• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Thỏa thuận tiền thưởng 100%

In
InstaForex :: Thỏa thuận tiền thưởng 100%

Chiến dịch này được áp dụng đối với các tài khoản Bản vị đồng USD hoặc Bản vị đồng EUR đã mở từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và không bao gồm các tài khoản MT5.

 1. Mỗi khách hàng InstaForex được nhận tiền thưởng một số tiền tương đương 100% số tiền ký quỹ. Đây là tiền thưởng một lần - không thể được ghi có vào tài khoản giao dịch mà đã nhận được các loại tiền thưởng khác.
 2. Tiền thưởng có giá trị đối với các tài khoản đã hoàn thành xác minh hai cấp. Các khách hàng đồng ý rằng sau khi rút bất kỳ số tiền nào từ tài khoản giao dịch, thì tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 3. 100% tiền thưởng được ghi có đối với một mức tiền gửi lên đến 2,000 USD. Đối với các khoản tiền gửi từ 2,000 USD đến 5,000 USD, tiền thưởng bằng 50% của số tiền gửi. Nếu một tài khoản giao dịch có số tiền hơn 5,000 USD, mức thưởng sẽ là 30%. Ví dụ, 5,000 USD tiền thưởng sẽ được ghi vào bên có một khoản tiền gửi 10,000 USD.
 4. Công ty có quyền hủy 100% tiền thưởng mà không cần thông báo trước vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên kiềm chế từ bao thanh toán trong tiền thưởng khi tính toán lợi nhuận của chiến lược giao dịch của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng bao gồm ngừng lại vì nó hoàn toàn sở hữu tiền thưởng tích lũy.*
 5. 100% Tiền thưởng không được phép rút; tuy nhiên, không có giới hạn về việc rút tiền lợi nhuận đã thu được từ tiền thưởng.
 6. 100% Tiền thưởng không được phép sử dụng cho các khoản đầu tư.
 7. Tỷ lệ đòn bẩy tối đa cho tài khoản tìm kiếm cho tiền thưởng là 1:200.
 8. Tiền thưởng tự động bị hủy trong trường hợp tổng số vốn chủ sở hữu ít hơn 120% số tiền thưởng.
 9. Trong trường hợp tài khoản giao dịch của khách hàng không mở giao dịch hoặc không đóng giao dịch trong vòng 30 ngày, 100% tiền thưởng bị hủy bỏ.   
 10. Khách hàng đồng ý rằng công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và điều chỉnh mức lợi nhuận được thực hiện với số tiền thưởng đó, với số tiền bằng với tổng số tiền thưởng, trong trường hợp phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào về sự lạm dụng của các chương trình thưởng nếu tài khoản có lợi nhuận bằng tiền gửi mà không có cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng thừa nhận các rủi ro có thể áp dụng khoản này.
 11. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 12. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản dịch và bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh, bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu ưu tiên.

* Điều khoản này nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động gian lận liên quan đến hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc áp dụng của nó không có nghĩa là tất cả các tài khoản bị hủy bỏ tiền thưởng đã nhận được trước đó được tìm thấy đã vi phạm các quy tắc do thực tế rằng trong một số trường hợp, nó là không thể xác định một cách rõ ràng thực tế về hành vi vi phạm luật. Có 10% cơ hội rằng việc hủy bỏ sai lầm của tiền thưởng sẽ diễn ra trong cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng không theo nguyên tắc của hệ thống tiền thưởng.

27.11.2020