Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

Ký quỹ tiền

Khách hàng thân mến, chúng tôi xin được nhắc bạn rằng khi bạn rút tiền qua hệ thống thanh toán bạn phải tuân theo quy tắc sau: hệ thống thanh toán cũng như đơn vị tiền gửi và tiền rút phải giống nhau.

Tất cả các khoản tiền rút và tiền gửi được xử lý trong giờ làm việc của Bộ phận Tài chính từ thứ hai đến thứ sáu, 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. (UTC +3).

Mỗi khoản tiền ký quỹ lớn mang đến cho bạn cơ hội chiến thắng được $9000! Xem thêm chi tiết tại đây.
×

Điện chuyển ngân hàng bằng VND qua Asia Commercial, Bank for Investment and Development of Vietnam, DongA, Exim Bank Vietnam, Sacom, Techcom, Vietcom và Vietin banks

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-7 giờ.

Gửi tiền qua Thẻ ngân hàng

Phí hệ thống. Deposit is processed within 24 business hours.

PayCo

Không có phí. Gửi tiền tức thì.

Gửi tiền qua Payment Asia

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ. Support for all banks in Vietnam.

Deposit via AstroPay

No fees. Deposit is processed instantly or up to 24 hours.

Gửi tiền qua Bitcoin

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.

Gửi tiền qua Litecoin

Không có phí. Tiền gửi được xử lý trong vòng 3 giờ.

Deposit in Bitcoin Cash

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Cardano

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Tether

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Dash

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Ethereum

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Doge Coin

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Binance Coin

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in EOS

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in Ripple

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Deposit in NEO

No fees. Deposit is processed within 3 hours.

Chuyển nội địa

Chuyển khoản nội địa ở Trung Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Ấn Độ

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Singapore

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Pakistan

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Hàn Quốc

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Thái Lan

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Châu Phi

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.

Chuyển khoản nội địa ở Bangladesh

Phí ngân hàng khác nhau. Tiền gửi được xử lý trong vòng 1-2 ngày.