• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Perjanjian Bonus Kupon

Print
InstaForex :: Perjanjian Bonus Kupon
 1. Setiap pemegang kupon berhak untuk mendapatkan bonus pada jumlah yang ditetapkan dalam syarat-syarat kupon.
 2. Bonus yang telah diterima oleh pemegang kupon boleh terakru sama ada ke akaun dagangan baru atau salah satu akaun dagangan yang telah pun didepositkan dengan bonus 30% atau 55%.
 3. Pelanggan mengesahkan bahawa penerimaan bonus adalah bertujuan untuk keperluan sendiri, bukan untuk individu lain, saudara-mara atau kenalan.
 4. Bonus yang diterima oleh pemegang kupon tidak boleh dikeluarkan daripada akaun dagangan sekiranya anda gagal untuk memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Fasal 7. Walau bagaimanapun, keuntungan yang diperolehi daripada bonus ini boleh ditarik semula tanpa sebarang sekatan dengan syarat bahawa kesemua syarat-syarat Perjanjian ini telah dipenuhi.
 5. Pelanggan bersetuju bahawa jika berlaku sebarang pengeluaran dana dari akaun perdagangan, maka bonus ini akan dibatalkan sepenuhnya.
 6. Syarikat berhak untuk menolak pengkreditan bonus tanpa perlu menyatakan sebarang sebab. Syarikat juga berhak untuk membatalkan bonus tanpa notis, oleh itu ia adalah sangat disyorkan kepada para pedagang untuk tidak memasukkan bonus dalam pengiraan keuntungan strategi perdagangan. Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang akibat daripada pembatalan bonus, termasuk Stop Out, kerana bonus yang diberikan adalah merupakan keseluruhan milik syarikat sehingga ia diusahakan dengan membuka lot yang diperlukan seperti yang dinyatakan dalam Fasal 7 Perjanjian ini.
 7. Bonus Kupon boleh dikeluarkan selepas jumlah lot InstaForex dikumpulkan di akaun pelaburan (1 pasaran lot = 10 lot InstaForex) menyamai dengan X * 5, di mana X adalah jumlah bonus dalam dolar.
 8. Seorang Pelanggan hanya boleh mendapatkan satu bonus kupon sahaja.
 9. Syarikat berhak untuk meminda atau mengubah suai terma kempen tanpa sebarang notis.
 10. Bahasa rasmi Perjanjian adalah Bahasa Inggeris. Dalam kes percanggahan antara versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa Inggeris, Perjanjian dalam bahasa Inggeris adalah dianggap standard rujukan terlebih dahulu.

Pelanggan mempunyai hak untuk mencabar keputusan Syarikat dalam tempoh 10 hari melalui alamat e-mel: bonuses@instaforex.com.

28.02.2020