• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

ข้อตกลงโบนัส 100%

พิมพ์
InstaForex :: ข้อตกลงโบนัส 100%

เเคมเปญนี้สามารถใช้ได้กับบัญชีมาตราฐาน USD หรือ EUR ที่เปิดตั้งเเต่วันที่ 15 พ.ค. 2014 และไม่รวมบัญชี MT5

 1. ลูกค้าของ InstaForex ทุกท่านมีสิทธิ์ได้รับโบนัสเป็นจำนวน 100% ของจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีซื้อขาย เป็นโบนัสได้รับเพียงครั้งเดียวในบัญชีซื้อขาย ซึ่งจะไม่สามารถรับได้หากรับโบนัสประเภทอื่นไปแล้ว แล้วมีการดำเนินการซื้อขายหรือหากลูกค้าได้รับโบนัส 100% ไปยังบัญชีอื่นๆ ของตนแล้ว
 2. โบนัสนี้มีให้สำหรับบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบขั้นที่สอง ลูกค้าต้องยอมรับว่าหลังจากถอนเงินมูลค่าเท่าใดก็ตามออกจากบัญชีเทรด โบนัสจะถูกยกเลิก
 3. โบนัส 100% จะถูกเครดิตสำหรับการฝากมากถึง $2,000 ในการฝากตั้งเเต่ $2,000 ถึง $5,000 โบันัสจะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินฝากหากมีการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดมากกว่า $5,000 โบนัสจะเท่ากับ 30% ตัวอย่างเช่น โบนัส $5,000 จะเครดิตเข้า หากฝาก $10,000
 4. บริษัทขอสงวรสิทธิยกเลิกโบนัส100% โดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้าบริษัทจึงขอเเนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ควรคำนวณรวมโบนัสในกลยุทธ์การเทรด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกโบนัสรวมถึง Stop Out เนื่องจากถือว่าโบนัสเป็นมสบัติของบริษัท
 5. โบนัส 100% ไม่อนุญาตให้ถอน อย่างไรก็ตามไม่มีข้อกำหนดในการถอนกำไรที่ได้จากโบนัส
 6. ไม่อนุญาตให้ใช้โบนัส 100%ในการลงทุน
 7. อำนาจผลเพิ่มทางการเงินสูงสุดสำหรับบัญชีโบนัสประเภทนี้คือ 1:200
 8. โบนัสจะถูกยกเลิกอัตโนมัติในกรณีที่หุ้นทุนทั้งหมดน้อยกว่า 120% ของจำนวนโบนัส
 9. ในกรณีที่บัญชีเทรดของลูกค้าไม่มีเทรดที่เปิดหรือเทรดที่ปิดภายใน 30วัน โบนัส100% จะเป็นโมฆะ   
 10. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทอาจยกเลิกโบนัส ปรับกำไรให้ถูกต้องด้วยจำนวนเท่ากับโบนัสทั้งหมด ในกรณีที่ตรวจจับว่ามีการละเมิดกฎของโบนัส จะปรับโบนัสให้มีกำไรเท่ากับเงินฝากโดยไม่ต้องเเจ้งล่วงหน้าหรืออธิบาย ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงนี้
 11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตของการคำนวณและการแบ่งผลกำไรที่ได้จากการใช้โบนัสเงินทุนจากช่วงเวลาที่ลงทะเบียนในบัญชีการเทรด หรือจากช่วงเวลาที่เพิ่มโบนัสเงินทุนเข้าไปในบัญชี ที่เป็นไปในสัดส่วนของเงินทุนและโบนัสเงินฝากที่แท้จริงของลูกค้าในบัญชี พร้อมกันนี้ส่วนหนึ่งของกำไรที่เป็นสัดส่วนกับจำนวนโบนัสนั้นอาจมีข้อจำกัดสำหรับการถอนเงินออกจากบัญชีการเทรดจนกว่าส่วนของโบนัสได้มีการดำเนินตามขึ้นตอนตามกฎที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลง
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเเก้ไขข้อกำหนดของเเคมเปญโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ภาษาอย่างเป็นทางการของข้อตกลงก็คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อตกลงมาหลายภาษารวมทั้งมีภาษาอังกฤษด้วย จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นมาตรฐานการอ้างอิงอันดับต้นๆ

* ข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฉ้อโกงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบโบนัส อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าบัญชีทุกบัญชีจะถูกยกเลิกโบนัสที่ได้รับก่อนหน้า เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าในบางกรณีก็เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎ มีโอกาส 10% ที่อาจผิดพลาดในการยกเลิกโบนัสที่เกิดขึ้นภายในการใช้งานระบบโบนัสผิด

18.01.2022