1. Setiap pemilik Kad Kelab InstaForex mempunyai hak untuk menerima Bonus Kelab pada akaun dagangan mereka.
 2. Jumlah Bonus yang dikredikatkan bergantung pada lebihan akaun dagangan. *Maka,pengkreditan bonus adalah bersamaan kepada:
  1. Lebihan adalah < 500$ - 1% daripada lebihan
  2. Lebihan adalah 500-1000 - 2%
  3. Lebihan adalah 1000-1500 - 3%
  4. Lebihan adalah 1500-2500 - 4%
  5. Lebihan adalah 2500-5000 - 5%
  6. Lebihan adalah 5000-7500 - 6%
  7. Lebihan adalah 7500-10000 - 7%
  8. Lebihan adalah 10000-13000 - 8%
  9. Lebihan adalah 13000-15000 - 9%
  10. Lebihan adalah 15000 dan lebih - 10%
 3. Kelab Bonus hanya boleh dikreditkan ke akaun, yang sudah pun dikreditkan dengan jenis bonus yang lain (30% Bonus atau Fixed Welcome Bonus), walaupun jumlah bonus yang dikreditkan diabaikan didalam pengiraan Bonus Kelab. Tiada had bilangan akaun bagi resit Kelab Bonus yang boleh dimiliki oleh para Pelanggan.
 4. Pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan Kelab Bonus setiap kali mereka melakukan deposit ke dalam akaun mereka.
 5. Pelanggan bersetuju, bahawa setiap kali mereka melakukan pengeluaran wang daripada akaun dagangan selepas menerima Kelab Bonus, pihak Syarikat akan membatalkan sebahagian daripada bonus berkadar kepada jumlah pengeluaran. Jumlah keseluruhan pembatalan bonus tidak boleh melebihi saiz bonus yang dikreditkan.
 6. Maklumat pengenalan tidak diperlukan ketika memohon Kelab Bonus. Tetapi Syarikat berhak untuk meminta dokumen pengenalan mengikut budi bicara Syarikat sendiri.
 7. Bonus Kelab boleh dikeluarkan hanya selepas dagangan BUY atau SELL selesai.Jumlah keseluruhan dagangan perlulah bersamaan dengan X*3 lot InstaForex, dimana X=jumlah keseluruhan bonus yang diterima. Bagi akaun yang dibuka dengan matawang RUR, pengiraan jumlah dagangan dilakukan dengan formula berikut: X*3/50 (lot InstaForex).**
 8. Syarikat berhak untuk membatalkan Bonus Kelab pada bila-bila masa mengikut budi bicara Syarikat sendiri tanpa memberikan sebarang sebab dan alasan.***
 9. Pelanggan bersetuju bahawa syarikat boleh membatalkan bonus tersebut dan melakukan pembetulan keuntungan yang diperolehi daripadanya, dengan jumlah bersamaan kepada jumlah bonus, jika terdapat sebarang tanda-tanda pada penyalahgunaan program bonus jika akaun tersebut mempunyai keuntungan bersamaan dengan deposit tanpa sebarang amaran awal atau memberikan penjelasan atas sebab tersebut. Pelanggan menerima segala risiko yang berkemungkinan yang termaktub didalam perenggan ini.
 10. Syarikat mempunyai hak mengikut atas budi bicaranya untuk membuat pengiraan dan membahagikan keuntungan yang diterima dengan menggunakan dana bonus dari tempoh pendaftaran akaun perdagangan, atau dari masa dana bonus dikreditkan ke akaun, mengikut kadar dana sebenar pelanggan dan dana bonus pada akaun. Bersama dengan ini, sebahagian daripada keseimbangan keuntungan dengan kadar jumlah bonus boleh dihadkan bagi pengeluaran daripada akaun sehingga sebahagian bonus itu telah dijana mengikut segala peraturan yang dinyatakan dalam perjanjian ini.
 11. Pelanggan bersetuju bahawa dalam kes penurunan paras dana semasa (nisbah ekuiti / dana) ke atas akaun di bawah paras dana bonus semasa, i.e. Apabila titik kerugian semasa melebihi dana sebenar pelanggan dalam akaun dagangan, semua dana dari masa ini akan dikira sebagai dana penuh sekiranya tidak ada deposit berikutnya pada akaun. Sekiranya membuat pendepositan, dana pada akaun akan dikira dan diedarkan di antara dana bonus dan dana sebenar pelanggan mengikut kadar deposit dan nilai dana bonus pada masa deposit tersebut.
 12. Syarikat berhak untuk meminda atau mengubah terma kempen tanpa sebarang notis.
 13. Bahasa rasmi Perjanjian adalah Bahasa Inggeris. Dalam kes percanggahan antara versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa Inggeris, Perjanjian dalam bahasa Inggeris adalah dianggap standard rujukan terlebih dahulu.

*Baki deposit dan pengeluaran daripada akaun dikira pada ketika pembayaran bagi Kelab Kad ditolak.

**Jika terdapat bonus Kelab dan samada 30% Welcome Bonus atau Fixed Bonus didalam akaun, jumlah keseluruhan dana bonus akan dapat diperoleh.

***Perkara ini secara khususnya adalah untuk menghalang sebarang penyalahgunaan sistem cas tambahan bonus, tetapi penggunaanya adalah tidak bermakna bahawa semua akaun, yang syarikat pernah lakukan pembatalan bonus yang pernah diterima pada awalnya, dianggap sebagai melanggar peraturan, ini kerana didalam kes-kes yang tertentu ianya adalah agak mustahil untuk menentukan pelanggaran syarat-syarat yang jelas. Kemungkinan kesalahan pembatalan bonus adalah kesungguhan bagi membanteras penyalahgunaan sistem cas tambahan bonus tidak melebihi 10%.