• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Tiền thưởng thỏa thuận 100%

In
InstaForex :: Tiền thưởng thỏa thuận 100%

Xin lưu ý: chiến dịch áp dụng cho tài khoản USD Chuẩn, US Cent hoặc EUR Chuẩn, EUR Cent mở từ ngày 15 tháng 5 năm 2014 và không bao gồm tài khoản MT5. Đòn bẩy tối đa cho các tài khoản đã đăng ký cho chiến dịch là 1: 200 và mức Dừng giao dịch (Stop Out) được thực hiện khi mức Ký quỹ nhỏ hơn 100%.

 1. Mọi Khách hàng của InstaForex đều có quyền nhận tiền thưởng với số tiền bằng 100% tổng số tiền được gửi (ký quỹ) vào tài khoản giao dịch. Đây là tiền thưởng một lần không thể được ghi có vào tài khoản giao dịch đã nhận tiền thưởng của các loại khác, hoặc tài khoản đã có hoạt động giao dịch hoặc nếu Khách hàng đã nhận được Tiền thưởng 100% cho các tài khoản khác của mình.
 2. Phần thưởng có sẵn cho các tài khoản đã hoàn thành xác minh hai cấp. Khách hàng đồng ý rằng sau khi rút bất kỳ số tiền nào từ tài khoản giao dịch, tiền thưởng sẽ bị hủy.
 3. Tiền thưởng 100% được ghi có cho khoản tiền gửi lên đến 2.000 USD. Nếu một khoản tiền gửi vượt quá 2.000 USD đến từ 2.000 - 5.000 USD, thì nhà giao dịch sẽ nhận được 100% tiền thưởng cho 2.000 USD và 50% cho số tiền còn lại. Trong trường hợp số tiền còn lại vượt quá 5.000 USD, tiền thưởng 30% sẽ được áp dụng. Ví dụ: khoản tiền gửi 10.000 USD sẽ có 5.000 USD khác được ghi có làm tiền thưởng.
 4. Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng 100% mà không cần thông báo trước. Vì vậy, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tính tiền thưởng khi tính toán lợi nhuận cho chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng bao gồm cả các trường hợp Stop Out vì tiền thưởng tích lũy được vẫn là toàn bộ tài sản của Công ty. *
 5. Tiền thưởng 100% không được phép rút, tuy nhiên, không có giới hạn về việc rút lợi nhuận thu được từ tiền thưởng này.
 6. Tiền thưởng 100% sẽ không được sử dụng để đầu tư.
 7. Tiền thưởng tự động bị hủy bỏ trong trường hợp tổng vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 120% số tiền thưởng.
 8. Trong trường hợp tài khoản giao dịch của Khách hàng không có giao dịch đã mở hoặc không có giao dịch đã đóng trong vòng 30 ngày, Tiền thưởng 100% sẽ bị hủy bỏ.
 9. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty phát hiện bất kỳ dấu hiệu lợi dụng chương trình tiền thưởng nào hoặc nếu lợi nhuận trong tài khoản bằng số tiền gửi, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và điều chỉnh lợi nhuận thu được từ đó bằng với số tiền thưởng tổng mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng cần nhận định những rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng điều khoản này.
 10. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 11. Tiền thưởng 100% chỉ dành cho giao dịch trên thị trường ngoại hối, vì vậy khi sử dụng tiền thưởng để giao dịch tiền điện tử và CFD cho cổ phiếu, nó có thể bị hủy bỏ.
 12. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp xem xét giữa các bài đọc chuyển thể của phiên bản dịch và Thỏa thuận bằng tiếng Anh, thì Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.

* Điều khoản này nhằm ngăn chặn bất kỳ hành vi gian lận nào liên quan đến hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà Công ty đã hủy các khoản tiền thưởng đã nhận trước đó đều bị xác nhận là vi phạm các quy tắc. Trong một số trường hợp, không thể xác định rõ thực tế của hành vi vi phạm nội quy. Có 10% khả năng việc hủy bỏ tiền thưởng do nhầm lẫn sẽ xảy ra để ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống tiền thưởng.

18.01.2022