แคมเปญนี้มีให้บริการสำหรับบัญชี USD แบบสแตนดาร์ท (Standard USD account) ที่เปิดมาตั้งแต่ 29/03/2019 ที่มีความต้องการในการขอรับโบนัสเริ่มต้น InstaForex StartUp Bonus.

 1. ลูกค้าใหม่ทุกท่านของ InstaForex มีสิทธิที่จะได้รับเวลคัมโบนัส 100% ซึ่งจะมีค่าเท่ากับการฝากเงินครั้งแรกในบัญชี ในการเข้าร่วมโปรแกรมที่มีชื่อว่า โบนัสเริ่มต้น ( InstaForex StartUp Bonus) โบนัสจะถูกเพิ่มไปให้ ไม่ว่าลูกค้าจะฝากเงินเพิ่มเข้าไปยังบัญชีที่มีโบนัสของพวกเขาภายหลังหรือไม่ก็ตามที
 2. ในตอนที่มีการเพิ่มเวลคัมโบนัส 100% ไปนั้น บัญชีของลูกค้าจะต้องไม่มีการดำเนินการซื้อขายเลย ไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่สามารถรับโบนัสไปได้
 3. จะไม่สามารถรับเวลคัมโบนัส 100%ไปได้ ถ้าหากบัญชีมีโบนัสประเภทอื่นอยู่แล้ว
 4. จะได้รับเวลคัมโบนัส 100% ไปแบบเต็มจำนวนต่อการฝากเงินที่มากกว่า USD 2,000 ถ้าเงินฝากมากกว่า USD 2,000 ประมาณ USD 2,000-5,000 จากนั้นลูกค้าอาจจะได้รับโบนัส 50% จากจำนวนที่เหลืออยู่ ในกรณีที่เงินยังเหลืออยู่นั้นมีจำนวนมากกว่า USD 5,000 ก็จะได้รับโบนัส 30% ไป ตัวอย่างเช่น เงินฝากเท่ากับ USD 10,000 ก็จะได้รับอีก USD 5,000 เนื่องจากเป็นโบนัส
 5. ลูกค้ายอมรับว่า ผลกำไรในบัญชีที่มีโบนัสเริ่มต้นแบบ 100% จะมีการจัดแจงตามสัดส่วนระหว่างเงินทุนจริงที่ฝากเข้ามาและ โบนัสเงินทุนในบัญชีนั้นๆ ขณะที่ส่วนหนึ่งของผลกำไรจะคิดตามสัดส่วนต่อจำนวนโบนัส อาจจะมีการจำกัดการถอนแบบชั่วคราวเกิดขึ้น จนกว่าจะมีการดำเนินการครบตามจำนวนล็อต (lots ) ตามที่ระบุไว้ตามวรรคที่ 7 ของข้อตกลงฉบับนี้
 6. ในกรณีที่มีการถอนเงินจากบัญชีที่มีโบนัส ก็จะมีการยกเลิกโบนัสเริ่มต้นแบบ 100% ออกไปในจำนวนที่เท่ากับยอดของการถอนเงิน กรณีที่จำนวนของโบนัส ที่ยังเหลืออยู่ในบัญชีหลังจากที่จำนวนเงินถอน มากกว่าจำนวนเงินเข้าฝากแล้ว หลังจากการถอนออกไป 50% ทางบริษัทจะยกเลิกส่วนหนึ่งของโบนัสที่เป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าในส่วนนี้ออกไป
 7. โบนัสเริ่มต้นแบบ 100% จะสามารถถอนได้ ซึ่งจะทำได้เมื่อ ลูกค้าดำเนินการซื้อขายด้วย การซื้อ หรือ การขาย ที่ทั้งหมดคิดเป็น X*3 InstaForex lots โดย X เป็นจำนวนของโบนัสที่ได้รับมา ส่วนผลกำไรจากโบนัส จะสามารถถอนได้ หลังจากที่ลูกค้าดำเนินสัญญาด้วย การซื้อ หรือ การขาย ซึ่งทั้งหมดต้องเป็น Y*3 InstaForex lots โดยที่ Y คือส่วนแบ่งของผลกำไรต่อโบนัส ลูกค้าสามารถถอนได้เฉพาะจำนวนโบนัสและผลกำไรแบบเต็มจำนวนเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้มีการถอนแค่เพียงบางส่วน ในการถอน ทั้งโบนัสเงินทุนและ ผลกำไรที่ได้รับจากบัญชีซื้อขายนั้น ลูกค้าต้องส่งคำขอตามลิงก์ในฐานข้อมูลลูกค้า (Client Cabinet) ลิงก์จะปรากฎออกมาต่อเมื่อ ลูกค้า ดำเนินการตามจำนวนล็อตที่ต้องการ การที่จะถอนโบนัสจะสามารถดำเนินการได้ในบัญชีในตอนที่มีการดำเนินการส่งคำขอจากทางผู้จัดเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอการถอนโบันส โดยไม่มีการอธิบายถึงเหตุผล
 8. บัญชีที่มีโบนัสเริ่มต้น 100% จะไม่สามารถใช้ในการลงทุนใน PAMM ได้

  ความเสี่ยง

 9. ลูกค้ายอมรับว่า ถ้าจำนวนเงินในปัจจุบัน (หลังจากคำนวณจากสินทรัพย์/เงินทุน) ในบัญชีแล้ว ออกมามีมูลค่าต่ำกว่าโบนัสที่มีอยู่ในบัญชี จะถือว่าเงินทุนทั้งหมดเป็นส่วนของโบนัสทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีการฝากเงินครั้งใหม่เกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การขาดทุน อาจมากกว่าเงินทุนจริงของลูกค้าในบัญชีที่มีโบนัส ในกรณีที่มีการฝากเงินครั้งใหม่เกิดขึ้น เงินทุนในบัญชีจะถูกจัดแจงระหว่างโบนัสเงินทุน และเงินทุนที่แท้จริงของลูกค้าเป็นสัดส่วนกันต่อ จำนวนเงินฝากและ มูลค่าของโบนัสเงินทุนในตอนที่ทำการฝากเงิน
 10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกเวลคัมโบนัส 100% โดยไม่ต้องทำการแจ้งก่อนล่วงหน้า ดังนั้นพวกเราขอแนะนำให้ คุณห้ามทำการลดจำนวนโบนัสลงเมื่อทำการคำนวณการทำผลกำไรตามกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ของการยกเลิกโบนัส รวมทั้งการ stop out เนื่องจากมันเป็นของโบนัสที่สะสมมาโดยทั้งหมด
 11. ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทจะยกเลิกโบนัสและ ปรับผลกำไรที่เกิดขึ้นมาจากมันได้ให้มีจำนวนเท่ากับผลรวมของโบนัส หากในกรณีมีการตรวจสอบการดำเนินการที่ฝ่าฝืนระเบียบของโปรแกรมโบนัส ถ้ามีผลกำไรที่เท่ากับจำนวนของเงินฝาก โดยจะไม่มีการเตือนก่อนล่วงหน้าหรือ การอธิบายถึงเหตุผล ทางลูกค้ายอมรับว่า อาจมีผลต่อการปรับใช้ตามวรรคนี้
 12. โบนัส 100% จัดทำขึ้นมาเพื่อให้มีการซื้อขายในฟอเร็กซ์ ดังนั้นมันอาจจะถูกยกเลิกเมื่อมีการซื้อขายด้วยเงินดิจิทัลและ CFDs ในหุ้น
 13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญนี้อาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมขึ้นมาได้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 14. ต้นฉบับภาษาหลัก ของข้อตกลงคือ ภาษาอังกฤษ กรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่าง ข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษและ ในเวอร์ชั่นที่มีการแปลนั้น จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิงก่อน

* Tข้อกำหนดนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อที่ป้องกันการดำเนินการฉ้อโกง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบโบนัส อย่างไรก็ตาม การปรับใช้งานของมันไม่ได้เจาะจงว่า ทุกบัญชีจะต้องถูกยกเลิกจากโบนัสที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ หรือจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎข้อใดข้อหนึ่ง อันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ในบางกรณี มันไม่สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของการฝ่าฝืนกฎระเบียบ มีโอกาสเพียงแค่ 10% ที่การยกเลิกโบนัสจากความผิดดังกล่าว จะเกิดขึ้น เพื่อการรับมือกับการใช้งานระบบโบนัสอย่างผิดระเบียบ