Pravidla kampaně NDB-Friends (doložky 1-6) se vztahují pouze na klienty, kteří se účastní na bonusové kampani StartUp. Pravidla kampaně NDB-Partner (ustanovení 7-13) se vztahují na všechny klienty vlastnících partnerský účet. Bonusové kampaně NDB-Friends a NDB-Partner jsou plně kompatibilní.

Tato smlouva je doplňkem ke Smlouvě o veřejné nabídce, dohodě o partnerství a Bonusové dohodě o StartUp bonusech. Přijetím podmínek Bonusové smlouvy akceptujete pravidla příslušných nabídek uvedených výše.

Ustanovení bonusového programu NDB-Friends::

 1. Bonusový program přátel NDB je k dispozici pouze účastníkům bonusového programu StartUp.
 2. Každý klient, který se zúčastní bonusového programu NDB-Friends, má nárok na bonus za každé zprostředkování StartUp bonusového programu. Výška připsaného bonus účastníkovi bonusového programu NDB-Friends se rovná polovině StartUp bonusu, který dostal jeho doporučený přítel.
 3. Každý účastník bonusového programu NDB-Friends dostane přihlašovací jméno a heslo na samostatný účet bonusů NDB-Friends. Údaje o přístupu k tomuto účtu se odesílají při první registraci kvalifikačního doporučení.
 4. Účet na obchodování je k dispozici 30 dnů od registrace prvního přítele. Během tohoto období jsou bonusy NDB-Friends připisovány na účet.
 5. V případě, že se vaši přátelé zaregistrují po uplynutí 30denní lhůty, otevře se nový účet NDB-Friends na připisování bonusů na následující 30denní období. Nový účet NDB-Friends se automaticky otevře a data z tohoto účtu se zasílají i prostřednictvím e-mailu.
 6. Bonusy NDB-Friends se řídí pravidly StartUp Bonusové smlouvy.

  Ustanovení bonusového programu NDB-Partner:

 7. Bonusový program NDB-Partner je dostupný pro všechny účastníky programu partnerství InstaForex.
 8. Každý klient, který se účastní bonusovém programu NDB-Partner, má nárok na přijímání bonusové komise NDB-Partner za obchody prováděné s bonusovým StartUp bonusomod doporučeného přítele. Komise se rovná pravidelné přidružené provize za každý zobchodovaný lot.
 9. Bonusová provize NDB-Partner je připsána na zvláštní provízrny účet. Údaje o přístupu k tomuto účtu se posílají ve stejném emailu jako v článku 2 (pro účastníky bonusového programu přátel NDB) nebo při první kvalifikační registraci.
 10. Bonusová provize NDB-Partner je připsána, dokud klient získá zisk ve výši 10% StartUp bonusu. Poté, co klient vloží minimálně 10% bonusové částky a pokračuje v obchodování začne se tvorba provizí.
 11. Bonusová provize NDB-Partner je k dispozici pro výběr jednou denně ve výši vypočtené podle vzorce: 0,5 * LOTS = X, kde LOTS je objem obchodů na účtu přítele a X je splatná částka v USD. Loty se započítávají denně na účet doporučeného přítele od okamžiku, kdy celková částka vkladů přesáhne 10% přijatého bonusu StartUp. Přihlížejí se pouze na uzavřené obchody. Maximální částka, která je k dispozici na výběr v daném dni, nesmí přesáhnout 50% celkového vkladu klienta do tohoto dne.
 12. Bonusový účet NDB-Partner není k dispozici na obchodování. Proto ho klient může použít pouze na přijímání provizí na přilákání pratelné a výběr provize, která byla přeměněna na finanční prostředky.

  Obecná ustanovení platná pro oba programy:

 13. V některých případech si společnost vyhrazuje právo odmítnout účast klienta v bonusových programech NDB-Friends a NDB-Partner.
 14. Společnost si vyhrazuje právo pozměnit nebo změnit podmínky kampaně bez předchozího upozornění.