Kampanja se odnosi na Standardne USD račune otvorene od 29/03/2019 , isključujući MT5 račune.
Trgovački računi otvoreni ranije regulisani su sledećim odredbama koje možete pronaći ovde.

Ovaj sporazum je dodatak Sporazuma o javnoj ponudi. Prihvatanjem uslova Sporazuma o bonusu, smatra se da ste prihvatili ponudu.

Načela bonus programa.

 1. InstaForex-ov Početnički bonus je bonus bez depozita. Svi Klijenti Kompanije imaju pravo na ostvarivanje ovog bonusa.
 2. Prilikom otvaranja računa na koji će InstaForex-ov Početnički bonus biti isplaćen, neophodno je da Klijent navede podatke o svom identitetu. Nakon isplate Bonusa zabranjeno je menjanje ličnih podataka navedenih u polju Ime i prezime.
 3. Bonus sredstva nisu dostupna za povlačenje. Međutim, profit ostvaren trgovinom bonus sredstvima može se povući ukoliko su ispunjeni svi uslovi ovog Sporazuma.
 4. InstaForex-ov Početnički bonus namenjen je Klijentima koji počinju sa trgovanjem na Forex-u. Čim na račun Klijenta bude uplaćen pravi novac, Bonus će u potpunosti biti otkazan.
 5. Klijent je saglasan da se račun na koji je isplaćen InstaForex-ov Početnički bonus prebaci u demo račun u slučaju da nema uplate depozita u roku od 7 dana nakon dobijanja Bonusa. Nakon toga će se i InstaForex-ov Početnički bonus i profit ostvaren trgovanjem bonus sredstvima smatrati virtuelnim novcem.
 6. Ukoliko Klijent dopuni račun na koji je isplaćen InstaForex-ov Početnički bonus, profit ostvaren trgovinom bonus sredstvima pretvara se u bonus u vrednosti od 100% iznosa depozita. Štaviše, bonus za prvi depozit iznosiće 110% vrednosti depozita pod uslovom da Klijent ostvari 10% profita trgujući InstaForex-ovim Početničkim bonusom i uplati depozit u roku od 7 dana nakon dobijanja Bonusa.
 7. U ovom Sporazumu navedeni su uslovi i odredbe Početničkog bonusa od 100%.
 8. Klijent je saglasan da sve postojeće trgovine na računu budu zatvorene čim na račun bude uplaćen novčani depozit.
 9. Klijent je saglasan da se profit računa na koji je isplaćen InstaForex-ov Početnički bonus ravnomerno raspodeli na prava sredstva depozita i profit ostvaren pomoću Početničkog bonusa od 100%. Istovremeno, deo profita proporcionalan iznosu bonusa trenutno može biti ograničen za povlačenje sve dok ne bude izvršena trgovina određenog broja lotova u skladu sa klauzulom 11 ovog Sporazuma.
 10. Ni InstaForex-ov Početnički bonus, niti Početnički bonus od 100% ne mogu biti investirani u PAMM račune, ali se oba mogu koristiti za kopiranje trgovina u ForexCopy sistemu.
 11. Početnički bonus od 100% može se povući ukoliko Klijent izvrši naloge za KUPOVINU ili PRODAJU u ukupnoj vrednosti od X*3 InstaForex-ovih lotoga, gde je X iznos isplaćenog Bonusa. Profit ostvaren pomoću Bonus sredstava može se povući nakon što Klijent izvrši naloge za KUPOVINU i PRODAJU u ukupnoj vrednosti od Y*3 InstaForex-ovih lotova, gde je Y udeo profita proporcionalan iznosu Bonusa. Da bi povukao i bonus sredstva i profit ostvaren trgovanjem na računu, Klijent treba da uputi zahtev preko linka u Kabinetu za klijente. Link će se pojaviti čim Klijent izvrši trgovinu neophodnog broja lotova. Kompanija zadržava pravo da obije zahtev za povlačenje bonusa bez dodatnog obrazloženja razloga za odbijanje.
 12. Klijent je saglasan da prima informacije o uslugama i servisima Kompanije na e-poštu navedenu prilikom registracije računa za isplatu bonusa.
 13. Bez obzira na ishode trgovanja preko računa na koji isplaćen InstaForex-ov Početnički bonus, Klijent ima pravo da otvori drugi račun u Kompaniji i ostvari Bonus dobrodošlice od 30% iznosa svakog depozita koji uplati na novi račun.
 14. Kompanija zadržava pravo izmene i dopune uslova i odredbi bonus programa bez prethodne najave.
 15. Zvanični jezik ovog Sporazuma je engleski. U slučaju neslaganja verzije na engleskom jeziku i verzije Sporazuma prevedene na drugi jezik, prednost ima verzija na engleskom jeziku.