Promocja dotyczy kont typu Standard w walucie USD, otwartych od 29/03/2019 w celu otrzymania Bonusu InstaForex StartUp.

 1. Każdy nowy klient InstaForex uczestnicząc w programie bonusowym InstaForex StartUp, ma prawo do otrzymania Powitalnego Bonusu 100% do kwoty wpłaty na swoje pierwsze uzupełnienie konta. Bonus jest naliczany przy każdym kolejnym uzupełnieniu tego konta.
 2. W chwili pierwszego naliczenia bonusu 100% na koncie klienta nie powinno być żadnych operacji handlowych, w przeciwnym razie bonus nie zostanie przyznany.
 3. Bonus 100% nie może zostać przyznany, jeśli na konto wpłynęły bonusy z innych programów bonusowych.
 4. Bonus 100% może zostać w pełni przyznany na kwotę depozytu do 2000 USD. Dla pozostałej części depozytu bonus jest obliczany w następujący sposób: kwota bonusu wynosi 50% dla pozostałej kwoty od 2000 USD do 5000 USD, dla depozytu przekraczającego 5000 USD bonus wynosi 30% (na przykład dla depozytu w wysokości 10000 USD kwota naliczonego bonusu wynosi 5000 USD)
 5. Klient zgadza się, że zysk na kontach ze StartUp Bonusem 100% rozłożony jest proporcjonalnie między rzeczywistymi środkami zdeponowanymi a środkami bonusowymi na koncie. Jednocześnie część zysku, proporcjonalna do kwoty bonusu, może być tymczasowo ograniczona do wypłaty z konta handlowego, dopóki nie zostanie przetworzona zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7 niniejszej umowy.
 6. Podczas jakiejkolwiek wypłaty/obciążenia z konta StartUp Bonus 100% jest anulowany w rozmiarze równym wypłaconej kwocie. Jeśli kwota bonusu pozostająca na koncie po wypłacie przekracza 50% kwoty środków na koncie po wypłacie, część bonusu stanowiącego różnicę tych wartości jest anulowana.
 7. StartUp Bonus 100% może zostać odpracowany po wykonaniu transakcji typu BUY lub SELL o łącznym wolumenie równym X*3 InstaForex-lotów, gdzie X=kwota przyznanego bonusu. Zysk z bonusu może zostać wypłacony po wykonaniu transakcji typu BUY lub SELL o łącznym wolumenie równym Y*3 InstaForex-lotów, gdzie Y = część zysku, proporcjonalna bonusowi. Wypłacie podlega jedynie pełna kwota bonusu/zysku – brak możliwości częściowego wypłacania. Aby wypłacić odpracowane środki z konta handlowego, należy wysłać wniosek w gabinecie pod linkiem, który pojawi się po osiągnięciu wymaganej liczby lotów. Wypłacany bonus powinien znajdować się na koncie w trakcie rozpatrywania wniosku o wypłatę przez menedżera. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wypłatę środków bonusowych bez podania przyczyny.
 8. Konta, na które został przyznany StartUp Bonus 100% nie mogą inwestować w PAMM.

  Ryzyko.

 9. Klient zgadza się, że w przypadku obniżenia poziomu bieżących funduszy (wskaźnik equity/środki) na koncie poniżej poziomu bonusu obecnego na koncie, tj. po osiągnięciu punktu bieżących strat przekraczających rzeczywiste środki klienta na koncie handlowym, wszystkie środki od tego momentu będą traktowane jako środki bonusowe przy braku kolejnych depozytów na koncie. Jednocześnie w przypadku wpłacenia depozytu środki na koncie są obliczane i rozdzielane między fundusze bonusowe i rzeczywiste środki klienta proporcjonalnie do kwoty depozytu i wartości środków bonusowych w momencie wpłaty.
 10. Firma zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu 100% bez uprzedzenia, dlatego zdecydowanie nie zaleca się uwzględnianie bonusu w obliczaniach rentowności strategii handlowej. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki anulowania bonusu, w tym za Stop Out, ponieważ przyznawany bonus stanowi 100% własność firmy*.
 11. Klient zgadza się, że w przypadku wykrycia znaków lub podejrzeń o nadużycie programu bonusowego, jeśli na koncie jest zysk proporcjonalny do depozytu, Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu i dostosowania zysku uzyskanego za pomocą bonusu do kwoty bonusu bez ostrzeżenia i wyjaśnienia. Klient potwierdza możliwe ryzyko związane z użyciem tego punktu.
 12. Bonus 100% jest przeznaczony wyłącznie do handlu na rynku Forex, a zatem przy korzystaniu z bonusu w celu handlu kryptowalutą i kontraktami CFD na akcje, może zostać anulowany.
 13. Regulamin akcji bonusowej może być zmieniany lub uzupełniany bez uprzedniego powiadomienia.
 14. Głównym językiem umowy jest angielski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między angielską wersją niniejszych warunków Umowy a ich tłumaczeniem wersja angielska jest uważana za priorytet.

* Niniejszy punkt ma na celu zapobieganie oszustwom w systemie bonusowym, ale jego zastosowanie nie oznacza, że wszystkie konta, na których firma anuluje wcześniej przyznane bonusy, są oskarżane o naruszenie jakichkolwiek zasad, ponieważ nie zawsze jest możliwe jednoznaczne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie zasad. Prawdopodobieństwo błędnego anulowania bonusu w ramach zwalczania nadużywania systemu bonusowego nie przekracza 10%.