แคมเปญไม่ขยายไปถึงบัญชี MT5

 1. ลูกค้าทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับโบนัสในจำนวน 30% ของ / เงินฝากของตนเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายกับ InstaForex 30% โบนัสสำหรับการเติมเต็มบัญชีจะต้องฝากภายในระยะหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่ช่วงเวลาของการอัปโหลดบัญชีโบนัสเท่านั้นที่สามารถได้รับเครดิตสำหรับกองทุนในความเป็นจริงในปัจจุบันในบัญชีในช่วงเวลาของการพิจารณาคำขอโบนัส
 2. โบนัส 30% ไม่สามารถโอนไปยังบัญชี ซึ่งมีเครดิตแล้วกับโบนัสอีกประเภทอื่น เพื่อให้ได้รับโบนัส 30% จึงมีความจำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ โดยไม่จำกัดจำนวนเงินบัญชีของลูกค้าแต่ละท่านในการได้รับโบนัส 30% นี้
 3. ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับโบนัส 30% ทุกครั้งที่เขาหรือเธอฝากไปยังบัญชีซื้อขาย จำนวนเงินโบนัสอาจจะเท่ากันหรือต่างกันขึ้นอยู่กับเงินฝากและการถอนเงิน
 4. ลูกค้าตกลงว่าการถอนเงินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดรวมของเงินโบนัสทั้งหมด (โบนัสที่ได้รับลบกับโบนัสถูกยกเลิก) ซึ่งเกิน 30% ของอัตรากำไรขั้นต้นฟรีในปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขาย ตามด้วยการยกเลิกโบนัสเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าเหล่านี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกโบนัสเกินจำนวนเงินถอน โปรดงดเว้นการถอนใดๆ หากจำนวนเงินโบนัสทั้งหมดในบัญชีของท่านนั้นมากกว่ามูลค่าที่ได้รับอนุญาตให้ถอนของโบนัสสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นฟรีในปัจจุบันที่มีบัญชีซื้อขายหลังจากการถอน
 5. ไม่ต้องใช้ข้อมูลประจำตัวในขณะที่ใช้ยื่นขอโบนัส 30% แต่บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอเอกสารประจำตัวโดยขึ้นอยู่ดุลพินิจของบริษัทเอง
 6. โบนัส 30% สามารถถอนได้เฉพาะหลังจากที่ซื้อหรือขายการซื้อขายจะเสร็จสมบูรณ์ปริมาณรวมของการซื้อขายจะต้องเท่ากับ X * 3 InstaForex lot X คือปริมาณรวมของเงินโบนัสที่ได้รับ (ปริมาณรวมของโบนัสทั้งหมดรวมทั้งโบนัสยกเลิกหรือหายไปบางส่วน) สำหรับบัญชีใน RUR ปริมาณการซื้อขายที่มีการคำนวณตามสูตรต่อไปนี้ X * 3/50 (InstaForex lots) ขณะที่เป็นบัญชียูโร ใช้สูตรดังนี้ X * 3 * 1.1 (InstaForex lots) มีเพียงโบนัสแบบเต็มจำนวนถึงจะสามารถถอนได้ การถอนเงินออกบางส่วนนั้นไม่สามารถทำได้ ในการถอนเงินจากบัญชีเงินโบนัส เทรดเดอร์ต้องส่งคำขอไปยัง bonuses@instaforex.com ปริมาณของโบนัสจะได้อย่างเต็มที่ในบัญชีการเทรด ในขณะที่ผู้จัดการพิจารณาคำขอถอน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอสำหรับการถอนโบนัสโดยไม่ต้องอธิบายเหตุผล *
 7. การทำกำไรมากกว่าจำนวนเงินโบนัสสามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในกรณีที่เงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้เป็นจริง
 8. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโบนัส 30% โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เราจึงขอแนะนำไม่ให้ใช้เงินโบนัสในการคำนวณกำไรในกลยุทธ์การซื้อขาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ของการยกเลิกโบนัสรวมทั้งการ Stop Out เพราะโบนัสเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ จนกระทั่งเทรดเดอร์นั้นทำการเปิดการซื้อขายในปริมาณที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของข้อตกลงปัจจุบัน **
 9. ในกรณีที่ค่าโบนัสมากกว่า 2000 เหรียญและอื่น ๆ กว่า 10% ของการซื้อขายที่น้อยกว่า 0.01 market lot (0.1 InstaForex lot เช่น 1 จุด นั้นประมาณเท่ากับ 0.10 เหรียญสหรัฐ) โบนัสสามารถลดลงได้ถึง 1000 เหรียญสหรัฐ ในกรณีที่ค่าโบนัสมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐและกว่า 10% ของการซื้อขายน้อยกว่า 0.1 market lot (1 InstaForex lot คือประมาณ 1 USD สำหรับจุด) โบนัสจะลดลงถึง 3,000 เหรียญสหรัฐ
 10. ลูกค้าต้องตกลงว่าบริษัทอาจยกเลิกโบนัสและแก้ไขผลกำไรโดยมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินโบนัส ในกรณีของการตรวจสอบสัญญาณใดๆของการละเมิดของโปรแกรมโบนัส หากบัญชีมีกำไรเท่ากับเงินฝากโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรืออธิบายเหตุผล ลุกค้าต้องยอมรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ในบรรทัดนี้
 11. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไว้แต่ตามดุลยพินิจ ในการคำนวณและ การมอบผลกำไรที่ได้รับมาจากการใช้โบนัสเงินทุนจากช่วงการลงทะเบียนบัญชีการซื้อขาย หรือจากช่วงที่มีการเพิ่มโบนัสเงินทุนเข้าไปยังบัญชี ในสัดส่วนตามเงินทุนจริงของลูกค้าและ โบนัสเงินทุนในบัญชี พร้อมกับส่วนของกำไรตามสัดส่วนของจำนวนโบนัส ที่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับการถอนจากบัญชีการซื้อขาย จนกว่าโบนัสส่วนนี้จะได้รับการดำเนินการตามกฎ ที่เหมือนกับเงื่อนไขของโบนัสในการใช้งาน ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง
 12. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของแคมเปญโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. ลูกค้าได้ยอมรับว่าในกรณีที่มีการลดระดับเงินทุนในปัจจุบัน (หุ้น/อัตราส่วนเงินทุน) ในบัญชีที่ต่ำกว่าระดับโบนัสเงินทุนในปัจจุบัน อย่างเช่น การขาดทุนในปัจจุบันมากกว่าเงินทุนจริงของลูกค้าในบัญชีเทรด ดังนั้นแล้วทุนทุกอย่างในตอนนั้นจะถูกคำนวณว่าเป็นโบนัสเงินทุนแบบเต็มจำนวน ในกรณีที่ไม่มีการฝากเงินเกิดขึ้นภายหลังในบัญชี ในส่วนของการฝากเงิน เงินทุนในบัญชีจะถูกคำนวณระหว่างโบนัสเงินทุน และเงินทุนจริงของลูกค้าที่เป็นสันส่วนกับจำนวนเงินฝาก และมูลค่าของโบนัสเงินทุนในช่วงเวลาที่ดำเนินการฝากเงิน
 14. ภาษาอย่างเป็นทางการของข้อตกลงก็คือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีการแปลข้อตกลงมาหลายภาษารวมทั้งมีภาษาอังกฤษด้วย จะถือว่าข้อตกลงที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นมาตรฐานการอ้างอิงอันดับต้นๆ

* นอกจากโบนัสเวลคั่ม 30% แล้ว ถ้าหากในบัญชีมีโบนัสอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้งาน โบนัสเงินสดทั้งหมดจะถูกดึงมาดำเนินการรวมกันโดยทั้งหมด ตามข้อตกลงวรรคที่ 11 ที่จะปรับใช้กับบัญชี

** จุดมุ่งหมายคือเพื่อป้องกันการใช้งานอย่างไม่ถูกหลักการของระบบการคิดโบนัส แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบัญชีที่บริษัทจะยกเลิกโบนัสก่อนหน้านี้ถือเป็นการละเมิดกฏใดๆเพราะในบางกรณีก็เป็นไปไม่ได้ที่ตรวจสอบความเป็นจริงของการละเมิดกฎอย่างไม่น่าสงสัย น่าจะเป็นเพราะความผิดพลาดของการยกเลิกโบนัสภายในที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบการคิดค่าใช้จ่ายโบนัสไม่เกิน 10%