กฎของแคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ( NDB-Friends) (มาตราที่ 1-6) จะดำเนินการใช้กับการเข้าร่วมของลูกค้าในแคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากเท่านั้นโดยเฉพาะ ส่วนกฎของแคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วน(NDB-Partner) (มาตรา 7-13) จะดำเนินการใช้กับลูกค้าทุกคนที่เป็นเจ้าของบัญชีพันธมิตร ดังนั้นแล้วแคมเปญโบนัสแบบ NDB-Friends และ NDB-Partner จะสามารถใช้ร่วมกันได้

ข้อตกลงในปัจจุบันนั้นเป็นข้อตกลงข้อเสนอแก่สาธารณะเพิ่มเติม, ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วน และข้อตกลงโบนัสแบบเริ่มต้น ด้วยการยอมรับข้อตกลงของการใช้โบนัสนั้น คุณต้องทำการยอมรับกฎสำหรับข้อเสนอที่สำคัญในส่วนบนด้วย

ข้อกำหนดโปรแกรมโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ:

 1. แคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆนั้นจะมีให้เฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสแบบเริ่มต้นเท่านั้น
 2. การเข้าร่วมของลูกค้าทุกคนในโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสจากกลุ่มลูกค้า คนที่ได้ลงทะเบียนเข้าไปในโปรแกรมโบนัสเริ่มต้น โดยจำนวนของโบนัสจะเพิ่มเข้าไปในโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ เป็นจำนวนเท่ากับครึ้งหนึ่งของโบนัสแบบเริ่มต้นที่ได้รับมาจากกลุ่มลูกค้าของพวกเขา
 3. ผู้เข้าร่วมในโปรแกรมโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ จะได้รับชื่อและรหัสผ่านการเข้าใช้งานไปในบัญชีอีกส่วน ที่มีโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ สำหรับการเข้าถึงข้อมูลของบัญชีนี้จะถูกส่งเข้าไปในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับครั้งแรก
 4. บัญชีจะสามารถทำการเทรดได้ 30 วันทันทีหลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับโบนัยครั้งแรก โดยในช่วงระยะเวลาตรงนี้ โบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆจะอยู่ในบัญชี
 5. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับโบนัสนั้นยังทำการสมัครหลังจากระยะเวลา 30 วันผ่านไปแล้ว บัญชีของโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆจะถูกเปิดขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บโบนัสที่จะได้รับภายในระยะเวลา 30 วันถัดไป โดยบัญชีโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆเล่มใหม่นั้นจะถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และการเข้าถึงข้อมูลในบัญชีนี้จะถูกส่งไปตามที่อยู่อิเมล
 6. โบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆจะมีการดำเนินการตามกฎของข้อตกลงโบนัสแบบเริ่มต้น

  ข้อกำหนดแคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วน:

 7. แคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะบังคับใช้กับผู้เข้าร่วมในโปรแกรมการเป็นหุ้นส่วนกับทาง InstaForex
 8. ลูกค้าทุกคนที่เข้าร่วมในโปรแกรมแคมเปญโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วน สำหรับการเทรดที่เกิดขึ้นพร้อมกับ โบนัสเงินทุนที่มาจากลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับ โดยค่าคอมมิชชั่นจะเท่ากับค่าคอมมิชชั่นพันธมิตรตามปกติต่อล็อตที่มีการเทรด
 9. ค่าคอมมิชชั่นของโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะถูกเพิ่มลงไปในบัญชีอีกเล่ม โดยการเข้าถึงข้อมูลสำหรับบัญชีนี้จะถูกส่งเข้าไปในอิเมลตามที่ได้ระบุไว้ในมาตราที่สอง (สำหรับผู้เข้าร่วมโปรแกรมโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วน) หรือจากการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับครั้งแรก
 10. ค่าคอมมิชชั่นของโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะถูกเพิ่มลงไปจนกว่าลูกค้าจะทำผลกำไรได้เป็น 10% จากโบนัสเริ่มต้น โดยหลังจากที่ลูกค้าทำการฝากเงินอย่างน้อยเท่ากับ 10% ของจำนวนโบนัส และยังคงทำการเทรดต่อไป ระดับค่าคอมมิชชั่นที่เหลืออยู่ก็จะนำกลับมาดำเนินการต่อได้อีกครั้ง
 11. ค่าคอมมิชชั่นของโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะสามารถทำการถอนได้หนึ่งครึ้งต่อวัน เป็นจำนวนตามการคำนวณของสูตรดังต่อไปนี้ 0.5*LOTS=X โดยที่ LOTS เป็นปริมาณของการเทรในบัญชีของลุกค้าในกลุ่ม และ X เป็นจำนวนที่สามารถถอนได้เป็นเงิน USD และล็อตจะได้รับการคำนวณเป็นรายวันในบัญชีของผู้มีสิทธิ์ได้รับโดยจะเริ่มต้นเมื่อจำนวนเงินฝากทั้งหมดรวมกันแล้วมากกว่า 10% ของโบนัสเริ่มต้นที่ได้รับมา เฉพาะล็อตที่มีการปิดตัวลงไปนั้นจะได้รับการคิดคำนวณ สำหรับจำนวนที่มากที่สุดสำหรับการถอนในแต่ละวันจะไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินฝากทั้งหมดของลูกค้าที่ทำการฝากในวันนั้น
 12. บัญชีโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วนจะไม่มีให้บริการสำหรับการเทรด ดังนั้นแล้ว ลูกค้าสามารถใช้ในการรับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นจากการดึงดูดลูกค้า และการถอนค่าคอมมิชชั่นจะกลายมาเป็นเงินทุนที่สามารถดำเนินการถอนออกมาได้

  ข้อตกลงทั่วไปที่บังคับใช้ทั้งสองโปรแกรม:

 13. ในบางกรณี ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมของลูกค้าในโปรแกรมโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับเพื่อนๆ และโบนัสแบบไม่ต้องฝากสำหรับหุ้นส่วน
 14. ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงของแคมเปญโดยไม่ต้องทำการแจ้งเตือนล่วงหน้า