• العربية
 • Български
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Perjanjian Bonus 55%

Cetak
InstaForex :: Perjanjian Bonus 55%

Kempen ini terguna pakai kepada akaun Standard USD,US Sen atau Standard EUR,EUR Sen yang dibuka daripada 15/06/2013,tidak termasuk akaun MT5.Leverage maksimum bagi akaun yang didaftarkan bagi kempen ini adalah 1:200,tahap stop out adalah 100%.

 1. Setiap Pelanggan Syarikat mempunyai hak untuk menerima bonus berjumlah 55% bagi deposit yang dilakukan ke atas akaun dagangan mereka. 55% bonus boleh dikreditkan didalam tempoh penguatkuasaan kempen tetapi tidak lewat daripada satu minggu selepas deposit diproses. Bonus hanya boleh dikreditkan jika terdapat wang didalam akaun pada ketika penyerahan permohonan untuk bonus tersebut dilakukan.
 2. 55% bonus tidak boleh diterima didalam akaun, yang telah pun menerima bonus lain yang telah dimasukkan ke dalam akaun pedagang. Untuk menerima 55% bonus, Pelanggan perlu membuka akaun baru dan menerima segala terma serta syarat-syarat perjanjian semasa.Pelanggan boleh mempunyai seberapa banyak bilangan akaun yang tiada had dengan 55% bonus.
 3. Para pelanggan mempunyai hak untuk menerima 55% bonus bagi setiap deposit.Bonus dikira berdasarkan beza diantara deposit dan pengeluaran.
 4. Pelanggan bersetuju bahawa sebarang pengeluaran, yang menyebabkan jumlah keseluruhan dana bonus (termasuk bonus yang terbatal) yang melebihi 55% daripada margin bebas didalam akaun dagangan, akan terbatal sebahagian daripada bonus tersebut yang bersamaan dengan beza diantara tahap ini. Bagi menggelakkan pembatalan bonus yang melebihi jumlah pengeluaran, sila elakkan daripada melakukan sebarang pengeluaran jika semua nilai bonus didalam akaun anda melebihi jumlah bonus yang dibenarkan bagi margin bebas didalam akaun dagangan.
 5. Maklumat pengenalan tidak diperlukan bagi memohon 55% Bonus. Tetapi syarikat mempunyai hak untuk meminta dokumen pengenalan bergantung kepada budi bicara syarikat.
 6. Bonus 55% boleh dikeluarkan hanya selepas dagangan BUY atau SELL selesai. Jumlah keseluruhan dagangan perlulah bersamaan dengan X*6 lot InstaForex, dimana X adalah jumlah keseluruhan bonus yang diterima (jumlah keseluruhan bonus termasuk bonus yang terbatal atau sebahagian bonus yang telah rugi). Bagi akaun didalam RUR, jumlah dagangan dikira berdasarkan formula berikut: X*5/30 (lot InstaForex).Bagi akaun yang dibuka didalam EUR,formulanya adalah seperti berikut: X*5*1,4 (lot InstaForex).Ianya disarankan hanya untuk melakukan keseluruhan pengeluaran bonus (kecuali dana bonus di dalam akaun pada ketika stop out berlaku).Ianya adalah mustahil untuk melakukan pengeluaran pada sebahagian daripada bonus tersebut. Untuk mengeluarkan bonus daripada akaun dagangan, Pelanggan perlu menghantar permohonan kepada bonuses@instaforex.com. Jumlah keseluruhan bonus boleh didapati didalam akaun dagangan pada mana ketika pegawai mengambil kira permohonan pengeluaran. Pihak syarikat berhak untuk membatalkan permintaan pengeluaran bonus tanpa memberikan sebarang keterangan. *
 7. Pihak syarikat juga berhak untuk membatalkan 55% bonus tanpa sebarang notis, maka kami menasihatkan supaya anda tidak menggunakan bonus tersebut bagi membentuk strategi dagangan anda. Pihak syarikat juga tidak bertanggungjawab diatas sebarang akibat pembatalan bonus tersebut, termasuk stop out, kerana bonus tersebut merupakan hak syarikat sehingga Pelanggan mendapatkannya dengan cara menyempurnakan dagangan daripada jumlah keseluruhan yang dinyatakan didalam fasal 6 perjanjian semasa. **
 8. Sebarang keuntungan yang terhasil melebihi jumlah bonus boleh dikeluaran tanpa sebarang sekatan jika semua syarat-syarat Perjanjian dipatuhi, kecuali isu yang dinyatakan didalam perenggan 9.
 9. Para Pelanggan bersetuju bahawa pihak syarikat boleh membatalkan bonus tersebut dan melakukan pembetulan keuntungan yang dilakukan, dengan jumlah yang sama dengan jumlah bonus, jika terdapatnya sebarang tanda-tanda pada penyalahgunaan program bonus jika akaun mempunyai keuntunggan yang sama dengan deposit tanpa sebarang notis atau memberikan penjelasan atas sebab tersebut. Para Pelanggan bersetuju untuk menerima segala risiko yang berkemungkinan sekiranya melakukan perkara-perkara seperti yang telah dinyatakan diatas.
 10. Jika jumlah bonus melebihi $2,000 dan melebihi 10% daripada dagangan yang kurang daripada 0.01 lot pasaran (0.1 lot InstaForex, i.e. 1 pip bersamaan $0.10), bonus boleh dikurangkan kepada $1,000.Jika jumlah bonus melebihi $10,000 dan melebihi 10% daripada dagangan yang kurang daripada 0.1 lot pasaran (1 lot InstaForex, i.e 1 pip bersamaan $1), bonus tersebut boleh dikurangkan kepada $3,000.
 11. Syarikat berhak atas budi bicaranya untuk mengira dan mengagihkan keuntungan yang diterima dengan menggunakan dana bonus dari mula pendaftaran akaun dagangan, atau dari saat mengkreditkan dana bonus ke akaun, sesuai dengan perkadaran dana sebenar pelanggan dan dana bonus pada akaun pelanggan. Di bahagian ini, sebahagian keuntungan yang berkadar dengan jumlah bonus mungkin akan terhad untuk pengeluaran daripada akaun dagangan sehingga bahagian bonus ini telah dilaksanakan mengikut peraturan yang sama dengan syarat-syarat pengeluaran bonus dalam perjanjian ini.
 12. Pelanggan bersetuju bahawa dalam kes penurunan paras dana semasa (nisbah ekuiti / dana) ke atas akaun di bawah paras dana bonus semasa, i.e. Apabila titik kerugian semasa melebihi dana sebenar pelanggan dalam akaun dagangan, semua dana dari masa ini akan dikira sebagai dana penuh sekiranya tidak ada deposit berikutnya pada akaun. Sekiranya membuat pendepositan,dana pada akaun akan dikira dan diedarkan di antara dana bonus dan dana sebenar pelanggan mengikut kadar deposit dan nilai dana bonus pada masa deposit tersebut.
 13. Pihak Syarikat mempunyai hak untuk meminda atau mengubah terma kempen tanpa sebarang notis.
 14. Bahasa rasmi Perjanjian adalah Bahasa Inggeris. Dalam kes percanggahan antara versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa Inggeris, Perjanjian dalam bahasa Inggeris adalah dianggap standard rujukan terlebih dahulu.

* Jika tambahan kepada Bonus 55%, akaun ini mempunyai bonus lain yang perlu dilaksanakan, dan juga jika klausa 11 digunakan pada akaun, kesemua dana bonus akan diproses secara keseluruhan.

** Fasal 7 adalah bertujuan untuk menghalang penipuan bagi sistem bonus. Walaubagaimanapun, penguatkuasaanya tidak bermakna bahawa semua akaun, yang telah syarikat batalkan bonus, dianggap sebagai telah melanggar undang-undang, kerana didalam beberapa hal yang tertentu ianya adalah mustahil untuk menentukan pelanggaran peraturan yang jelas.Kebarangkalian kesilapan pembatalan bonus didalam menangani isu penipuan menggunakan sistem bonus yang tidak melebihi 10%.

27.11.2020