1. Každý vlastník InstaForex Klubové Karty má právo získat klubový bonus na svůj obchodní účet.
 2. Částka připsaného bonusu závisí na vkladu na obchodním účtu. * Takže připsáný bonus se bude rovnat:
  1. Vklad je < 500 - 1% bonus
  2. Vklad je 500-1000 - 2%
  3. Vklad je 1000-1500 - 3%
  4. Vklad je 1500-2500 - 4%
  5. Vklad je 2500-5000 - 5%
  6. Vklad je 5000-7500 – 6%
  7. Vklad je 7500-10000 – 7%
  8. Vklad je 10000-13000 – 8%
  9. Vklad je 13000-15000 – 9%
  10. Vklad je 15000 a více - 10%
 3. Klubový bonus může být připsán na účet, na kterém již je připsán bonus jiného typu (30% bonus nebo Fixní uvítací bonus), avšak částka připsaných bonusů se nebere v úvahu při kalkulací Klubového bonusu. Počet účtů, na které může Klient získat Klubový bonus není limitován.
 4. Klient má právo získat Klubový bonus pokaždé, když provede vklad na obchodní účet.
 5. Klient souhlasí, že pokaždé, když provede výběr z obchodního účtu s přijatým Klubovým bonusem, Společnost zruší část bonusu proporcionálně k výši výběru. Celková částka zrušených bonusů nemůže překročit velikost připsaného bonusu.
 6. Nejsou nutná žádná identifikační informace. Ovšem společnost si vyhrazuje právo požadovat identifikační dokumenty podle vlastního uvážení.
 7. Klubový Bonus může být vybrán pouze poté, co jsou dokončeny nákupní nebo prodejní obchody. Celkový objem obchodů se musí rovnat X*3 InstaForex lotů, kde X je celkový objem přijatých bonusů (celkový objem všech bonusů včetně zrušených nebo částečně ztracených bonusů). Pro účty v RUR se objem obchodů vypočítá na základě následujícího vzorce X*3/50 (InstaForex lotů).**
 8. Společnost si vyhrazuje právo zrušit Klubový bonus kdykoliv, podle uvážení Společnosti, bez udání důvodu. ***
 9. Klient souhlasí, že společnost může zrušit bonus a zkorigovat zisk z něj vytvořený částkou rovnající se výši bonusu v případě, že budou zjištěny jakékoliv známky zneužívání bonusového programu, pokud účet má profit rovnající se vkladu bez předchozího varování nebo vysvětlení příčiny. Klient bere na vědomí možná rizika plynoucí z použití tohoto odstavce.
 10. Společnost si vyhrazuje právo podle svého uvážení vypočítat a rozdělit obdržený zisk s použitím bonusových prostředků od okamžiku registrace obchodních účtů nebo od okamžiku připsání bonusových prostředků na účet v poměru k reálným a bonusovým prostředkům na účtu klienta. Část zisku, která je úměrná výši bonusu, může být omezena pro výběr z obchodního účtu, dokud nebude bonusová část zpracována v souladu s pravidly uvedenými v této smlouvě.
 11. Klient souhlasí s tím, že v případě snížení úrovně stávajících prostředků na účtu (poměr vlastního kapitálu/všechny prostředky) pod úroveň stávajících bonusových prostředků, tj. kdy stávající ztráty přesáhnou výši reálných prostředků klienta na obchodním účtu, všechny prostředky od tohoto okamžiku budou vypočteny jako bonusové prostředky v plné výši v případě, že na účtu nejsou žádné další vklady. V případě vkladu se finanční prostředky na účtu počítají a rozdělují mezi bonusové a reálné prostředky klienta v poměru částky vkladu k hodnotě bonusových prostředků v okamžiku uložení.
 12. Společnost si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat podmínky kampaně bez předchozího varování.
 13. Úředním jazykem dohody je angličtina. V případě variantních verzí dohody se dohoda v anglickém jazyce považuje za nadřazenou.

* Zůstatek vkladů a výběrů na účtu je vypočtený od momentu odečtení platby za Klubovou kartu.

** Pokud jsou na účtu Klubový bonus a 30% bonus nebo Fixní bonus, musí být proobchodovaná celková částka bonusů.

*** Bod je zaměřen na prevenci proti zneužití bonusového systému, ale jeho uplatnění neznamená, že všechny účty, u kterých společnost zruší v minulosti přijaty bonusy, se považují za účty porušující pravidlo, protože v některých případech je nemožné určit jednoznačné porušení pravidla. Pravděpodobnost chybného zrušení bonusu v rámci boje proti zneužívání bonusového systému nepřekračuje 10%.