Kampanja se odnosi na standardne USD, US centne ili standardne EUR, EUR centne račune koji su otvoreni od 15/06/2013, ne računajući MT5 račune. Najveća poluga za račune koji su registrovani u kampanji iznosi 1:200 a nivo prekida (stop out) je 100%.

 1. Svi klijenti kompanije imaju pravo da ostvare bonus sumu od 55% depozita na svoj trgovački račun. Bonus od 55% može biti isplaćen u okviru trajanja kampanje i najkasnije nedelju dana nakon uplate depozita. Bonus će biti isplaćen za sredstva koja se nalaze na računu u trenutku obrade prijave za bonus.
 2. Bonus od 55% može biti ostvaren na računu na koji prethodno nije bila isplaćena druga vrsta bonusa. Da bi ostvario bonus od 55%, Klijent mora da otvori novi račun i prihvati uslove i odredbe ovog sporazuma. Klijent može da poseduje neograničen broj računa sa bonusom od 55%.
 3. Klijent ima pravo da dobije bonus od 55% za svaki depozit. Bonus se izračunava za razliku između depozita i povlačenja.
 4. Klijent je saglasan da će svako povlačenje koje dovede do toga da ukupna suma svih bonus sredstava (uključujući otkazane bonuse) premaši 55% slobodne margine trgovačkog računa, biti praćeno otkazivanjem dela bonusa u visini razlike ovih vrednosti. Da biste izbegli otkazivanje bonusa koji premašuje sumu povlačenja, molimo Vas da ne vršite nikakva povlačenja ukoliko suma svih bonusa računa premašuje dozvoljenu sumu bonusa za slobodnu marginu datog trgovačkog računa.
 5. Za prijavljivanje za bonus od 55% nije potrebna potvrda identiteta. Međutim kompanija, prema sopstvenom nahođenju, zadržava pravo da zatraži identifikacione dokumente.
 6. Bonus od 55% može biti povučen tek nakon izvršenja naloga za KUPOVINU i PRODAJU. Ukupan obim trgovine treba da iznosi X*6 InstaForex-ovih lotova, gde je X – ukupan obim primljenih bonusa (ukupan obim svih bonusa uključujući otkazane i delimično izgubljene bonuse). Za račune u rubljama obim trgovine se izračunava po sledećoj formuli: X*5/30 (InstaForex-ovih lotova). Za račune u evrima formula je sledeća: X*5*1,4 (InstaForex-ovih lotova). Moguće je povući jedino celokupnu sumu bonusa (osim bonus sredstava računa u trenutku aktiviranja naloga za prekid - stop out-a). Nemoguće je izvršiti delimično povlačenje bonusa. Da bi povukao bonus sa trgovačkog računa Klijent treba da pošalje zahtev na bonuses@instaforex.com. Ukupna suma bonusa treba da bude dostupna na trgovačkom računu u trenutku kada menadžer razmatra zahtev za povlačenje. Kompanija zadržava pravo otkazivanja zahteva za povlačenje bonus sredstava bez dodatnih obrazloženja.
 7. Kompanija zadržava pravo da otkaže bonus od 55% bez prethodne najave, pa preporučujemo da bonus sredstva ne uzimate u obzir prilikom pravljenja svoje trgovačke strategije. Kompanija ne snosi odgovornost za posledice otkazivanja bonusa, uključujući prekid (stop out), jer se bonus nalazi u vlasništvu kompanije sve dok klijent ne ispuni uslove za njegovo dobijanje izvršenjem trgovina u ukupnom obimu navedenom u klauzuli 6 ovog sporazuma.*
 8. Profit ostvaren na osnovu sume bonusa može biti povučen bez ikakvih ograničenja ukoliko su ispunjeni svi uslovi Sporazuma, osim stavki navedenih u paragrafu 9.
 9. Klijent je saglasan da kompanija ima pravo da otkaže bonus i koriguje profit ostvaren pomoću bonusa, svodeći ga na sumu jednaku bonus sumi, u slučaju otkrivanja naznaka zloupotrebe bonus programa ukoliko profit računa bude jednak depozitu bez prethodne najave ili obrazloženja razloga za to. Klijent preuzima rizike primene ovog paragrafa.
 10. U slučaju da suma bonusa premaši 2000$ i više od 10% trgovina bude ostvareno sa manje od 0,01 tržišnog lota (0,1 InstaForex-ovog lota, tj. 1 pip iznosi približno 0,1$), bonus može biti smanjen na 1000$. U slučaju da je suma bonusa veća od 10.000$ i više od 10% trgovina budu ostvarene sa manje od 0,1 tržišnog lota (1 InstaForex-ovog lota tj. 1 pip iznosi približno 1$), bonus će biti umanjen na 3000$.
 11. Kompanija zadržava pravo dopune i izmene uslova kampanje bez davanja prethodnog obaveštenja.

* Klauzula 7 ima za cilj sprečavanje svake zloupotrebe sistema bonusa; međutim, njena primena ne podrazumeva da su svi računi koji su bili predmet otkazivanja prethodno ostvarenih bonusa narušili bilo koji uslov, zbog činjenice da je u nekim slučajevima nemoguće nedvosmisleno utvrditi kršenje pravila. U okviru borbe protiv zloupotrebe sistema bonusa može doći do pogrešnog otkazivanja bonusa u manje od 10% slučajeva.