1. Svi vlasnici InstaForex-ove klupske kartice imaju pravo dobijanja klupskog bonusa na svoj trgovački račun.
 2. Suma isplaćenog bonusa zavisi od viška na trgovačkom računu. * Dakle, isplaćeni bonus će iznositi:
  1. Za višak < 500$ - 1% viška
  2. Za višak od 500-1000 – 2%
  3. Za višak od 1000-1500 – 3%
  4. Za višak od 1500-2500 – 4%
  5. Za višak od 2500-5000 – 5%
  6. Za višak od 5000-7500 – 6%
  7. Za višak od 7500-10000 – 7%
  8. Za višak od 10000-13000 – 8%
  9. Za višak od 13000-15000 – 9%
  10. Za višak od 15000 i više – 10%
 3. Klupski bonus može biti isplaćen na račun na koji je već isplaćena druga vrsta bonusa (Bonus od 30% ili fiksni Bonus dobrodošlice), mada se suma isplaćenih bonusa ne uzima u obzir u obračunu klupskog bonusa. Broj računa za dobijanje klupskog bonusa po klijentu nije ograničen.
 4. Klijent ima pravo da ostvari klupski bonus za svaku dopunu trgovačkog računa.
 5. Klijent je saglasan da kompanija za svako povlačenje novca sa trgovačkog računa nakon dobijanja klupskog bonusa otkaže deo bonusa proporcionalan povučenoj sumi. Ukupna suma otkazanog bonusa ne može premašiti vrednost isplaćenog bonusa.
 6. Podaci potvrde identiteta nisu potrebni prilikom prijave za klupski bonus. Međutim, kompanija zadržava pravo da po sopstevom nahođenju zatraži dokumente klijenta koji potvrđuju identitet.
 7. Klupski bonus se može povući tek nakon izvršenja naloga za kupovinu i prodaju. Ukupan obim trgovina mora iznositi X*3 InstaForex-ovih lotova, gde je X - ukupna vrednost primljenih bonusa. Za račune otvorene u RUR valuti, obim trgovina se izračunava prema formuli: X*3/50 (InstaForex-ovih lotova).**
 8. Kompanija zadržava pravo da prema sopstevom nahođenju u bilo kom trenutku otkaže klupski bonus bez dodatnog obrazloženja. ***
 9. Klijent je saglasan sa otkazivanjem bonusa od strane kompanije i korigovanjem profita ostvarenog pomoću bonusa na vrednost jednaku sumi bonusa u slučaju otkrivanja zloupotrebe bonus programa ukoliko na računu postoji profit jednak depozitu bez prethodnog upozorenja ili obrazloženja razloga za to. Klijent snosi moguće rizike primene ovog paragrafa.
 10. Kompanija zadržava pravo dopune ili izmene pravila kampanje bez prethodnog obaveštenja.

* Bilans depozita i povlačenja sa računa se izračunava od trenutka izvršenja uplate članarine za klupsku karticu.

** Ukoliko na računu postoji klupski bonus i Bonus dobrodošlice od 30% ili fiksni bonus, ostvarićete sredstva u ukupnoj vrednosti svih bonusa.

*** Ova tačka ima za cilj da spreči zloupotrebu bonus sistema ali njena primena ne podrazumeva da će svi računi za koje je kompanija otkazala ranije primljene bonuse biti označeni kao oni koje krše pravila, zbog toga što je u nekim slučajevima teško utvrditi činjenicu postojanja kršenja pravila. Verovatnoća greške u otkazivanju bonusa, kao mere borbe protiv zloupotrebe sistema bonusa, ne premašuje 10%.