• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Zmluva o 100% Bonuse

Print
InstaForex :: Zmluva o 100% Bonuse

Kampaň sa vzťahuje na účty Standard USD alebo Standard EUR otvorené od 15. mája 2014 a netýka sa MT5 účtov.

 1. Každý klient spoločnosti InstaForex má nárok na bonus vo výške 100 % zo sumy vloženej na obchodný účet. Tento bonus je jednorazový a nemôže sa pripísať na obchodný účet, na ktorý už boli pripísané iné druhy bonusov, na ktorom sú obchodné operácie alebo ak klient už dostal bonus 100 % na iný účet.
 2. Bonus je dostupný pre účty s ukončeným druhým stupňom verifikácie. Klient súhlasí, že po výbere akejkoľvek čiastky z obchodného účtu, dôjde k zrušeniu tohto bonusu.
 3. 100% Bonus je pripísaný na vklady do 2000 usd. Pre vklady od 2000 usd do 5000 usd sa bonus rovná 50% z vloženej sumy. Ak bol na obchodný účet vykonaný vklad vyšší ako 5000 usd, bonus bude vo výške 30%. Napríklad, $3,000 bonus bude pripísaný, ak bude urobený vklad $10,000.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť pripísanie 100% bonusu bez predchádzajúceho varovania, preto silno odporúčame nezarátavať bonus pri kalkuláciách profitu vašej obchodnej stratégie. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek dôsledky zrušenia bonusu, vrátane Stop Out, pretože bonus je plne majetkom spoločnosti.*
 5. 100% Bonus nie je možné vybrať, avšak neexistuje žiadny limit na výber zisku získaného pomocou bonusu.
 6. 100% Bonus nie je možné využiť pre investovanie.
 7. Maximálna páka pre účty s týmto bonusom je 1:200.
 8. Bonus je automaticky zrušený v prípade, že celkový stav účtu je menší ako 120% z bonusovej čiastky.
 9. V prípade, že na klientovom účte nebudú zatvorené alebo aspoň otvorené obchody do 30 dní, 100% Bonus bude anulovaný.
 10. Klient súhlasí, že spoločnosť môže zrušiť bonus a skorigovať zisk z neho vytvorený sumou rovnajúcou sa výške bonusu v prípade, že budú zistené akékoľvek známky zneužívania bonusového programu, ak účet má profit rovnajúci sa vkladu bez predchádzajúceho varovania alebo vysvetlenia príčiny. Klient berie na vedomie možné riziká plynúce z uplatnenia tohto odstavca.
 11. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť alebo upravovať podmienky kampane bez predchádzajúceho varovania.
 12. Úradným jazykom dohody je angličtina. V prípade variantných verzí dohody sa dohoda v anglickom jazyku považuje za nadradenú.

* Bod je zameraný na prevenciu proti zneužitiu bonusového systému, ale jeho uplatnenie neznamená, že všetky účty, u ktorých spoločnosť zruší v minulosti prijaté bonusy, sa považujú za účty porušujúce pravidlo, pretože v niektorých prípadoch je nemožné určiť jednoznačné porušenie pravidla. Existuje 10% pravdepodobnosť chybného zrušenia bonusu v rámci boja proti zneužívaniu bonusového systému.

27.09.2021