Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

Rút từ một tài khoản

Để rút tiền từ tài khoản giao dịch, bạn sẽ phải trải qua một vài giai đoạn, bao gồm việc chọn loại phương thức rút tiền, và nhập thông tin tài khoản. Khi mẫu yêu cầu rút tiền được điền, số tiền mà bạn rút sẽ bị trừ khỏi tài khoản, và sẽ được chuyển đến dịch vụ mà bạn đã yêu cầu.

Khách hàng thân mến, chúng tôi xin được nhắc bạn rằng khi bạn rút tiền qua hệ thống thanh toán bạn phải tuân theo quy tắc sau: hệ thống thanh toán cũng như đơn vị tiền gửi và tiền rút phải giống nhau.

Tất cả các khoản tiền rút và tiền gửi được xử lý trong giờ làm việc của Bộ phận Tài chính từ thứ hai đến thứ sáu, 10 giờ sáng - 7 giờ tối. (UTC +3). Để biết thêm thông tin về việc rút tiền và gửi tiền, vui lòng nhấp vào đây.

prev next
×

Online Banking in Vietnam (VND)

Phí: 2% + 0.3 EUR (tối thiểu 1 EUR). Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

Chuyển tiền vào thẻ ngân hàng

Phí hệ thống. Việc rút tiền được xử lý trong vòng 1-6 ngày làm việc.

Rút tiền qua Litecoin

Phí: 0.5%. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

Rút tiền qua Bitcoin

Phí: 0.5%. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-7 giờ làm việc.

PayCo

Phí hệ thống. Rút tiền được xử lý trong vòng 48 giờ.

Chuyển giữa các tài khoản

No fees. Transfer is processed within 1-7 working hours. Accounts must have the same holder. E-mails and addresses of the accounts must match.

AstroPay transfer

Transaction fee: 0.5%. Withdrawal is processed within 48 working hours.

Withdrawal via Tether (USDT)

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Withdrawal via Ethereum

Fees: 1%. Withdrawal is processed within 1-7 working hours.

Chuyển nội địa

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Phí ngân hàng khác nhau. Rút tiền được xử lý trong vòng 1-2 ngày.