1. ผู้ที่เป็นเจ้าของคลับการ์ด InstaForex ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัสคลับ / บัญชีซื้อขายของเขาและเธอ
 2. ปริมาณของเงินโบนัสขึ้นอยู่กับการเกินดุลของบัญชีซื้อขาย* ดังนั้นโบนัสเครดิตจะเท่ากับ:
  1. ส่วนเกิน < 500$ - 1% of surplus
  2. ส่วนเกิน 500-1000 – 2%
  3. ส่วนเกิน 1000-1500 – 3%
  4. ส่วนเกิน 1500-2500 – 4%
  5. ส่วนเกิน 2500-5000 – 5%
  6. ส่วนเกิน 5000-7500 – 6%
  7. ส่วนเกิน 7500-10000 – 7%
  8. ส่วนเกิน 10000-13000 – 8%
  9. ส่วนเกิน 13000-15000 – 9%
  10. ส่วนเกิน 15000 ขึ้นไป – 10%
 3. คลับโบนัสสามารถโอนไปยังบัญชีที่มียอดคงเหลือและมีเงินโบนัสอีกประเภทหนึ่งอยู่ด้วยแล้ว (โบนัส 30% หรือโบนัสคงที่) แต่ผลรวมของเงินโบนัสจะคงเอาไว้ในการคำนวณคลับโบนัส ลูกค้าจะได้ใบเสร็จรับเงินของจำนวนบัญชีในคลับโบนัสอย่างไม่จำกัด
 4. ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับโบนัสคลับในแต่ละครั้งที่เขา/เธอฝากเงินในบัญชีซื้อขาย
 5. ลูกค้าต้องยอมรับว่าในแต่ละครั้งที่เขาหรือเธอถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลังจากที่ได้รับคลับโบนัส บริษัทจะยกเลิกเงินโบนัสส่วนหนึ่งของสัดส่วนโบนัสจากจำนวนเงินที่ถอน ผลรวมของเงินโบนัสที่ถูกยกเลิกจะไม่เกินจำนวนเงินโบนัส
 6. แม้ว่าทางบริษัทไม่ได้ขอข้อมูลประจำตัวเพื่อใช้ในการขอโบนัสคลับแต่บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอเอกสารประจำตัวของลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัทฯ
 7. คลับโบนัสสามารถถอนได้หลังจากการซื้อหรือขายในการเทรดเสร็จสมบูรณ์ ปริมาณรวมของการเทรดจะต้องเท่ากับ X * 3 InstaForex lots ในขณะที่ X = ปริมาณรวมของเงินโบนัสที่ได้รับ สำหรับการเปิดบัญชีในสกุลเงิน RUR การคำนวณปริมาณการซื้อขายที่ทำจากสูตร: X * 3/50 (InstaForex lots)**
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัสคลับตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล***
 9. ลูกค้าต้องยอมรับว่าบริษัทอาจจะยกเลิกโบนัสและแก้ไขผลกำไรที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนโบนัส ในกรณีการตรวจสอบสัญญาณใดๆของการละเมิดโปรแกรมโบนัส หากบัญชีมีกำไรเท่ากับเงินฝากโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรืออธิบายเหตุผล ลูกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในข้อนี้
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในขอบเขตของการคำนวณและการแบ่งผลกำไรที่ได้จากการใช้โบนัสเงินทุนจากช่วงเวลาที่ลงทะเบียนในบัญชีการเทรด หรือจากช่วงเวลาที่เพิ่มโบนัสเงินทุนเข้าไปในบัญชี ที่เป็นไปในสัดส่วนของเงินทุนและโบนัสเงินฝากที่แท้จริงของลูกค้าในบัญชี พร้อมกันนี้ส่วนหนึ่งของกำไรที่เป็นสัดส่วนกับจำนวนโบนัสนั้นอาจมีข้อจำกัดสำหรับการถอนเงินออกจากบัญชีการเทรดจนกว่าส่วนของโบนัสได้มีการดำเนินตามขึ้นตอนตามกฎที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลง
 11. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. ลูกค้าได้ยอมรับว่าในกรณีที่มีการลดระดับเงินทุนในปัจจุบัน (หุ้น/อัตราส่วนเงินทุน) ในบัญชีที่ต่ำกว่าระดับโบนัสเงินทุนในปัจจุบัน อย่างเช่น การขาดทุนในปัจจุบันมากกว่าเงินทุนจริงของลูกค้าในบัญชีเทรด ดังนั้นแล้วทุนทุกอย่างในตอนนั้นจะถูกคำนวณว่าเป็นโบนัสเงินทุนแบบเต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการฝากเงินเกิดขึ้นภายหลังในบัญชี ในส่วนของการฝากเงิน เงินทุนในบัญชีจะถูกคำนวณระหว่างโบนัสเงินทุน และเงินทุนจริงของลูกค้าที่เป็นสันส่วนกับจำนวนเงินฝาก และมูลค่าของโบนัสเงินทุนในช่วงเวลาที่ดำเนินการฝากเงิน
 13. ภาษาอย่างเป็นทางการของข้อตกลงก็คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อตกลงมาหลายภาษารวมทั้งมีภาษาอังกฤษด้วย จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นมาตรฐานการอ้างอิงอันดับต้นๆ

*เงินคงเหลือของการฝากและการถอนในบัญชีนั้นจะเริ้มคำนวณตั้งแต่การหักชำระเงินสำหรับclub card

**หากมีทั้งคลับโบนัสและโบนัสต้อนรับ 30% หรือโบนัสคงที่ในบัญชี ลูกค้าจะได้รับเงินโบนัสนั้นทั้งหมด

***จุดประสงค์คือเพื่อป้องกันการใช้การฉ้อโกงของระบบโบนัส แต่การบังคับใช้ไม่ได้หมายความว่าทุกบัญชีที่บริษัททำการยกเลิกโบนัสจะถูกประกาศให้เป็นบัญชีที่ละเมิดกฎใดๆ เพราะในบางกรณีก้เป็นไปได้ที่จะตรวจสอบการละเมิดกฎที่น่าสงสัย ความน่าจะเป็นของการยกเลิกโบนัสขึ้นอยู่กับการฉ้อโกงของระบบโบนัสที่ไม่เกิน 10%