• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Partnersbepaling

Print
InstaForex :: Partnersbepaling

De huidige bepaling is gemaakt tussen Insta Service Ltd. (in het vervolg naar gerefereerd met “het bedrijf”) en de partner. De partijen gaan hierbij als volgt overeen:

 1. Algemene bepalingen
  1. Het bedrijf en de partner nemen de verplichtingen om klanten aan te trekken zo dat klanten trade opdrachten kunnen uitvoeren met instrumenten dat het bedrijf aanbiedt.
  2. De partner neem rechten en verplichtingen die geplaatst worden in de huidige bepaling met betrekking tot het aantrekken van klanten om mee te doen aan brokerage contracten met het bedrijf. De partner neemt ook andere rechten en verplichtingen zoals in het vervolg gezet. Met respect voor de toewijdingen uitgestippeld in de bepaling, trekt de partner klanten aan voor het bedrijf in de naam van het bedrijf.
  3. De partner erkent onvoorwaardelijk dat alle aangetrokken klanten, klanten zijn van het bedrijf.
  4. Taal
   1. De heersende taal van de huidige bepaling is Engels. 
   2. Voor het gemak van de partners kan het bedrijf een vertaling van de huidige bepaling leveren. De functie van de vertaling is puur informatief. 
   3. In het geval van inconsistente interpretaties tussen de Engels en de vertaalde versie van de algemene bepaling, wordt de bepaling is het Engels geacht als een voorstaande referentiestandaard.
  5. Partners identiteit verificatie
   1. Het bedrijf zal gerechtigd zijn om een bevestiging van informatie te verzoeken dat de partner heeft geleverd bij de registratie met het affiliate program. Om deze reden is het bedrijf gerechtigd om een verzoek te doen naar een gescand of een notariële kopie van het partners ID document (naar de oordeel va het bedrijf). 
   2. Als de partner niet een verzoek van het bedrijf heeft gekregen voor een gescande of notariële kopie van het id document, zal verificatie van het affiliate account niet verplicht worden geacht. Het bedrijf reserveert echter het recht om toegang van niet geverifieerde accounts tot bepaalde diensten te blokkeren. In dit geval mag de partner optioneel de verificatieprocedure uitvoeren. 
   3. Als informatie, dat geleverd is door de partner bij registratie (naam, woonadres of telefoonnummer), verandert, moet de klant onmiddellijk de afdeling voor partnerrelaties over deze veranderingen informeren en een verzoek doen aan het bedrijf om de informatie te veranderen. 
   4. De partner erkent en gaat akkoord dat informatie geleverd bij registratie met het affiliate program gebruikt mag worden door het bedrijf in een anti-witwas campagne. 
   5. De partner zal verantwoordelijk zijn voor de authenticiteit van de ID documenten (kopieën). De partner erkent het recht van het bedrijf om contact op te nemen met rechtshandhavers als er getwijfeld kan worden over de echtheid van een identificatiedocument. Als het ID document een vervalsing blijkt, zal het bedrijf het recht hebben om de partner gerechtelijk achterna te gaan, volgens de huidige wetgeving van het land waar het document is uitgegeven.
 2. Relatie met de klanten
  1. De partner mag advertentie materiaal van het bedrijf met betrekking tot de corresponderende sectie van de website van het bedrijf en door het bedrijf bevestigde informatie leveren aan potentiële klanten.
  2. De partner rechtvaardigt de authenticiteit en legale geldigheid van alle documenten en contracten die de partner naar het bedrijf stuurt in de naam van een klant.
  3. De partner zal klanten voorzien van essentiële vertrouwelijke informatie relevant aan het deelnemen aan brokerage service contracten met het bedrijf, de klanten uitleg geven met betrekking tot inhoud van de contracten en de diensten van het bedrijf.
  4. De partner is verplicht om de risico's aan een klant te benadrukken gerelateerd aan valutatrading voordat het Public Offer Agreement is getekend.
  5. Aanbevelingen en informatie voorzien om een klant te motiveren voor trading verrichtingen is geen onderdeel van het dienstenplan van het bedrijf. In uitzonderlijke gevallen heeft het bedrijf het recht om informatie te leveren, aanbevelingen en advies aan een klant naar eigen goeddunken, het bedrijf zal echter niet de verantwoordelijkheden dragen voor de consequenties van zulke aanbevelingen. Alle trading verrichtingen die voorkomen uit onjuiste informatie of een fout zijn van kracht en verplicht om uitgevoerd te worden door een klant en door het bedrijf.
  6. De partner zal zich onttrekken van het geven van aanbevelingen en adviezen aan de klant wat betreft trading verrichtingen op het trading account. Indien anders, zal het bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen voor de consequenties van de aanbevelingen en adviezen.
 3. Partners rechten en verplichtingen
  1. De partner is verplicht om nieuwe klanten aan te trekken zodat klanten meedoen aan brokerage service overeenkomsten met het bedrijf en verrichtingen doen op internationale financiële markten onder de voorwaarden van het bedrijf.
  2. De partner is verplicht om een affiliate account te openen bij het bedrijf om commissie te ontvangen.
  3. De partner is verplicht om competent te zijn over de diensten van het bedrijf en meester zijn over algemene informatie over internationale financiële markten.
  4. De partner is verplicht om alle informatiebronnen van het bedrijf op zichzelf te bestuderen en klanten te informeren over belangrijke veranderingen.
  5. De partner is verplicht om klanten van de affiliate groep te voorzien met begrijpelijke informatie en legale steun, evenals problemen op te lossen waar klanten tegen aan kunnen lopen tijdens het traden op buitenlandse uitwisselingsmarkten.
  6. De partner is verplicht om alle klantenvragen te beantwoorden over de diensten geleverd door het bedrijf.
  7. De partner zal niet gerechtigd zijn om contracten te maken onder het agentschap, die het recht geven om de partners autoriteit te delegeren, volledig of gedeeltelijk, naar derden onder de huidige bepaling zonder eerst schriftelijke toestemming van het bedrijf. toewijzing van recht of eis is alleen mogelijk na instemming van het bedrijf te hebben ontvangen.
  8. Is de partner niet in staat om zelf een probleem van een klant op te lossen, is de partner verplicht om contact op te nemen met specialisten van het bedrijf met alle noodzakelijke details om het probleem op te lossen (accountnummers, order tickets, tijd etc.).
  9. De partner heeft een recht om adverteercampagnes te plannen en in te voeren, met de voorwaarde dat het bedrijf de campagnes goedkeurt.
  10. Het bedrijf reserveert het recht om affiliate commissies te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving in het geval dat blijkt dat de partner het woord "instaforex" en spellingvariaties, inclusief overeenkomend woorden in andere talen, in zoekmachines zoals YANDEX, GOOGLE etc. intikt om nieuwe klanten aan te trekken.
  11. De partner heeft een recht om het affiliate account aan te vullen en om er geld van op te nemen in overeenstemming met het Public Offer Agreement.
  12. Zoals het is uitgestippeld in het Public Offer Agreement, is het affiliate account beschikbaar in de mode van een private customer account, dat wil zeggen dat de partner een recht heeft om trading verrichtingen uit te voeren op het affiliate account. Vanwege snelle veranderingen in de wisselkoersen van nationale valuta gebruikt door de klanten om hun trading account bij te vullen, reserveert het bedrijf het recht om een gemiddelde van deze wisselkoersen te gebruiken in schikkingen met partners.
  13. In het geval van een probleem gerelateerd aan business running en rendering van bedrijfsdiensten, zal de partner contact opnemen met het bedrijf met details van een probleem zodat het bedrijf de partner kan raadplegen over mogelijke manieren om het op te lossen.
  14. De partner zal alleen gerechtigd zijn om trades te verrichten op een trading account van een klant met schriftelijke toestemming van de klant.
  15. De partner zal niet gerechtigd zijn om schikkingen te maken met de klant (cash of non-cash, in nationale of buitenlandse valuta) om geldbedragen te accepteren, waardepapieren of andere eigendommen van klanten.
  16. De partner heeft het recht om efficiëntie van promotiecampagnes in de gaten te houden via custom affiliate codes en affiliate statistieken geleverd door het bedrijf.
  17. De partner heeft het recht om promotiematerialen geleverd door het bedrijf te gebruiken zoals banners, widgets, tekst links, landing pages etc.
  18. De partner heeft het recht om het design van het bedrijfsmerk te gebruiken om te adverteren.
  19. De partner heeft het recht om andere partners aan te trekken en commissie te verdienen van elke klant die dezen hebben aangetrokken.
  20. De partner heeft het recht om ForexCopy volgers aan te trekken en commissie van hun trades te ontvangen.
  21. De partner heeft het recht om PAMM traders aan te trekken en commissie van hun trades te verdienen.
  22. De partner heeft het recht om PAMM investeerders aan te trekken en deelwinst te verdienen, vastgesteld door een PAMM trader in het geval dat de investering winstgevend is.
  23. De partner heeft het recht om trading verrichtingen uit te voeren op het affiliate account.
 4. Bedrijfsrechten en -verplichtingen
  1. Het bedrijf is verplicht om trading accounts te openen voor klanten die aangetrokken zijn door de partner in gevolg van het Public Offer Agreement.
  2. Het bedrijf zal klanten in staat stellen om trading verrichtingen uit te voeren in het systeem door klanten te voorzien van inloggegevens.
  3. Het bedrijf is verplicht om een begrijpelijke record van alle verrichtingen van de klant te waarborgen.
  4. Het bedrijf zal de partner voorzien van informatie wat betreft de inhoud van getekende overeenkomsten evenals de algemene voorwaarden van klantparticipatie bij buitenlandse valutatrading.
  5. Het bedrijf is verplicht om partners uit te betalen op basis van een maandelijks inkomen en uitgaveschema in overeenstemming met de procedure uitgezet in clausule 10.
  6. Het bedrijf heeft het recht om de partner een vol rapport te verzoeken over de loop en resultaten van klantaantrekkingscampagnes.
  7. Het bedrijf heeft het recht om de bepaling te beëindigen in het geval dat de partner niet meer dan 3 klanten binnen 30 dagen sinds de registratie met het affiliate program. De partner zal niet gerechtigd zijn om nabije verwanten aan te trekken als de partner een persoon is, of verwante van de stichters als de partner een legale entiteit is. De partner zal niet gerechtigd zijn om eigen accounts te refereren.
  8. Het bedrijf heeft het recht om een Customer account buiten te sluiten uit de affiliate groep in het geval dat de account niet was bijgevuld binnen 30 dagen na de registratie in Client Cabinet.
  9. In het geval dat een partner faalt om een verplichting uit te voeren van de huidige bepaling, het bedrijf heeft een recht om klanten te weigeren van de affiliate groep.
  10. Het bedrijf heeft een recht om klanten te informeren over de affiliate groep over commissies ontvangen door partners van trading verrichtingen door het uitgevoerd op internationale financiële markten volgens de algemene bepaling.
  11. In het geval dat de partner breekt of faalt om verplichtingen van de algemene bepaling na te komen, zal het bedrijf gerechtigd zijn om de huidige bepaling te beëindigen naar eigen goeddunken.
  12. het bedrijf heeft een recht om andere acties uit te voeren uitgestippeld in de huidige bepaling en appendices.
 5. Partners werk principe en het aantrekken van klanten
  1. De partner heeft het recht om een website te creëren relevant aan de bedrijfsactiviteiten met informatie over internationale financiële markten en het voorzien van brokerage, dealer en investeerdiensten met betrekking tot clausule 3.
  2. Een klant is geregistreerd en aangetrokken tot de affiliate groep door een van de volgende methoden:
   1. Een klant klikt op een affiliate link op de officiële website van het bedrijf.
   2. Een klant vult een affiliate code in in het trading account registratie formulier.
   3. De partner stuurt een klantidentificatieformulier getekend door de klant naar het bedrijf.
  3. Een klant kan ervoor kiezen om de diensten van de partner stop te zetten en kiezen voor de bedrijfsdiensten.
  4. Om oneerlijke competitie te voorkomen is het verboden om klanten van een affiliate groep te verplaatsen naar een andere, evenals het verplaatsen van huidige klanten naar affiliate groepen. Deze clausule van de huidige bepaling wordt ook bekeken door huidige klanten die nieuwe accounts openen bij het bedrijf met het doel te voorkomen dat ze naar affiliate groepen gaan. Merk op: Een klant kan zich aanmelden bij het bedrijf met uitleg waarom deze is veranderd van affiliate groep. Het bedrijf zal elke applicatie individueel overwegen en een besluit brengen.
  5. De partner zal niet gerechtigd zijn om affialiate commissies te ontvangen van zijn eigen accounts en die in bezit van zijn dichte verwanten als de partner een individueel is; evenals van private accounts van stichters of accounts van hun dichte verwanten als de partner een wettige entiteit is.
  6. De partner is niet toegestaan om oneerlijke methoden te gebruiken om klanten aan te trekken inclusief maar niet gelimiteerd het gebruik van enige vormen van gedwongen registratie van gebruikers op de website van het bedrijf en hun te registreren in een affiliate groep.
 6. Geschillenregeling
  1. De partner heeft het recht om een claim in bij de Company indienen binnen 5 werkdagen na de datum waarop de Partner zich bewust werd van elk evenement of gebeurtenis vermeende aanleiding geven tot een dergelijke vordering.
  2. Een claim van de klant tegen het bedrijf zal of schriftelijk worden verstuurd per post naar het bedrijf of via mail naar een van de officiële e-mail adressen van het bedrijf aangegeven op de website. Claims gemaakt op een andere manier (forum, telefoon etc.) zullen niet worden overwogen.
  3. Een claim moet op zijn minst het volgende bevatten: de eerste en tweede naam van de partner/naam van het bedrijf van de partner; kernbeschrijving van een betwistbare situatie; andere details over de twist die kunnen bijdragen aan de resolutie. De claim moet niet het volgende bevatten: emotionele evaluatie van een betwistbare situatie; verbaal misbruik tegen het bedrijf; krachttermen.
  4. het bedrijf heeft het recht om een klant/partner te verzoeken informatie noodzakelijk voor de resolutie van een twist te leveren.
  5. Het bedrijf heeft het recht om een claim te verwerpen als de provisies uitgezet in clausules 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 en 7.3 niet zijn nagekomen.
  6. Het bedrijf is verplicht om de claim van de partner te onderzoeken, een besluit te leveren over een twist met de kortst mogelijke uitstelen het te e-mailen naar de partner. Maximale periode voor onderzoek naar twist is 10 werkdagen vanaf de dag dat de claim is ingevuld.
  7. Twisten wat betreft interpretatie of applicatie van de huidige bepaling zullen worden opgelost door middel van onderhandelen.
  8. Een dispuut kan worden geraadpleegd voor arbitratie onder de procedure van een twistresolutie. Een verzoek voor arbitratie kan worden verstuurd in het geval dat de claim niet is voldaan, of er geen reactie was op de claim binnen de periode aangegeven in clausules 6.5, 7.2 en 7.3.
 7. Data uitwisseling
  1. Het bedrijf zal contact opnemen met de partner via de volgende communicatiemiddelen:
   1. email;
   2. fax;
   3. telefoon;
   4. post;
   5. aankondiging in de juiste sectie van de website van het bedrijf;
   6. andere elektronische manieren voor communicatie gezet door het bedrijf (Skype, ICQ, etc.)
  2. De partner kan contact opnemen met het bedrijf door de volgende communicatiemiddelen te gebruiken uitgezet in clausule 7.1.
  3. Berichte, documenten, aankondigingen, notificaties, bevestigingen, rapporten etc. zullen geaccepteerd worden geacht door de tegenoverstaande partij:
   1. 1 uur na het verzenden van een bericht via email;
   2. 1 uur na het verzenden van een bericht via de interne mail van de trading terminal;
   3. 1 uur na het verzenden van een bericht via fax;
   4. direct na het eindigen van een telefoongesprek;
   5. 7 kalenderdagen nadat het is verstuurd via post;
   6. 1 uur nadat de aankondiging is geplaatst op de website van het bedrijf.
 8. Vertrouwelijke informatie
  1. De partner zal niet gerechtigd zijn om informatie te onthullen van het bedrijf tijdens de samenwerking en data dat de huidige bepaling bevat tijdens de periode van de geldigheid van de algemene bepaling en binnen 5 jaar na de beëindiging.
  2. De partner zal niet gerechtigd zijn om vertrouwelijke informatie vrij te geven wat betreft de zaken en diensten van het bedrijf naar een rivaliserende derde partij.
  3. De partijen zullen de vertrouwelijkheid verzekeren van de persoonlijke klantinformatie evenals details van trades uitgevoerd door klanten.
 9. Inkomens en wederzijdse regelingen
  1. In het geval dat een dagelijkse commissie voor een van de trading dagen meer dan $500 is, en het nummer aangetrokken actief (daadwerkelijk ruilende) klanten minder dan 10 is, reserveert het bedrijf het recht om de hoeveelheid commissie te herzien op dit affiliate account en het unilateraal te verlagen tot 0.5 pip.
  2. Het bedrijf zal de partner alleen een affiliate account commissie uitbetalen in het geval dat de partner niet minder dan 3 daadwerkelijke trading klanten heeft aangetrokken.
  3. Het bedrijf betaalt affiliate commissies aan de partner in overeenstemming met Appendix 1 van de huidige bepaling. Commissies zullen niet meer zijn dan 50% van het eigen vermogen van alle klantenaccounts in de affiliate groep voor een maand. Het gemiddelde eigen vermogen wordt berekend als een som van alle eigen vermogens van alle klantenaccounts aan het begin en aan het eind van elke maand gedeeld door 2.
  4. Bij het berekenen van commissies heeft het bedrijf een recht om niet trades te betrekken gemaakt door klanten als resultaat van fouten in het trading platform en verantwoordelijkheid van de klanten uit te sluiten voor zulke trades van de affiliate groep.
  5. In het geval het aantal van commissies van trades van een bepaalde klant meer dan 30% van alle commissies gecrediteerd op het affiliate account, of als clausule 5.5 van de huidige bepaling is overtreden, reserveert het bedrijf het recht om niet commissie uit te betalen aan de partner en zulke klanten uit te sluiten van de affiliate groep.
  6. Zou blijken dat opdrachten op een accout van de desbetreffende klant in overtreding zijn met de algemene regels van InstaForex, de regels van het bonussysteem; zullen commissies worden gerekend van de naar verluid frauduleuze accounts; of blijkt dat de klanten strategieën gebruiken gericht op het afleiden van winst van affiliate commissies en kortingen op de schade van het hoofdtrading (inclusief maar niet gelimiteerd aan gevallen wanneer deze strategie een deel is van de algemene strategie van een Customer account en een affiliate account), reserveert het bedrijf het recht om commissies te ontzeggen van zulke accounts en zulke klanten uit te sluiten van de affiliate groep.
  7. In het geval dat registratie data van de partner botst, deels of volledig, met registratie data van een klant die hoort bij de affiliate groep, reserveert het bedrijf het recht om deze botsing te beschouwen als een basis om clausules 5.5 en 9.5 van de huidige bepaling in werking te laten treden bij het affiliate account.
  8. In het geval dat het account van een klant behorend tot de affiliate groep en het affiliate account blijken hetzelfde IP adres te gebruiken, reserveert het bedrijf het recht om dit voorval te overwegen als basis om clausules 5.5 en 9.5 van de huidige bepaling in werking te laten treden bij het affiliate account.
  9. Om oneerlijke pogingen om commissies te verkrijgen van trades uitgevoerd op accounts te voorkomen van aangetrokken klanten of de accounts geregistreerd onder aangenomen namen, nog geregeld door de partner, reserveert het bedrijf het recht om niet affiliate commissies te betalen van trades die de winst lager dan 3 pips hebben.
  10. het bedrijf mag gevallen in overtreding met clausules 3.1 en 5.4 van de huidige bepaling van de partner als activiteit inconsistent met de principes van het affiliate program. Klanten aangetrokken via overtreden van de bovengenoemde clausules van de huidige bepaling zullen worden buitengesloten van de affiliate groep, en commissies afgeleid van hun trades zullen volledig worden geannuleerd.
  11. Op maandelijkse basis heeft de partner het recht om het bedrijf te verzoeken om het aantal aangetrokken klanten te controleren en het aantal Customer accounts evenals om de resultaten van hun trading verrichting te herzien.
  12. Een commissie wordt direct gecrediteerd op het affiliate account nadat een aangetrokken klant een trade sluit. In het geval dat de accounts van de partner en een klant zijn gebaseerd op verschillende servers van het bedrijf, een affiliate commissie wordt gecrediteerd de volgende dag nadat een klant een trade sluit.
  13. Het bedrijf reserveert het recht om geen commissie te betalen van trades waarvan de margin voortkomt uit de bonusbedragen van bonus programma deelnemers. Deze clausule is van kracht op commissies die al zijn uitgekeerd. Zulke bonusprogramma deelnemers kunnen worden uitgesloten van de affiliate groep.
  14. In het geval dat een klant behorend tot de affiliate groep zich heeft aangemeld bij de afdeling voor dealing van het bedrijf met een claim wat betreft een opdracht waarvan de Partner een commissie ontving, reserveert het bedrijf het recht om de affiliate commissie volledig te annuleren.
  15. In het geval dat de winst van een trade gemaakt door een klant niet boven 5 pips uitkomt, heeft et bedrijf het recht om de affiliate commissie ontvangen door de partner aan te passen, ontvangen van een deel van zulke trades.
  16. Zou het totale bedrag van affiliate commissies ontvangen van een trading account boven de 60% uitkomen van de totale storting gemaakt door een klant naar dit accounts (bijvoorbeeld, als de totale hoeveelheid van affiliate commissies van een $1.000 Customer account meer is dan $600), reserveert het bedrijf het recht om de totale hoeveelheid van affiliate commissies aan te passen zodat het niet meer is dan 60% van de totale storting.
  17. Het bedrijf betaalt commissies aan de partner in overeenstemming met Appendix 1 van de huidige bepaling.
  18. De partijen gaan akkoord om zefstandig hun belastingen te berekenen en te betalen.
  19. Commissie opnamen zullen worden uitgevoerd binnen de voorwaarde, gedefinieerd door het betaalsysteem, in het geval dat, echter, commissie van aangetrokkenen dat was gestort via een credit card of een ander betaalsysteem, kan de voorwaarde worden verlengd tot 45 kalenderdagen vanaf de laatste aanvulling via dit bepaalde systeem met de verdere verlenging als benodigd. het bedrijf zal de partner netjes informeren van zulke restricties.
 10. Sluitende provisies
  1. De huidige bepaling treedt in werking op de datum dat de laatste van de twee partijen het heeft getekend.
  2. De huidige bepaling is geldig voor 12 maanden vanaf de datum dat het was gesigneerd door de partijen.
  3. Mochten de voorwaarde van de huidige bepaling worden volbracht, zal de bepaling worden verlengd voor een oneindige periode.
  4. Het bedrijf zal de absolute discretie te wijzigen en een van de voorwaarden in de huidige overeenkomst bedongen aanvulling te hebben en zal 5 kalenderdagen voorafgaande kennisgeving.
  5. Elke partij kan de huidige bepaling unilateraal beëindigen door op zijn minst 5 kalenderdagen voorafgaande opmerking te geven aan de andere partij.
  6. Elke partij zal gerechtigd zijn om rechterlijk de huidige bepaling te beëindigen in het geval van regelmatige schending van verplichtingen van de andere partij en andere gevallen aangegeven in de huidige wetgeving.
  7. Geen wijziging, aanvulling of aanhangsel bij deze overeenkomst wordt van kracht, tenzij het schriftelijk en door de gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen binnen de termijn die door deze wijzigingen, aanvullingen en bijlagen voorgeschreven ondertekend. Als de datum van kracht wordt niet is opgegeven, worden zij in werking op de datum van ondertekening door de partijen.
  8. De huidige bepaling en appendices zijn uitgevoerd in twee kopieën waarvan elke partij er één zal ontvangen. Elke kopie zal even authentiek worden geacht.

Appendix: Wederzijdse regeling

 1. Het bedrijf zal de partner de affiliate commissies van alle trades gemaakt door klanten aangetrokken door de partner uitkeren, ongeacht het feit of de klant winst heeft gemaakt of niet.
 2. Affiliate commissie hoeveelheid
  1. Het bedrijf zal de partner een commissie betalen van 1,5 pips van elke trade gemaakt op Forex major instrumenten.
  2. Het bedrijf zal de partner een commissie betalen van 1,2 pips van elke trade gemaakt op CFDs.
  3. Het bedrijf zal de partner een commissie betalen van $20 voor elke trade gemaakt op GOLD en $10 voor elke trade gemaakt op SILVER.
  4. Het bedrijf zal de partner een commissie betalen gelijk aan 33.3% van het bedrag gerekend door het bedrijf voor een traden op een gegeven futures contract.
  5. Het bedrijf zal de partner een commissie betalen gelijk aan 4% van elke optiewaarde. 
  6. De affiliate commissie hoeveelheid is aangegeven voor een 1 lot trade op Forex, CFDs en metalen.
  7. Van klanten die een bonus van 55% ontvangen, is de commissie 2/3 van de standaard, van klanten die een StartUp Bonus ontvangen van 100% - 50% van de standaard.
 3. Elke andere betaling is alleen mogelijk als het bedrijf en de partner ermee akkoord zijn gegaan in een collateraal overeenkomst.
18.01.2022