Instaforex web trader InstaForex
Web Trader
Trade now
close

การถอนเงินจากบัญชี

เรียน ท่านลูกค้า พวกเราขอแจ้งว่า เมื่อคุณถอนเงินทุนผ่านทางช่องทางการชำระเงินแล้ว คุณก็ควรอ่านกฎดังต่อไปนี้ ระบบการชำระเงิน และสกุลเงินในการฝากและการถอนเงินจะต้องดำเนินไปในช่องทางเดียวกัน
This payment option is not available for your account. Please, contact Partnership Department.