Kampanja se odnosi na Standardne USD račune otvorene od 29/03/2019 sa ciljem ostvarivanja InstaForex-ovog Početničkog bonusa.

 1. Svaki novi klijent InstaForex-a ima pravo da ostvari Bonus dobrodošlice od 100% iznosa prvog depozita na računu koji učestvuje u programu pod nazivom InstaForex-ov Početnički bonus. Bonus se isplaćuje kada Klijent dopuni svoj bonus račun.
 2. U trenutku isplaćivanja Bonusa dobrodošlice od 100% na računu Klijenta ne treba da postoje nikakve otvorene trgovine. U suprotnom Bonus neće biti isplaćen.
 3. Bonus dobrodošlice od 100% neće biti isplaćen ukoliko je na račun već isplaćena neka druga vrsta bonusa.
 4. Bonus dobrodošlice od 100% isplaćuje se u potpunosti za depozite do 2.000 USD. Ukoliko depozit iznosi od 2.000-5.000 USD, Klijent će za deo depozita koji premašuje 2.000 USD ostvariti bonus od 50% preostalog iznosa. U slučaju da preostali iznos premašuje 5.000 USD, biće isplaćen bonus od 30% iznosa. Na primer, za depozit od 10.000 USD biće isplaćen bonus od dodatnih 5.000 USD.
 5. Klijent je saglasan da se profit računa sa Početničkim bonusom od 100% proporcionalno raspodeli na stvarna sredstva depozita i bonus sredstva na tom računu. Istovremeno, deo profita proporcionalan iznosu bonusa trenutno može biti ograničen za povlačenje sve dok ne bude izvršena trgovina određenog broja lotova u skladu sa klauzulom 7 ovog Sporazuma.
 6. U slučaju bilo kakvog povlačenja sa Bonus računa, otkazuje se deo Početničkog bonusa od 100% jednak sumi koja je povučena. U slučaju da iznos Bonusa koji nakon povlačenja ostaje na računu premašuje 50% bilansa računa nakon povlačenja, Kompanija će otkazati deo bonusa jednak razlici ovih vrednosti.
 7. Početnički bonus od 100% može se povući ukoliko Klijent izvrši naloge za KUPOVINU ili PRODAJU u ukupnoj vrednosti od X*3 InstaForex-ovih lotova, gde je X iznos isplaćenog Bonusa. Profit ostvaren pomoću Bonus sredstava može se povući nakon što Klijent izvrši naloge za KUPOVINU i PRODAJU u ukupnoj vrednosti od Y*3 InstaForex-ovih lotova, gde je Y udeo profita proporcionalan iznosu Bonusa. Klijent može povući samo celokupan iznos bonusa/profita. Delimična povlačenja nisu dozvoljena. Da bi povukao i bonus sredstva i profit ostvaren trgovanjem na računu, Klijent treba da uputi zahtev preko linka u Kabinetu za klijente. Link će se pojaviti čim Klijent izvrši trgovinu neophodnog broja lotova. Bonus koji treba da bude povučen mora biti dostupan na računu u trenutku kada menadžer vrši obradu zahteva za povlačenje. Kompanija zadržava pravo da obije zahtev za povlačenje bez dodatnog obrazloženja razloga za odbijanje.
 8. Računi na koje je isplaćen Početnički bonus od 100% ne mogu se koristiti za PAMM investiranje.

  Rizici

 9. Klijent je saglasan da se sva sredstva, ukoliko trenutni bilans (obračunat kao kapital/sredstva) računa bude manji od Bonusa dostupnog na računu, u potpunosti smatraju Bonus sredstvima ukoliko ne dođe do uplate novih depozita, tj. u slučaju da trenutni gubici premašuju prava sredstva Klijenta na Bonus računu. U slučaju uplate novog depozita, sredstva na računu biće raspodeljena na Bonus sredstva i stvarna sredstva Klijenta proporcionalno sumi depozita i iznosu Bonus sredstava u trenutku uplate depozita.
 10. Kompanija zadržava pravo da otkaže Bonus dobrodošlice od 100% bez prethodne najave, pa predlažemo da bonus sredstva ne uzimate u obzir prilikom obračunavanja profitabilnosti Vaše trgovačke strategije. Kompanija ne snosi odgovornost za posledice otkazivanja bonusa, uključujući prekid (stop out), jer se bonus koji se isplaćuje nalazi u njenom vlasništvu sve dok klijent ne ispuni uslove za isplatu bonusa.*
 11. Klijent je Saglasan da Kompanija može otkazati bonus i svesti profit ostvaren pomoću bonus srestava na iznos bonusa, ukoliko dođe do otkrivanja zloupotrebe bonus programa i ukoliko je profit jednak sumi depozita bez prethodne najave i bez obrazloženja razloga za otkazivanje. Klijent preuzima rizike do kojih može doći primenom ove klauzule.
 12. Bonus od 100% namenjen je za trgovanje na Forex-u i zbog toga može biti otkazan ukoliko se koristi za trgovanje kripto-valutama i CFD-ima akcija.
 13. Uslovi i odredbe ove kampanje mogu biti izmenjeni i dopunjeni bez prethodne najave.
 14. Zvanični jezik ovog Sporazuma je engleski. U slučaju neslaganja verzije na engleskom jeziku i verzije Sporazuma prevedene na drugi jezik, prednost ima verzija na engleskom jeziku.

* Ova klauzula ima za cilj sprečavanje svake zloupotrebe sistema bonusa; međutim, njena primena ne podrazumeva da su svi računi koji su bili predmet otkazivanja prethodno ostvarenih bonusa narušili bilo koji uslov, zbog činjenice da je u nekim slučajevima nemoguće nedvosmisleno utvrditi kršenje pravila. U okviru borbe protiv zloupotrebe sistema bonusa može doći do pogrešnog otkazivanja bonusa u manje od 10% slučajeva.