• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Қазақша

Thỏa thuận tiền thưởng 30%

In
InstaForex :: Thỏa thuận tiền thưởng 30%

Chiến dịch không mở rộng đến các tài khoản MT5.

 1. Mỗi khách hàng có quyền được nhận tiền thưởng với số tiền là 30% số tiền ký quỹ của anh/cô ấy trên một tài khoản giao dịch với InstaForex. 30% tiền thưởng chào đón cung cấp thêm tài khoản sẽ được lưu giữ trong thời hạn một tuần kể từ lúc tải lên tài khoản. Tiền thưởng chỉ có thể được ghi cho các quỹ trong thực tế hiện nay trên tài khoản tại thời điểm xem xét các ứng dụng cho tiền thưởng.
 2. 30% tiền thưởng có thể không được ghi có vào tài khoản, đã được ghi có với một tiền thưởng bằng loại hình khác. Để nhận được 30% tiền thưởng, đó là cần mở một tài khoản mới. Số lượng tài khoản cho 30% tiền thưởng cho mỗi khách hàng là không giới hạn.
 3. Khách hàng có quyền nhận được 30% tiền thưởng mỗi lần anh/cô ấy ký quỹ vào tài khoản giao dịch của mình. Số lượng tiền thưởng có thể được cộng dồn bằng với số chênh lệch giữa tiền gửi và tiền rút.
 4. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ sự rút vốn nào tạo ra tổng số tiền của tất cả các quỹ tiền thưởng (tiền thưởng đã nhận trừ đi khoản tiền thưởng đã bị hủy bỏ) vượt quá 30% số tiền tự do hiện tại trên tài khoản giao dịch được theo sau bởi sự hủy bỏ một phần tiền thưởng bằng với sự khác biệt giữa các giá trị này. Để tránh sự hủy bỏ tiền thưởng vượt quá số lượng tiền rút, vui lòng hạn chế từ bất kỳ lần rút tiền nào nếu số lượng của tất cả các khoản tiền thưởng vào tài khoản đứng đầu trong giá trị cho phép của tiền thưởng chào đón cho số tiền tự do hiện tại trên tài khoản giao dịch sau khi rút.
 5. Thông tin đồng nhất không được yêu cầu trong khi áp dụng cho Tiền thưởng 30%. Nhưng công ty có quyền yêu cầu các tài liệu đồng nhất theo ý riêng của công ty.
 6. 30% tiền thưởng có thể được rút chỉ sau khi giao dịch mua hoặc bán được hoàn tất. Tổng số lượng của các giao dịch phải bằng X*3 InstaForex lots, trong đó X là tổng số lượng của các khoản tiền thưởng đã nhận được (tổng số lượng của tất cả các khoản tiền thưởng bao gồm tiền thưởng bị hủy bỏ một phần hoặc bị mất). Đối với các tài khoản trong số lượng giao dịch bằng đồng RUR được tính theo công thức sau đây X*3/50 (InstaForex lots). Khi đến tài khoản đã mở bằng đồng EUR, công thức như sau: X*3*1.1 (InstaForex lots). Chỉ với tổng số tiền và đầy đủ các khoản tiền thưởng có thể được rút, rút từng phần là không thể. Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch, một nhà giao dịch sẽ gửi một yêu cầu đến bonuses@instaforex.com. Lượng tiền thưởng sẽ hoàn toàn có sẵn trong tài khoản giao dịch tại thời điểm mà một người quản lý xem xét các yêu cầu rút tiền. Công ty bảo lưu quyền từ chối các yêu cầu rút tiền thưởng mà không giải thích lý do.*
 7. Lợi nhuận trên số tiền thưởng có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào trong trường hợp tất cả các điều kiện của thỏa thuận hiện nay được đáp ứng. 
 8. Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ tiền thưởng 30% mà không cần cảnh báo trước, vì vậy chúng tôi khuyên không nên sử dụng quỹ tiền thưởng trong tính toán lợi nhuận trong chiến lược giao dịch của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm Stop Out, vì tiền thưởng là quyền sở hữu của Công ty cho đến khi nhà giao dịch hoạt động nó ra bằng cách mở các giao dịch trong tổng số lượng quy định tại mục 6 của Thỏa thuận này.**
 9. Trong trường hợp giá trị tiền thưởng là hơn 2000 USD và nhiều hơn 10% các giao dịch được thực hiện với ít hơn 0,01 số lượng tối thiểu thị trường (0,1 số lượng tối thiểu InstaForex, tức là 1 điểm là xấp xỉ 0,10 USD), tiền thưởng có thể được giảm xuống 1000 USD. Trong trường hợp giá trị tiền thưởng hơn 10.000 USD và nhiều hơn 10% các giao dịch được thực hiện với ít hơn rất nhiều so với 0,1 số lượng tối thiểu thị trường (1 số lượng tối thiểu InstaForex, tức là khoảng 1 USD cho điểm), tiền thưởng có thể được giảm xuống 3000 USD. 
 10. Khách hàng đồng ý rằng công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và hiệu chỉnh lợi nhuận được thực hiện với số tiền đó, với số tiền bằng với tổng số tiền thưởng, trong trường hợp phát hiện có bất kỳ dấu hiệu nào về sự lạm dụng của các chương trình tiền thưởng nếu tài khoản có lợi nhuận bằng với tiền gửi mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng thừa nhận rủi ro có thể xảy ra để áp dụng khoản này.
 11. Công ty có quyền tùy ý tính toán và phân phối lợi nhuận mà nhận được từ việc sử dụng tiền thưởng kể từ thời điểm đăng ký tài khoản giao dịch, hoặc từ thời điểm ghi nhận tiền thưởng vào tài khoản, theo tỷ lệ tương ứng với quỹ tiền thật của khách hàng và quỹ tiền thưởng trên tài khoản. Do đó, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn khi rút tiền từ tài khoản giao dịch cho đến khi phần tiền thưởng này được xử lý tuân theo các quy tắc tương ứng với các điều khoản tiền thưởng, mà được quy định trong thỏa thuận này.
 12. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra sự sụt giảm trong mức quỹ tiền hiện tại (tỷ lệ vốn/quỹ tiền) trên tài khoản dưới mức quỹ tiền thưởng hiện tại, tức là khi điểm của các thua lỗ hiện tại vượt quá quỹ tiền thực của khách hàng trên tài khoản giao dịch, tất cả các quỹ tiền từ thời điểm này sẽ được tính như quỹ tiền thưởng đầy đủ trong trường hợp không có khoản tiền ký quỹ nào tiếp theo trên tài khoản. Trong trường hợp ký quỹ, quỹ tiền trên tài khoản sẽ được tính và phân bổ giữa quỹ tiền thưởng và quỹ tiền thực của khách hàng, tương ứng với số tiền ký quỹ và giá trị của quỹ tiền thưởng tại thời điểm thực hiện ký quỹ.
 13. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc sửa đổi các điều khoản của chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 14. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản dịch và bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh, bản Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu ưu tiên.

* Nếu, ngoài Tiền thưởng chào mừng 30%, tài khoản còn có một phần tiền thưởng khác mà cần được xử lý, và nếu điều khoản 11 được áp dụng cho tài khoản, tổng quỹ tiền thưởng sẽ được xử lý.

** Vấn đề trực tiếp để ngăn chặn việc sử dụng vô nguyên tắc của hệ thống đánh thuế tiền thưởng, nhưng công việc của họ không có nghĩa rằng tất cả các tài khoản, mà các công ty đã hủy bỏ các khoản tiền thưởng đã nhận được trước đó, được khai báo là vi phạm bất kỳ quy tắc nào, vì trong một số trường hợp, nó không thể xác định thực tế về hành vi vi phạm luật một cách rõ ràng. Xác suất của việc hủy bỏ sai phạm của tiền thưởng trong các cuộc đấu tranh chống lại việc sử dụng vô nguyên tắc của hệ thống thu tiền thưởng không vượt quá 10%.

23.01.2021