Chiến dịch áp dụng cho các tài khoản USD Tiêu chuẩn được mở từ ngày 29/03/2019, ngoại trừ tài khoản MT5.
Các tài khoản giao dịch mở trước đó được phục vụ theo các điều khoản sau mà có thể được tìm thấy ở đây.

Thỏa thuận này là phần bổ sung cho Cung cấp công khai. Với việc chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Tiền thưởng, bạn đã chấp nhận thỏa thuận cung cấp.

Nguyên tắc của chương trình tiền thưởng

 1. Tiền thưởng Khởi động InstaForex là tiền thưởng không yêu cầu ký quỹ. Mọi Khách hàng mới của Công ty đều có quyền nhận tiền thưởng này.
 2. Khi mở một tài khoản mà trong đó Tiền thưởng Khởi động InstaForex sẽ được ghi nhận vào, Khách hàng được yêu cầu cung cấp dữ liệu nhận dạng của mình. Khi Tiền thưởng được ghi nhận, sẽ không thể thay đổi dữ liệu cá nhân mà đã được nhập vào trường Họ và Tên.
 3. Các quỹ tiền thưởng không khả dụng để rút tiền. Tuy nhiên, lợi nhuận thu được từ việc giao dịch quỹ tiền thưởng có thể được rút nếu tất cả các điều khoản được nêu trong Thỏa thuận này được hoàn thành.
 4. Tiền thưởng Khởi động InstaForex là để cho Khách hàng bắt đầu giao dịch trên ngoại hối. Ngay sau khi tài khoản của Khách hàng được ký quỹ bằng tiền thật, Tiền thưởng sẽ bị hủy hoàn toàn.
 5. Khách hàng đồng ý rằng tài khoản được ghi nhận với Tiền thưởng Khởi động InstaForex sẽ được chuyển đổi thành tài khoản demo trong trường hợp không có khoản tiền gửi nào được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Tiền thưởng. Sau đó, cả Tiền thưởng Khởi động InstaForex và lợi nhuận thu được từ việc giao dịch quỹ Tiền thưởng sẽ được xem là tiền ảo.
 6. Nếu Khách hàng bổ sung vào tài khoản được ghi nhận với Tiền thưởng Khởi động InstaForex, lợi nhuận mà thu được từ việc giao dịch tiền thưởng này được chuyển đổi thành tiền thưởng trị giá 100% của số tiền gửi. Ngoài ra, tiền thưởng cho khoản tiền gửi đầu tiên bằng 110% với điều kiện Khách hàng kiếm được 10% lợi nhuận từ việc giao dịch Tiền thưởng Khởi động và nạp tiền trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được Tiền thưởng.
 7. Các điều khoản và điều kiện cho Tiền thưởng Khởi động 100% được quy định trong Thỏa thuận này.
 8. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các giao dịch đang diễn ra trong Tài khoản sẽ bị đóng ngay khi Tài khoản được ký quỹ bằng tiền mặt.
 9. Khách hàng đồng ý rằng lợi nhuận trong tài khoản được ghi nhận với Tiền thưởng Khởi động InstaForex được phân bổ theo tỷ lệ giữa số tiền ký quỹ thực và lợi nhuận từ Tiền thưởng Khởi động 100% trong tài khoản. Đồng thời, một phần lợi nhuận tỷ lệ với số tiền thưởng có thể tạm thời bị giới hạn đối với việc rút ra cho đến khi một số lượng lot cụ thể được thực hiện theo quy định tại khoản 11 của Thỏa thuận này.
 10. Cả Tiền thưởng Khởi động InstaForex và Tiền thưởng Khởi động 100% đều không thể được đầu tư vào tài khoản PAMM, nhưng cả hai loại này đều có thể được sử dụng để sao chép giao dịch trong hệ thống ForexCopy.
 11. Tiền thưởng Khởi động 100% là có thể rút với điều kiện Khách hàng thực hiện giao dịch MUA hoặc BÁN với tổng X*3 lot InstaForex, trong đó X là số tiền thưởng được ghi nhận. Lợi nhuận tiền thưởng có thể được rút sau khi Khách hàng thực hiện các giao dịch MUA hoặc BÁN với tổng Y*3 lot InstaForex, trong đó Y là phần lợi nhuận tỷ lệ với Tiền thưởng. Để rút cả tiền thưởng và lợi nhuận mà thu được từ tài khoản giao dịch, Khách hàng phải gửi yêu cầu theo liên kết trong Tủ Khách hàng. Liên kết sẽ xuất hiện ngay sau khi Khách hàng thực hiện đủ số lượng lot yêu cầu. Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền thưởng mà không cần giải thích lý do.
 12. Khách hàng đồng ý nhận thông tin về các dịch vụ của Công ty trên email mà đã cung cấp khi tài khoản thưởng được đăng ký.
 13. Bất kể kết quả giao dịch trong tài khoản được ghi nhận với Tiền thưởng Khởi động InstaForex như thế nào, Khách hàng có quyền mở một tài khoản khác với Công ty và nhận Tiền thưởng Chào mừng 30% cho mỗi khoản tiền gửi vào tài khoản mới.
 14. Công ty có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản của chương trình tiền thưởng mà không cần thông báo trước.
 15. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong trường hợp có sự bất đồng giữa Thỏa thuận bằng tiếng Anh và phiên bản dịch, Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham khảo trước.