Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

Tài khoản giao dịch

Tại đây, bạn có thể mở một tài khoản giao dịch, kí gửi và rút tiền từ tài khoản giao dịch hiện có.

Để gửi/rút tiền từ một tài khoản giao dịch, vui lòng chọn một loại hoạt động cụ thể. Khi bạn chọn được phần bạn cần, bạn sẽ được chuyển đến mục giao dịch an toàn trong việc thực hiện gửi tiền/rút tiền.

Để thay đổi các cài đặt của tài khoản giao dịch, như là kích cỡ đòn bẩy, thông tin cá nhân, mật khẩu điện thoại hoặc mã PIN của bạn, vui lòng liên hệ dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật qua email: support@instaforex.com.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, bạn có thể lên hệ với bất kì phòng dịch vụ khách hàng nào của chúng tôi.

  • Open account Mở tài khoản
  • Deposit Funds Tiền gửi
  • Withdraw Funds Tiền rút
  • Request Callback