• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Hợp đồng Hợp tác

In
InstaForex :: Hợp đồng Hợp tác

Hợp đồng này được thực hiện giữa Insta Service Ltd (sau đây gọi tắt là "Công ty") và Đối tác. Các bên đồng ý như sau:

 1. Quy định chung
  1. Công ty và Đối tác có nghĩa vụ thu hút Khách hàng để Khách hàng tiến hành các hoạt động giao dịch với các công cụ của Công ty cung cấp.
  2. Đối tác cam kết các quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này liên quan đến việc thu hút Khách hàng ký kết các hợp đồng dịch vụ môi giới với Công ty. Đối tác cũng đảm bảo các quyền và nghĩa vụ khác được đặt ra dưới đây. Thực hiện đúng theo các cam kết được theo quy định trong Hợp đồng này, Đối tác thu hút Khách hàng cho Công ty dưới tên của mình.
  3. Đối tác chấp nhận vô điều kiện rằng tất cả Khách hàng đã thu hút được đều là Khách hàng của Công ty.
  4. Ngôn ngữ
   1. Ngôn ngữ quyết định của Hợp đồng này là tiếng Anh. 
   2. Để thuận tiện cho Đối tác, Công ty có thể cung cấp bản dịch của Hợp đồng này với ngôn ngữ khác. Chức năng của bản dịch chỉ đơn thuần là mang tính thông tin. 
   3. Trong trường hợp không thống nhất giữa bản tiếng Anh và bản dịch của Hợp đồng này với ngôn ngữ khác thì bản tiếng Anh sẽ là bản ưu tiên quan trọng.
  5. Xác minh danh tính của Đối tác
   1. Công ty sẽ có quyền yêu cầu xác nhận bất kỳ thông tin mà Đối tác đã cung cấp ở giai đoạn đăng ký với chương trình liên kết. Với mục đích này, Công ty sẽ có quyền yêu cầu một bản scan hoặc bản sao có công chứng tài liệu ID của Đối tác (theo quyết định của Công ty). 
   2. Nếu Đối tác không nhận được yêu cầu một bản scan hoặc bản sao có công chứng tài liệu ID của Công ty thì việc xác minh của tài khoản liên kết sẽ được coi là không bắt buộc. Tuy nhiên, Công ty có quyền hạn chế truy cập của tài khoản chưa xác nhận đối với các dịch vụ nhất định. Trong trường hợp này, Đối tác có thể không phải bắt buộc thông qua thủ tục xác minh. 
   3. Nếu bất kỳ thông tin được Đối tác cung cấp trong quá trình đăng ký (tên, địa chỉ cư trú hoặc số điện thoại) thay đổi, Đối tác ngay lập tức phải thông báo cho Phòng Quan hệ Đối tác của Công ty về những thay đổi này và yêu cầu Công ty cập nhật thông tin. 
   4. Đối tác chấp nhận và đồng ý rằng bất kỳ thông tin được cung cấp ở giai đoạn đăng ký với chương trình liên kết có thể được Công ty sử dụng trong một chiến dịch phòng chống rửa tiền. 
   5. Đối tác chịu trách nhiệm về tính xác thực của các tài liệu ID (bản sao). Đối tác chấp nhận Công ty có quyền liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật của nước nơi các ID được ban hành để xác nhận tính xác thực của nó nếu có nghi vấn. Nếu tài liệu ID được phát hiện là giả mạo thì Công ty có quyền kiện Đối tác theo quy định pháp luật hiện hành của quốc gia đã ban hành ID.
 2. Quan hệ với Khách hàng
  1. Đối tác có thể cung cấp bất kỳ thông tin quảng cáo về Công ty đề cập đến phần tương ứng của trang web Công ty và thông tin được Công ty xác thực đối với Khách hàng tiềm năng.
  2. Đối tác bảo đảm tính xác thực và giá trị pháp lý của tất cả các tài liệu và các hợp đồng mà Đối tác nộp cho Công ty vì quyền lợi của Khách hàng.
  3. Đối tác sẽ cung cấp cho Khách hàng những thông tin đáng tin cậy thiết yếu liên quan đến việc ký kết hợp đồng dịch vụ môi giới với Công ty, cung cấp cho khách hàng những giải thích liên quan đến nội dung của các hợp đồng và các dịch vụ của Công ty.
  4. Đối tác có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng về các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ trước khi Hợp đồng Cung cấp Chung được ký kết.
  5. Việc cung cấp các khuyến nghị và thông tin để thúc đẩy Khách hàng tiến hành các hoạt động giao dịch không phải là một phần kế hoạch dịch vụ của Công ty. Trong các trường hợp đặc biệt, Công ty có quyền cung cấp thông tin, kiến nghị và các lời khuyên cho Khách hàng theo ý của mình, tuy nhiên Công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả của các khuyến nghị đó. Tất cả các hoạt động giao dịch bắt nguồn từ các thông tin không chính xác hoặc sai lầm sẽ có hiệu lực và bắt buộc Khách hàng và Công ty thực thi.
  6. Đối tác phải tránh đưa ra các khuyến nghị và các lời khuyên về các hoạt động giao dịch trên tài khoản giao dịch cho Khách hàng. Nếu không, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của các khuyến nghị và lời khuyên.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Đối tác
  1. Đối tác có nghĩa vụ thu hút Khách hàng mới để Khách hàng ký kết các thỏa thuận dịch vụ môi giới với Công ty và hoạt động trên các thị trường tài chính quốc tế theo các điều khoản và điều kiện của Công ty.
  2. Đối tác có nghĩa vụ mở một tài khoản liên kết với Công ty để nhận hoa hồng.
  3. Đối tác buộc phải có đủ trình độ đối với các dịch vụ và thông tin tổng thể chủ yếu của Công ty về các thị trường tài chính quốc tế.
  4. Đối tác có trách nhiệm tự mình nghiên cứu tất cả các nguồn thông tin của Công ty và thông báo cho Khách hàng về những thay đổi quan trọng kịp thời.
  5. Đối tác có nghĩa vụ cung cấp cho Khách hàng của nhóm liên kết các thông tin toàn diện và hỗ trợ pháp lý, cũng như giải quyết các vấn đề các Khách hàng có thể gặp phải trong khi giao dịch trên các thị trường ngoại hối.
  6. Đối tác có nghĩa vụ phải trả lời tất cả các câu hỏi của Khách hàng về các dịch vụ được Công ty cung cấp.
  7. Đối tác sẽ không được thực hiện bất kỳ cơ quan phụ và các thỏa thuận khác (các hợp đồng), được Đối tác ủy quyền toàn bộ hoặc một phần cho các bên thứ ba theo Hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Yêu cầu ủy quyền chỉ có thể diễn ra sau khi được Công ty đồng ý.
  8. Nếu Đối tác không có khả năng tự mình giải quyết vấn đề của một Khách hàng thì Đối tác có nghĩa vụ liên hệ các chuyên gia của Công ty với tất cả các chi tiết cần thiết để giải quyết vấn đề (số tài khoản, vé yêu cầu, thời gian v.v.).
  9. Đối tác có quyền lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tiếp thị và quảng cáo, với điều kiện là Công ty đã đồng ý các chiến dịch đó.
  10. Công ty có quyền hủy bỏ hoa hồng liên kết mà không cần thông báo trước trong trường hợp phát hiện Đối tác đã yêu cầu từ khóa "instaforex" và các biến thể chính tả của nó, bao gồm các từ ngữ tương tự bằng các ngôn ngữ khác trong các công cụ tìm kiếm như Yandex, GOOGLE v.v. để thu hút các Khách hàng mới.
  11. Đối tác có quyền bổ sung tài khoản liên kết và rút tiền từ nó theo Hợp đồng Cung cấp Chung.
  12. Như được quy định trong Hợp đồng Cung cấp Chung, tài khoản liên kết có thể dùng được trong chế độ của một tài khoản khách hàng cá nhân, tức là Đối tác của có quyền tiến hành các hoạt động giao dịch trên tài khoản liên kết. Do các thay đổi nhanh chóng trong tỷ giá hối đoái của các đồng tiền quốc gia được các khách hàng sử dụng để bổ sung vào các tài khoản giao dịch của mình, Công ty có quyền sử dụng mức trung bình của những tỷ giá hối đoái này trong các thanh toán với các đối tác.
  13. Trong trường hợp bất kỳ các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và các dịch vụ của Công ty, Đối tác có trách nhiệm liên hệ Công ty với các chi tiết của vấn đề để Công ty có thể hỏi ý kiến Đối tác kịp thời về các cách thức để giải quyết nó.
  14. Đối tác chỉ được tiến hành các hoạt động giao dịch trên tài khoản giao dịch của Khách hàng khi được sự cho phép bằng văn bản của Khách hàng.
  15. Đối tác sẽ không được quyền thực hiện các thanh toán với Khách hàng (bằng tiền mặt hoặc phi tiền mặt, bằng tiền tệ quốc gia hay nước ngoài) và chấp nhận các quỹ, chứng khoán hoặc tài sản khác từ Khách hàng.
  16. Đối tác có quyền giám sát sự hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo thông qua các mã liên kết tùy chỉnh và thống kê liên kết do Công ty cung cấp.
  17. Đối táccó quyền sử dụng các tài liệu quảng cáo do Công ty cung cấp như banner, widget/informer, các liên kết văn bản, các trang landing v.v.
  18. Đối tác có quyền sử dụng thiết kế thương hiệu của Công ty để quảng cáo.
  19. Đối tác có quyền thu hút các đối tác khác và kiếm hoa hồng từ mỗi giao dịch của các Khách hàng họ đã giới thiệu.
  20. Đối tác có quyền giới thiệu những người theo dõi ForexCopy và nhận tiền hoa hồng từ các giao dịch của họ.
  21. Đối tác có quyền giới thiệu các nhà giao dịch PAMM và kiếm tiền hoa hồng từ các giao dịch của họ.
  22. Đối tác có quyền giới thiệu các nhà đầu tư PAMM và thu một phần lợi nhuận được thiết lập bởi nhà giao dịch PAMM trong trường hợp đầu tư có lợi nhuận.
  23. Đối tác có quyền tiến hành các hoạt động giao dịch trên tài khoản liên kết.
 4. Quyền và nghĩa vụ của Công ty
  1. Công ty có nghĩa vụ mở tài khoản giao dịch cho Khách hàng được Đối tác giới thiệu theo Hợp đồng Cung cấp Chung.
  2. Công ty sẽ cho phép Khách hàng tiến hành các hoạt động giao dịch trong hệ thống bằng cách cung cấp cho Khách hàng tên đăng nhập và mật khẩu.
  3. Công ty có nghĩa vụ duy trì một ghi chép toàn diện của tất cả các hoạt động được Khách hàng thực hiện.
  4. Công ty sẽ cung cấp cho Đối tác các thông tin liên quan đến nội dung của các Hợp đồng được ký kết cũng như các điều khoản và điều kiện tham gia của khách hàng trong giao dịch ngoại hối.
  5. Công ty có nghĩa vụ thanh toán cho Đối tác trên cơ sở của bảng thu nhập và chi phí hàng tháng theo thủ tục được quy định tại Khoản 10 của Hợp đồng này.
  6. Công ty có quyền yêu cầu Đối tác cung cấp một báo cáo đầy đủ về quá trình và kết quả của các chiến dịch liên quan đến Khách hàng.
  7. Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp Đối tác đã không thu hút 3 Khách hàng hoặc nhiều hơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký với chương trình liên kết của Công ty. Đối tác sẽ không được giới thiệu người thân nếu Đối tác là cá nhân, hoặc người thân của những người sáng lập nếu Đối tác là một thực thể pháp lý. Đối tác sẽ không được quyền giới thiệu các tài khoản của chính bản thân mình.
  8. Công ty có quyền loại tài khoản giao dịch của Khách hàng ra khỏi nhóm liên kết trong trường hợp tài khoản đã không được bổ sung hoặc đã không giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký trong Tủ Khách hàng.
  9. Trong trường hợp Đối tác không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì Công ty có quyền loại Khách hàng ra khỏi nhóm liên kết của mình.
  10. Công ty có quyền thông báo cho Khách hàng của nhóm liên kết về khoản hoa hồng mà Đối tác nhận được từ các hoạt động giao dịch được họ thực hiện trên thị trường tài chính quốc tế theo như Hợp đồng này.
  11. Trong trường hợp Đối tác vi phạm hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ theo như Hợp đồng này thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này.
  12. Công ty có quyền thực hiện các hành động khác được quy định trong Hợp đồng này và các Phụ lục.
 5. Các nguyên tắc làm việc của Đối tác và thu hút Khách hàng
  1. Đối tác có quyền tạo ra một trang web có liên quan đến các hoạt động của Công ty bao gồm thông tin về các thị trường tài chính quốc tế và cung cấp các dịch vụ môi giới, đại lý và đầu tư theo quy định tại Khoản 3 của Hợp đồng này.
  2. Khách hàng được đăng ký và được giới thiệu với nhóm liên kết theo một trong các cách thức sau đây:
   1. Khách hàng nhấp chuột vào một đường dẫn liên kết đến trang web chính thức của Công ty.
   2. Khách hàng nhập một mã liên kết trong mẫu đăng ký tài khoản giao dịch.
   3. Đối tác nộp mẫu xác nhận Khách hàng có chữ ký của Khách hàng cho Công ty.
  3. Khách hàng có thể chọn từ chối các dịch vụ của Đối tác và lựa chọn Công ty.
  4. Để tránh việc cạnh tranh không lành mạnh, không được chuyển khách hàng từ nhóm liên kết này sang nhóm liên kết khác, cũng như chuyển Khách hàng hiện nay cho các nhóm liên kết. Khoản này của Hợp đồng cũng được Khách hàng hiện tại đã mở tài khoản mới với Công ty theo dõi nhằm mục đích chuyển họ vào các nhóm liên kết. Lưu ý: Khách hàng có thể yêu cầu Công ty giải thích lý do tại sao mình bị chuyển đến một nhóm liên kết khác. Công ty sẽ xem xét và đưa ra quyết định đối với từng yêu cầu riêng lẻ.
  5. Đối tác sẽ không được quyền nhận hoa hồng liên kết từ chính các tài khoản của mình và của những người thân nếu Đối tác là cá nhân; cũng như từ các tài khoản cá nhân của những người sáng lập hoặc các tài khoản người thân của họ nếu Đối tác là một thực thể pháp lý.
  6. Đối tác không được sử dụng các phương pháp không công bằng trong việc thu hút các Khách hàng nhưng không giới hạn việc sử dụng bất kỳ hình thức buộc chuyển hướng người dùng đến các trang web của Công ty và đăng ký trong nhóm liên kết.
 6. Giải quyết tranh chấp
  1. Đối tác có quyền khiếu nại với Công ty trong vòng 5 ngày làm việc từ ngày mà Đối tác phát hiện bất kỳ sự kiện hoặc sự cố bị cáo buộc dẫn đến sự khiếu nại này.
  2. Bất kỳ khiếu nại của Đối tác với Công ty phải là văn bản giấy và được gửi đến Công ty qua dường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh hoặc gửi qua email đến một trong các địa chỉ email chính thức của Công ty được ghi trên trang web của Công ty. Các khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào khác (diễn đàn, điện thoại, v.v.) sẽ không được xem xét.
  3. Chi tiết của khiếu nại phải bao gồm: họ và tên của Đối tác/tên công ty Đối tác; mô tả cụ thể tình huống gây tranh cãi; Các chi tiết tranh cãi khác có thể góp phần giải quyết tranh chấp. Các chi tiết của một khiếu nại không được bao gồm: sự đánh giá cảm tính của tình trạng tranh chấp; lăng mạ Công ty; những lời tục tỉu.
  4. Công ty có quyền yêu cầu Khách hàng/Đối tác cung cấp bất kỳ thông tin cần thiết để giải quyết tranh chấp.
  5. Công ty có quyền bác bỏ khiếu nại nếu không thỏa mãn các quy định được nêu tại Khoản 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 và 7.3.
  6. Công ty có nghĩa vụ kiểm tra khiếu nại của Đối tác, đưa ra quyết định về vụ tranh chấp trong thời gian ngắn nhất có thể và gửi email cho Đối tác. Thời gian tối đa cho việc điều tra tranh chấp là 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn khiếu nại.
  7. Tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán.
  8. Tranh cãi có thể được gửi tới trọng tài theo thủ tục giải quyết tranh chấp. Yêu cầu trọng tài có thể được đệ trình trong trường hợp khiếu nại đã không được giải quyết thỏa đáng, hoặc không có phản ứng với khiếu nại trong thời hạn được quy định tại Khoản 6.5, 7.2 và 7.3 của Hợp đồng này.
 7. Trao đổi dữ liệu
  1. Công ty sẽ liên hệ với Đối tác thông qua các phương tiện thông tin liên lạc sau đây:
   1. email;
   2. fax;
   3. điện thoại;
   4. bưu điện;
   5. thông báo trong phần thích hợp của trang web Công ty;
   6. các phương tiện thông tin điện tử khác của Công ty (Skype, ICQ, v.v.)
  2. Đối tác có thể liên hệ với Công ty thông qua các phương tiện thông tin liên lạc được liệt kê tại Khoản 7.1 của Hợp đồng này.
  3. Tin nhắn, văn bản, thông cáo, thông báo, xác nhận, báo cáo v.v sẽ được Bên còn lại chấp nhận:
   1. 1 giờ sau khi gửi tin nhắn qua email;
   2. 1 giờ sau khi gửi tin nhắn qua mail nội bộ của sàn giao dịch;
   3. 1 giờ sau khi gửi tin nhắn bằng fax;
   4. ngay lập tức sau khi kết thúc cuộc gọi;
   5. 7 ngày sau khi gửi văn bản qua đường bưu điện;
   6. 1 giờ sau khi một thông báo được đăng trên website của Công ty.
 8. Thông tin mật
  1. Đối tác sẽ không được quyền tiết lộ thông tin nhận được từ Công ty trong quá trình hợp tác và dữ liệu của Hợp đồng này trong suốt thời gian Hợp đồng này có hiệu lực và trong vòng 5 năm sau khi chấm dứt Hợp đồng.
  2. Đối tác sẽ không được quyền tiết lộ thông tin bí mật liên quan đến việc kinh doanh và các dịch vụ của Công ty cho một bên thứ ba.
  3. Các Bên sẽ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu cá nhân và tài khoản của Khách hàng cũng như các chi tiết của những giao dịch được Khách hàng thực hiện.
 9. Thu nhập và các thanh toán chung
  1. Trong trường hợp, một khoản tiền hoa hồng hàng ngày cho bất kỳ ngày giao dịch nào nhiều hơn 500$, và số lượng Khách hàng được thu hút hoạt động (giao dịch thực sự) ít hơn 10, Công ty có quyền sửa đổi số tiền hoa hồng trên tài khoản liên kết này và giảm nó xuống 0,5 pip một cách đơn phương.
  2. Công ty sẽ trả cho Đối tác một khoản hoa hồng liên kết chỉ trong trường hợp Đối tác đã thu hút không ít hơn 3 Khách hàng giao dịch thực sự.
  3. Công ty trả tiền hoa hồng liên kết cho Đối tác theo Phụ lục 1 của Hợp đồng này. Tiền hoa hồng sẽ không được vượt quá 50% giá trị tài sản trung bình trên tất cả các tài khoản Khách hàng trong nhóm liên kết cho một tháng báo cáo. Giá trị tài sản trung bình được tính bằng tổng của giá trị tài sản trên tất cả các tài khoản Khách hàng lúc đầu và ở cuối mỗi tháng báo cáo chia cho 2.
  4. Khi tính tiền hoa hồng, Công ty có quyền không xem xét các giao dịch được Khách hàng thực hiện do lỗi phần mềm giao dịch và miễn trừ trách nhiệm của Khách hàng đối với các giao dịch như vậy từ nhóm liên kết.
  5. Trong trường hợp số tiền hoa hồng từ các giao dịch của một khách hàng nhất định vượt quá 30% tổng số tiền hoa hồng ghi có vào tài khoản liên kết, hoặc nếu vi phạm khoản 5.5 của Hợp đồng thì Công ty có quyền không trả hoa hồng cho Đối tác và loại trừ những Khách hàng này ra khỏi nhóm liên kết.
  6. Nếu các lệnh trên tài khoản của một Khách hàng được giới thiệu bị phát hiện vi phạm quy định chung, các quy tắc của hệ thống tiền thưởng InstaForex; nếu hoa hồng được tính từ các tài khoản bị cáo buộc gian lận; hoặc nếu Khách hàng bị phát hiện đã sử dụng các chiến lược nhằm thu lợi nhuận từ tiền hoa hồng liên kết và giảm giá có hại cho giao dịch chính (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp khi chiến lược này là một phần của chiến lược chung của một tài khoản Khách hàng và tài khoản liên kết), Công ty có quyền hủy bỏ các khoản hoa hồng từ các tài khoản này và loại trừ các Khách hàng này ra khỏi nhóm liên kết.
  7. Trong trường hợp dữ liệu đăng ký của Đối tác trùng một phần hoặc toàn bộ với dữ liệu đăng ký của một Khách hàng người thuộc nhóm liên kết, Công ty có quyền coi sự trùng hợp này như là một cơ sở để áp dụng Khoản 5.5 và 9.5 của Hợp đồng này đối với tài khoản liên kết một cách đầy đủ.
  8. Trong trường hợp tài khoản của một Khách hàng thuộc nhóm liên kết và tài khoản liên kết bị phát hiện sử dụng cùng địa chỉ IP, Công ty có quyền xem xét sự trùng hợp này như là một cơ sở để áp dụng Khoản 5.5 và 9.5 của Hợp đồng này đối với tài khoản liên kết một cách đầy đủ.
  9. Để ngăn chặn những nỗ lực không trung thực để có được tiền hoa hồng từ các giao dịch thực hiện trên tài khoản của Khách hàng được giới thiệu hoặc các tài khoản đã đăng ký dưới tên giả chưa được Đối tác quản lý, Công ty có quyền không trả tiền hoa hồng liên kết từ các giao dịch mà mang lại lợi nhuận ít hơn 3 pip.
  10. Công ty có thể coi các trường hợp vi phạm các khoản 3.1 và 5.4 của Hợp đồng này của Đối tác như hoạt động không phù hợp với các nguyên tắc chương trình liên kết. Khách hàng được thu hút thông qua sự vi phạm của các khoản được đề cập ở trên của Hợp đồng này sẽ bị loại khỏi nhóm liên kết, và tiền hoa hồng thu được từ các giao dịch của họ sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
  11. Định kỳ hàng tháng, Đối tác có quyền yêu cầu Công ty kiểm tra số lượng các Khách hàng được giới thiệu và số lượng các tài khoản Khách hàng cũng như xem lại những kết quả hoạt động giao dịch của họ.
  12. Một khoản tiền hoa hồng được ghi có vào tài khoản liên kết ngay lập tức sau khi một Khách hàng được giới thiệu đóng một giao dịch. Trong trường hợp các tài khoản của Đối tác và Khách hàng được bố trí trên các máy chủ khác nhau của Công ty, một khoản tiền hoa hồng liên kết được ghi nhận vào ngày tiếp theo sau khi Khách hàng đóng một giao dịch.
  13. Công ty có quyền không trả tiền hoa hồng từ các giao dịch mà lợi nhuận bắt nguồn từ các quỹ tiền thưởng của những người tham gia chương trình thưởng. Khoản này được áp dụng cho tiền hoa hồng mà đã được ghi nhận. Những người tham gia chương trình thưởng này có thể bị loại trừ khỏi nhóm liên kết.
  14. Trong trường hợp một Khách hàng thuộc nhóm liên kết nộp đơn khiếu nại với Phòng Giao dịch của Công ty liên quan đến một lệnh từ số tiền hoa hồng Đối tác đã nhận được, Công ty có quyền hủy bỏ hoàn toàn số tiền hoa hồng liên kết.
  15. Trong trường hợp lợi nhuận từ một giao giao dịch được Khách hàng thực hiện không vượt quá 5 pip, Công ty có quyền điều chỉnh hoa hồng liên kết mà Đối tác đã nhận được từ một phần của các giao dịch như vậy.
  16. Nếu tổng số tiền hoa hồng liên kết thu được từ bất kỳ tài khoản giao dịch nào vượt quá 60% tổng số tiền được Khách hàng gửi vào tài khoản này (ví dụ, nếu tổng số tiền hoa hồng liên kết từ một tài khoản Khách hàng 1.000$ là nhiều hơn 600$), Công ty có quyền điều chỉnh tổng số tiền hoa hồng liên kết như vậy nó sẽ không vượt quá 60% tổng số tiền gửi.
  17. Công ty trả hoa hồng cho Đối tác theo Phụ lục 1 của Hợp đồng này.
  18. Các bên cam kết thực hiện tính toán, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của bên thứ ba một cách độc lập.
  19. Việc rút tiền hoa hồng sẽ được tiến hành trong thời hạn do hệ thống thanh toán xác định, tuy nhiên, trong trường hợp hoa hồng từ những người giới thiệu mà đã được ký gửi thông qua thẻ tín dụng và một số hệ thống thanh toán khác, thời hạn có thể được kéo dài lên đến 45 ngày theo lịch kể từ lần bổ sung cuối cùng thông qua hệ thống cụ thể này với khả năng kéo dài hơn nữa nếu cần thiết. Công ty sẽ thông báo đầy đủ cho Đối tác về việc áp đặt các hạn chế này.
 10. Các điều khoản cuối cùng
  1. Hợp đồng này có hiệu lực vào ngày cả hai bên cùng ký kết đầy đủ.
  2. Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày được các bên ký kết.
  3. Nếu các điều kiện của Hợp đồng này được thực hiện, Hợp đồng này sẽ được kéo dài với một thời gian vô hạn.
  4. Công ty sẽ có toàn quyền quyết định việc sửa đổi và bổ sung bất kỳ điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp đồng này và sẽ thông báo trước 5 ngày.
  5. Một trong hai Bên có thể chấm dứt Hợp đồng này đơn phương bằng cách thông báo trước ít nhất 5 ngày cho Bên kia.
  6. Một trong hai Bên có quyền đưa ra tòa để chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Bên kia vi phạm các nghĩa vụ nhiều lần và các trường hợp khác được quy định theo pháp luật hiện hành.
  7. Bản sửa đổi, bổ sung hoặc phụ lục hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi nó là văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của các Bên trong thời hạn quy định của những sửa đổi, bổ sung và các phụ lục này. Nếu không chỉ định ngày có hiệu lực thì chúng sẽ có hiệu lực vào ngày được các Bên ký kết.
  8. Hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng được làm thành hai bản trong đó mỗi Bên sẽ giữ lại một bản. Mỗi bản đều có giá trị như nhau.

Phụ lục: Các thỏa thuận chung

 1. Công ty sẽ trả tiền hoa hồng liên kết cho Đối tác từ tất cả các giao dịch được Khách hàng do Đối tác giới thiệu thực hiện, bất kể thực tế Khách hàng đã đạt được bất kỳ lợi nhuận nào hay không.
 2. Tiền hoa hồng liên kết
  1. Công ty sẽ trả cho Đối tác một khoản hoa hồng 1,5 pip từ mỗi giao dịch được thực hiện bằng các công cụ Forex chính.
  2. Công ty sẽ trả cho Đối tác một khoản hoa hồng 1,2 pip từ mỗi giao dịch được thực hiện bằng CFDs.
  3. Công ty sẽ trả Đối tác một khoản hoa hồng là 20$ cho mỗi giao dịch được thực hiện bằng VÀNG và 10$ cho mỗi giao dịch được thực hiện bằng BẠC.
  4. Công ty sẽ trả cho Đối tác một khoản hoa hồng tương đương 33,3% mức phí mà Công ty thu từ một giao dịch trên một hợp đồng giao dịch kỳ hạn cụ thể.
  5. Công ty sẽ phải trả cho Đối tác một khoản hoa hồng tương đương 4% của mỗi giá trị quyền chọn. 
  6. Số tiền hoa hồng liên kết được định cho 1 lot giao dịch trên Forex, CFDs và các kim loại.
  7. Từ những khách hàng nhận được tiền thưởng 55%, hoa hồng bằng 2/3 tiêu chuẩn, từ những khách hàng nhận được Tiền thưởng Khởi động 100% - 50% so với tiêu chuẩn.
 3. Bất kỳ các khoản thanh toán khác chỉ có thể có nếu Công ty và Đối tác đều đồng ý trong một thỏa thuận phụ.
18.01.2022