Xin lưu ý: chiến dịch không áp dụng cho tài khoản MT5.

 1. Mọi khách hàng của InstaForex đều có quyền lợi nhận tiền thưởng với số tiền bằng 30% tổng số tiền được gửi vào tài khoản giao dịch. Tiền thưởng cho khoản tiền gửi sẽ được cộng vào tài khoản trong vòng một tuần kể từ thời điểm gửi tiền. Ngoài ra, tiền thưởng sẽ chỉ được tích lũy vào số tiền thực có trong tài khoản tại thời điểm xử lý đơn nhận thưởng.
 2. Tiền thưởng 30% không thể được ghi có vào tài khoản đã được ghi có bằng một loại tiền thưởng khác (như tiền thưởng chào mừng cố định hoặc Tiền thưởng 25%). Để nhận được phần thưởng như vậy, Khách hàng cần mở một tài khoản giao dịch mới. Số lượng tài khoản để nhận Tiền thưởng 30% là không giới hạn cho mọi Khách hàng.
 3. Khách hàng có quyền nhận Tiền thưởng 30% cho mỗi lần gửi tiền. Tiền thưởng chỉ được tích lũy vào tiền gửi ròng
 4. Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ giao dịch rút tiền nào khiến tổng số tiền của tất cả quỹ thưởng (tiền thưởng nhận được trừ tiền thưởng bị hủy) vượt quá 30% số tiền ký quỹ tự do hiện tại trong tài khoản giao dịch sẽ dẫn đến việc hủy bỏ phần thưởng bằng chênh lệch giữa các giá trị này. Để tránh bị hủy tiền thưởng do vượt quá số tiền rút, vui lòng hạn chế rút tiền nếu số tiền thưởng trong tài khoản vượt quá giá trị cho phép của phần thưởng chào mừng đối với số tiền ký quỹ tự do hiện tại trong tài khoản giao dịch sau khi rút tiền.
 5. Khách hàng không cần phải xác minh danh tính của mình khi đăng ký Tiền thưởng 30%. Tuy nhiên, Công ty có quyền yêu cầu các giấy tờ tùy thân theo quyết định của riêng mình.
 6. Tiền thưởng 30% có thể được rút ra với điều kiện tổng khối lượng giao dịch MUA hoặc BÁN đã hoàn thành bằng X * 3 lô InstaForex, trong đó X là tổng khối lượng tiền thưởng đã nhận, bao gồm cả tiền thưởng bị hủy hoặc bị mất một phần. Đối với tài khoản bằng RUB, khối lượng giao dịch được tính theo công thức sau: X * 3/50 lô InstaForex. Đối với các tài khoản được mở bằng EUR, công thức như sau: X * 3 * 1.1 Lô InstaForex. Chỉ có thể rút toàn bộ số tiền thưởng. Không thể rút một phần tiền thưởng. Để rút tiền thưởng từ tài khoản giao dịch, Khách hàng phải gửi yêu cầu tới bonuses@instaforex.com. Số tiền thưởng phải có đầy đủ trong tài khoản giao dịch tại thời điểm người quản lý xử lý yêu cầu rút tiền. Công ty có quyền từ chối yêu cầu rút tiền thưởng mà không cần giải thích lý do. *
 7. Lợi nhuận thu được từ Tiền thưởng 30% có thể được rút mà không có bất kỳ hạn chế nào trong trường hợp tất cả các điều kiện của Thỏa thuận hiện tại được đáp ứng.
 8. Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng 30% mà không cần thông báo trước. Vì lý do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên tính thêm quỹ tiền thưởng khi tính toán lợi nhuận của chiến lược giao dịch của mình. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm cả các trường hợp Stop Out, vì tiền thưởng đã trao vẫn thuộc toàn bộ tài sản của Công ty cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền thưởng bằng cách hoàn thành số lô yêu cầu được quy định tại Khoản 6 Thỏa thuận hiện tại **
 9. Trong trường hợp số tiền thưởng trên 2.000 USD và hơn 10% giao dịch được thực hiện với ít hơn 0,01 lô thị trường (0,1 lô InstaForex, tức là 1 pip xấp xỉ bằng 0,10 USD), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 1.000 USD . Trong trường hợp số tiền thưởng trên 10.000 USD và hơn 10% giao dịch được thực hiện với ít hơn 0,1 lô thị trường (1 lô InstaForex, tức là 1 pip tương đương với 1 USD), tiền thưởng có thể giảm xuống còn 3.000 USD.
 10. Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp Công ty phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạm dụng chương trình tiền thưởng hoặc nếu lợi nhuận trong tài khoản bằng với khoản tiền gửi, Công ty có thể hủy bỏ tiền thưởng và điều chỉnh lợi nhuận thu được từ đó bằng số tiền thưởng tổng mà không cần cảnh báo trước hoặc giải thích lý do. Khách hàng nhận ra những rủi ro có thể xảy ra khi áp dụng điều khoản này.
 11. Công ty có toàn quyền quyết định việc tính toán và phân phối lợi nhuận nhận được với việc sử dụng quỹ thưởng theo tỷ lệ giữa quỹ thực của Khách hàng và quỹ thưởng trong tài khoản. Điều này áp dụng cho lợi nhuận nhận được từ thời điểm đăng ký tài khoản hoặc từ thời điểm tiền thưởng được ghi có vào tài khoản. Đồng thời, một phần lợi nhuận tương ứng với số tiền thưởng có thể bị giới hạn để rút từ tài khoản giao dịch cho đến khi Khách hàng sở hữu tiền thưởng theo các quy tắc tương tự như các điều kiện sử dụng tiền thưởng được quy định trong Thỏa thuận hiện tại.
 12. Khách hàng đồng ý rằng nếu vốn chủ sở hữu trong tài khoản trở nên ít hơn quỹ tiền thưởng hiện tại, tức là khi khoản lỗ hiện tại vượt quá vốn chủ sở hữu của Khách hàng, thì tất cả các khoản tiền trong tài khoản được coi là tiền thưởng. Nếu Khách hàng gửi tiền, số tiền trên tài khoản sẽ được tính toán và phân bổ giữa quỹ tiền thưởng và vốn chủ sở hữu của Khách hàng tương ứng với số tiền gửi và giá trị của quỹ thưởng tại thời điểm gửi tiền.
 13. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của chiến dịch mà không cần thông báo trước.
 14. Tiền thưởng 30% chỉ dành cho giao dịch Ngoại hối. Vì vậy, khi sử dụng tiền thưởng để giao dịch tiền điện tử và CFD cho cổ phiếu, nó có thể bị hủy bỏ.
 15. Ngôn ngữ chính thức của Thỏa thuận là tiếng Anh. Trong các bài phiên dịch và Thỏa thuận bằng tiếng Anh, Thỏa thuận bằng tiếng Anh được coi là tiêu chuẩn tham chiếu trước.

* Nếu ngoài Tiền thưởng 30%, tài khoản có một khoản tiền thưởng khác cần được thực hiện, và nếu Điều khoản 9 cũng được áp dụng cho tài khoản, toàn bộ số tiền thưởng sẽ có thể bị rút lại.

** Điều khoản này nhằm ngăn chặn bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến hệ thống tiền thưởng. Tuy nhiên, việc thực thi quy định này không có nghĩa là tất cả các tài khoản mà Công ty đã hủy các khoản tiền thưởng đã nhận trước đó đều bị đánh giá là vi phạm các quy tắc. Trong một số trường hợp, không thể xác định rõ thực tế hành vi vi phạm nội quy. Có 10% khả năng việc hủy bỏ tiền thưởng do nhầm lẫn sẽ xảy ra để ngăn chặn việc lạm dụng hệ thống tiền thưởng.