Promocja dotyczy kont w walucie USD, otwartych od 10 czerwca 2017 r., Z wyjątkiem kont MT5.

Niniejsza umowa stanowi uzupełnienie głównej Umowy Oferty. Akceptując warunki Umowy Bonusowej, akceptujesz ofertę.

Zasady programu premiowego.

 1. InstaForex StartUp Bonus - jest to bonus bez depozytu, otrzymać go ma prawo każdy nowy klient firmy.
 2. Podczas rejestracji konta, które zostanie wykorzystane do otrzymania premii, klient zgadza się wskazać dane zgodne z danymi w dowodzie osobistym/paszporcie.. Po przyznaniu bonusu zmiana danych jest zabroniona.
 3. Premia StartUp InstaForex nie jest dostępna dla kont centowych.
 4. Fundusze premiowe nie mogą zostać wypłacone, ale zysk uzyskany w wyniku obrotu bonusem jest dostępny do wypłaty, przy spełnieniu warunków uregulowanych niniejszą umową.
 5. Klient zgadza się, że Firma zastrzega sobie prawo do odnotowania i / lub ograniczenia zysku dostępnego do wypłaty w wysokości równej 10% kwoty bonusu StartUp InstaForex.. W czasie tego ograniczenia możliwość operacji handlowych zostaje czasowo zawieszona.
 6. Klient zgadza się, że w niektórych przypadkach Firma może zażądać uzupełnienia konta w realnymi środkami. W takiej sytuacji firma nalicza dodatkowe 30% premii za dane uzupełnienie.
 7. Dodatkowa premia 30% jest regulowana przez Umowę Powitalną w wysokości 30%.
 8. Klient zgadza się, że zysk na kontach z StartUp InstaForex jest rozdzielany proporcjonalnie pomiędzy realnymi zdeponowanymi funduszami a zyskiem z premii na koncie. Jednocześnie część zysku proporcjonalna do kwoty zysku z premii może być tymczasowo ograniczona do wypłaty z rachunku handlowego do momentu jej zakończenia zgodnie z zasadami, określonymi w paragrafie 11 niniejszej umowy.
 9. Przy każdej wypłacie konta, zysk otrzymany z Premii StartUp InstaForex jest anulowany w kwocie równej kwocie wypłaty.
 10. Premia StartUp InstaForex i stały zysk z premii nie mogą być wykorzystywane do inwestowania w konta PAMM, ale mogą być używane do kopiowania transakcji uczestnicząc w programie ForexCopy.
 11. Stały zysk z premii może zostać wypłacony po wykonaniu transakcji BUY lub SELL o łącznej kwocie równej X * 3 InstaForex-lotów, gdzie X = kwota stałego zysku z premii. Tylko cała kwota zysku może być wypłacona- nie ma możliwości częściowego wypłacania. W celu wypłacenia odpracowanych środków z konta handlowego należy wysłać wniosek w gabinecie poprzez link, który pojawi się po osiągnięciu wymaganej ilości lotów. Premia, która ma zostać wypłacona, musi znajdować się na koncie w chwili rozpatrzenia wniosku o wypłacenie przez zarządcę. Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o wypłatę środków bonusowych bez wyjaśnienia przyczyn.
 12. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o usługach firmy na kontakty wskazane podczas rejestracji konta bonusowego.

  Ryzyko.

 13. W niektórych przypadkach, w celu ochrony depozytu Klienta przed niepotrzebnym ryzykiem, można anulować bonus. W większości przypadków Firma gwarantuje, że przy zastosowaniu danego punktu, na konto Klienta zostanie przelany bonus o wartości równej sumie depozytu.
 14. Klient zgadza się, że w przypadku obniżenia poziomu środków bieżących (stosunek equity/ środki) na koncie poniżej poziomu bonusu obecnego na koncie, tj. gdy punkt strat bieżących przekroczy rzeczywiste środki klienta na koncie handlowym, wszystkie środki z tego momentu będą obliczane jako pełne fundusze bonusowe w przypadku braku kolejnych wpłat na konto. W przypadku komisji depozytu, środki na rachunku są obliczane i rozdzielane pomiędzy fundusze bonusowe i rzeczywiste fundusze klienta proporcjonalnie do kwoty uzupełnienia i wartości funduszy bonusowych w momencie złożenia depozytu.
 15. Warunki promocji bonusowej mogą zostać zmienione lub uzupełnione bez uprzedzenia.
 16. Głównym językiem Umowy jest język angielski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Umowy a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.