Instaforex web trader

InstaForex
Web Trader

Trade now
close

บัญชีเทรด

 ในส่วนนี้คุณสามารถเปิดบัญชีเทรดได้และถอนเงินจาก/ไปยังบัญชีที่มีอยู่เเล้ว 

 ในการฝาก/ถอนเงิน/จากบัญชีเทรด กรุณาเลือกประเภทของการดำเนินการ เมื่อคุณอยู่ในหน้าที่ต้องการเเล้ว คุณจะถูกส่งไปยังหน้าการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมสำหรับการดำเนินการฝากหรือถอน 

 ในการเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีเทรด อย่างปริมาณอำนาจผลเพิ่มทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัว รหัสโทรศัพท์หรือรหัส PIN กรุณาติดต่าฝ่ายบริการช่วยเหลือทางเทคนิคผ่านอีเมล : support@instaforex.com

 หากคุณมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อแผนกลูกค้า 

  • Open account เปิดบัญชี
  • Deposit Funds ฝากเงิน
  • Withdraw Funds ถอนเงิน
  • รับโบนัส