Kampanja se održava za USD račune otvorene od 10/06/2017, ne računajući MT5 račune.

Ovaj sporazum je dopuna Javne ponude. Prihvatanjem odredbi ovog Sporazuma o bonusu, dali ste saglasnost sa ponudom.

Principi bonus programa.

 1. InstaForex-ov Početnički bonus je bonus bez depozita. Svi novi klijenti Kompanije imaju pravo da ostvare ovaj bonus.
 2. Prilikom otvaranja računa na koji će InstaForex-ov početnički bonus biti isplaćen, Klijent treba da navede podatke koji se poklapaju sa podacima iz njegove/njene lične karte. Nakon isplate bonusa zabranjeno je menjati lične podatke kao što su ime i prezime.
 3. InstaForex-ov Početnički bonus nije dostupan za centne račune.
 4. Bonus sredstva nisu dostupna za povlačenje; međutim, profit ostvaren trgovanjem pomoću bonus sredstava može se povući ukoliko su zadovoljeni svi uslovi navedeni u ovom Sporazumu.
 5. Klijent je saglasan da Kompanija zadržava pravo da izmeni i/ili umanji profit dostupan za povlačenje u vrednosti do 10% sume InstaForex-ovog Početničkog bonusa. Za vreme trajanja ovog ograničenja trgovanje na računu se obustavlja.
 6. Klijent je saglasan da u nekim slučajevima Kompanija može da traži da on/ona dopune svoj račun pravim sredstvima. Istovremeno će Kompanija isplatiti dodatni bonus od 30% za taj depozit.
 7. Dodatnih 30% bonusa je regulisano Sporazumom o bonusu dobrodošlice od 30%.
 8. Klijent je saglasan da se profiti na računima sa InstaForex-ovim početničkim bonusom proporcionalno dele na prava uplaćena sredstva i bonus profit na računu. Istovremeno, deo profita proporcionalan profitu ostvarenom pomoću bonus sredstava može privremeno biti ograničen za povlačenje dok se ne izvrši određeni broj trgovina u skladu sa klauzulom 11 ovog Sporazuma.
 9. Nakon svakog povlačenja sa računa, profit ostvaren pomoću InstaForex-ovog početničkog bonusa se otkazuje u iznosu jednakom sumi povlačenja.
 10. InstaForex-ov početnički bonus i fiksni bonus profiti ne mogu se investirati u PAMM račune, ali se mogu koristiti za kopiranje trgovina u okviru ForexCopy sistema.
 11. Fiksni bonus profiti mogu se povući nakon izvršenja određenog broja naloga za KUPOVINU i PRODAJU. Ukupan obim trgovina treba da iznosi X*3 InstaForex-ovih lotova, gde je X ukupan obim fiksnih bonus profita. Može se povući samo celokupna suma bonusa, parcijalna povlačenja nisu moguća. Da bi bonus sredstva povukao sa trgovačkog računa, trgovac treba da uputi zahtev prateći link u Kabinetu za klijente, koji će se pojaviti kada se dostigne potrebna suma lotova. Celokupna suma bonusa koja se želi povući treba biti u potpunosti dostupna na trgovačkom računu u trenutku kada menadžer razmatra zahtev za povlačenje. Kompanija zadržava pravo da odbije zahtev za povlačenje bonusa bez obrazloženja razloga za odbijanje.
 12. Klijent je saglasan da prima informacije o servisima i uslugama kompanije putem kontakt podataka koje je naveo prilikom registracije bonus računa.

  Rizici.

 13. Da bi zaštitila depozit klijenta od nepotrebnih rizika, u nekim slučajevima Kompanija može otkazati bonus. U većini slučajeva, Kompanija garantuje da će primenom ovog paragrafa, bonus jednak sumi depozita biti isplaćen na račun Klijenta.
 14. Klijent je saglasan da se, u slučaju smanjenja nivoa tekućih sredstava (odnos kapitala/sredstava) na računu ispod nivoa trenutnih bonus sredstava, tj. Nivoa trgovačkog računa kada trenutni gubici premašuju količinu stvarnih sredstava klijenta, sva sredstva od tog trenutka u potpunosti obračunavaju kao bonus sredstva ukoliko ne postoje naredne uplate depozita na račun. U slučaju uplate depozita, sredstva na računu biće obračunata i raspodeljena kao bonus sredstva i prava sredstva klijenta proporcionalno sumi depozita i vrednosti bonus sredstava u trenutku uplate depozita.
 15. Kompanija zadržava pravo da dopuni ili izmeni pravila i odredbe kampanje bez prethodne najave.
 16. Zvanični jezik ovog sporazuma je engleski. U slučaju neslaganja verzije na engleskom jeziku i verzije Sporazuma prevedene na drugi jezik, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.