แคมเปญนี้จะมีให้บริการสำหรับบัญชีแบบสแตนดาร์ดของ USD (USD Standard accounts) ที่เปิดไว้ตั้งแต่ 29/03/2019 ยกเว้นแต่สำหรับบัญชีใน MT5
บัญชีซื้อขายที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ จะถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ ซึ่งจะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ตรงนี้.

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นข้อตกลงเสริมจาก ข้อตกลงโดยทั่วไป ด้วยการยอมรับเงื่อนไขของโบนัสฉบับนี้ คุณก็จะยอมรับ ข้อเสนอนี้.

หลักการของโปรแกรมโบนัส

 1. โบนัสเริ่มต้น (InstaForex StartUp Bonus) เป็นโบนัสแบบไม่ต้องฝาก ลูกค้าใหม่ทุกท่านของบริษัทมีสิทธิในการรับโบนัส
 2. เมื่อเปิดบัญชีที่จะได้รับโบนัสเริ่มต้น ลูกค้าจำเป็นต้องส่งข้อมูลบัตรประชาชนของตนเอง เมื่อได้รับโบนัสแล้ว ขอห้ามในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเข้ามาในช่องกรอกชื่อจริง
 3. โบนัสเงินทุน จะไม่สามารถทำการถอนได้ อย่างไรก็ตาม ผลกำไรที่ได้รับจากการซื้อขายด้วยโบนัสเงินทุน จะไม่สามารถถอดออกมาได้ ถ้าหากมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ได้ระบุไว้ข้อตกลงนี้
 4. โบนัสเริ่มต้น มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่เริ่มต้นการซื้อขายบนฟอเร็กซ์ เมื่อมีการฝากเงินเข้าไปในบัญชีของคุณลูกค้าแล้ว โบนัสก็จะถูกยกเลิกออกไปแบบเต็มจำนวน
 5. ลูกค้ายอมรับว่า บัญชีที่มีโบนัสเริ่มต้น จะถูกเปลี่ยนมาเป็นบัญชีเดโม่(demo account) ในกรณีที่ยังไม่ได้ทำการฝากเงิน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับโบนัส โดยโบนัสเริ่มต้น และผลกำไรที่ได้รับจากการซื้อขาย ด้วยโบนัสเงินทุน ก็จะถือว่าเป็นเงินเสมือนจริงเท่านั้นในภายหลัง
 6. ถ้าลูกค้าฝากเงินเพิ่มเข้าบัญชี ที่มีโบนัสเริ่มต้นอยู่แล้วนั้น ผลกำไรที่ได้รับจากการซื้อขายด้วยโบนัสนี้ จะกลายมาเป็นโบนัสที่มีมูลค่า 100% ของจำนวนเงินฝาก นอกจากนี้ โบนัสสำหรับการฝากเงินครั้งแรกจะเท่ากับ 110% ตามเงื่อนไขที่ว่า ลูกค้าจะได้รับผลกำไรถึง 10% จากการซื้อขายด้วยโบนัสเริ่มต้น และทำการฝากเงินภายในระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับโบนัส
 7. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของโบนัสเริ่มต้น 100% จะปฏิบัติตาม ข้อตกลงฉบับนี้.
 8. ลูกค้ายอมรับว่า การซื้อขายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีจะถูกปิด จนกว่ามีการฝากเงินสดจริงเข้าบัญชี
 9. ลูกค้ายอมรับว่า ผลกำไรที่อยู่ในบัญชีที่มีโบนัสเริ่มต้น จะมีการจัดแจงตามสัดส่วน ระหว่างเงินทุนจริงที่ฝากเข้ามา และผลกำไรจากโบนัสเริ่มต้นแบบ 100% ในบัญชี พร้อมกับ ส่วนหนึ่งของผลกำไรจะคิดตามสัดส่วนต่อจำนวนโบนัส ที่อาจจะมีการจำกัดการถอนแบบชั่วคราวเกิดขึ้น จนกว่าจะมีการดำเนินการครบตามจำนวนล็อต (lots ) ตามที่ระบุไว้ตามวรรคที่ 11 ของข้อตกลงฉบับนี้
 10. ทั้งโบนัสเริ่มต้นและ โบนัสเริ่มต้นแบบ 100% จะไม่สามารถใช้ในการลงทุนในบัญชี PAMM ได้ แต่ทั้งสองอย่าที่นี้ จะสามารถใช้ในการคัดลอกการซื้อขายในระบบ ForexCopy ได้
 11. โบนัสเริ่มต้นแบบ 100% จะสามารถถอนได้ ซึ่งจะทำได้เมื่อ ลูกค้าดำเนินการซื้อขายด้วย การซื้อ หรือ การขาย ที่ทั้งหมดเป็น X*3 InstaForex lots โดย X เป็นจำนวนของโบนัสที่ได้รับมา ส่วนผลกำไรจากโบนัส จะสามารถถอนได้ หลังจากที่ลูกค้าดำเนินสัญญาด้วย การซื้อ หรือ การขาย ซึ่งทั้งหมดต้องเป็น Y*3 InstaForex lots โดยที่ Y คือส่วนแบ่งของผลกำไรต่อโบนัส ในการถอนทั้งโบนัสเงินทุนและ ผลกำไรที่ได้รับจากบัญชีซื้อขายนั้น ลูกค้าต้องส่งคำขอตามลิงก์ในฐานข้อมูลลูกค้า (Client Cabinet) ลิงก์จะปรากฎออกมาต่อเมื่อ ลูกค้าดำเนินการตามจำนวนล็อตตามที่ระบุไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอการถอนโบันส โดยไม่มีการอธิบายถึงเหตุผล
 12. ลูกค้ายอมรับในการรับข้อมูล เกี่ยวกับการบริการของบริษัทผ่านทางอิเมล ที่ได้ระบุไว้ เมื่อมีการลงทะเบียนบัญชีที่มีโบนัส
 13. ลูกค้ามีสิทธิในการเปิดบัญชีอื่นๆ กับทางบริษัทได้ และรับเวลคัมโบนัส 30% ไปจากการฝากเงินทุกครั้งในบัญชีใหม่ โดยไม่คำนึงถึงผลการซื้อขายในบัญชีที่ได้รับโบนัสเริ่มต้น
 14. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเพิ่ม ข้อกำหนดของโปรแกรมโบนัส โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 15. ต้นฉบับภาษาหลัก ของข้อตกลงคือ ภาษาอังกฤษ กรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่าง ข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษและ ในเวอร์ชั่นที่มีการแปลนั้น จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิงก่อน