Smlouva o Všeobecných obchodních podmínkách s Insta Service Ltd.

Obecná ustanovení.

Insta Service Ltd. (dále v textu jako Společnost) a fyzická nebo právnická osoba, která souhlasila s těmito Obchodními podmínkami a vyplnila registrační formulář (dále v textu jako Klient), společně označováni jako Smluvní strany, zúčastněné této smlouvy (dále v textu jako Smlouva nebo Dohoda).

Tato Smlouva určuje podmínky, za kterých bude Společnost poskytovat Klientovi služby, spojené s operacemi na finančních trzích.

 1. Definice.
  1. "Historie účtu" - seznam kompletních transakcí a nekomerčních operací na live obchodním účtu.
  2. "Aktivní účet" - obchodní účet Klienta, na kterém počet zobchodovaných tržních lotů (1 tržní lot je ekvivalent 10 InstaForex lotů) za účetní období přesáhne 0.2% průměrného zůstatku denominovaného v USD. Na každých 1000.00 USD zůstatku by měly být zobchodované 2 tržní loty čili 20 InstaForex lotů. V případě, že na obchodním účtu existují proti pozice, bude se brát v úvahu pouze polovina zobchodovaných lotů.
  3. "AOS" - druh algoritmu určeného pro správu obchodního účtu, který má formu programu, který je založen na programovacím jazyku MetaQuotes Language 4. Tento program zasílá požadavky a objednávky na server pomocí Klientského terminálu.
  4. "Arbitráž" - obchodní strategie, která používá "Arbitrážní transakce".
  5. "Rozhodčí transakce" - druh transakce, kdy se nakupuje určité aktivum na jednom trhu a ve stejném momentě je aktivum příbuzné s nakoupeným aktivem, prodané na jiném trhu. Tento rozdíl v ceně akce je zaznamenán na rozdílných burzovních trzích. Jednoduše vidíte, že cena tohoto balíčku aktiv zůstává v podstatě stejná, bez ohledu na pohyby trhu (protože opačné pozice obchodů navzájem kompenzují jedna druhou). Později, když se rozdíl změní na opačnou stranu, použije se opačná arbitrážní transakce a zaznamená se zisk. Arbitrážní transakce je také transakce, která má pouze nakupující (prodávající) stranu na jednom typu trhu, bez dalšího prodeje (nákupu) na jiném trhu, s podmínkou, že se objevil na trzích významný rozdíl v cenách v momentu otevření nebo uzavření obchodu.
  6. "Ask" - nejvyšší kótovaná cena. Cena za kterou může Klient nakoupit měnu.
  7. "Zůstatek" - celkový finanční výsledek zcela ukončených transakcí a nekomerčních operací na obchodním účtu.
  8. "Základní měna" - první měna v Měnovém páru, kterou Klient může nakoupit nebo prodat za kotovanou měnu.
  9. "Bid" - nejnižší cena kotace měnového páru. Klient prodává za tuto cenu.
  10. "Bonusové prostředky" - prostředky, které přijal Klient jako součást bonusových programů nebo soutěží pořádaných Společností.
  11. "Stav účtu" je aktuální zůstatek, vypočtený podle vzorce: zůstatek + aktuální zisk - aktuální ztráta otevřených obchodů.
  12. "Svíčka" - prvek grafu, který zobrazuje otevírací a zavírací ceny a také maximální a minimální cenu za určité pevně stanovené období (1 minuta, 5 minut, 1 hodina, týden atd.).
  13. "Klient" - právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela Smlouvu s Dealerem (Společností) za účelem provádění obchodních operací v podmínkách maržového obchodování a z tohoto důvodu uzavřela také smlouvu o pronájmu klientského terminálu u společnosti InstaForex.
  14. "Klientský terminál" - softwarový produkt MetaTrader 4.xx, který poskytuje Klientovi v reálném čase informace (množství je určeno Společností) potřebné pro obchodování na finančním trhu, umožňuje provádět technickou analýzu trhů, zadávat/měnit/rušit objednávky a stejně přijímat zprávy od dealera a Společnosti. Volný přístup na webstránku Společnosti (https://www.instaforex.com/downloads/itc4setup.exe).
  15. "Soubor se záznamy Klienta" - soubor vytvořený terminálem klienta, který zaznamenává všechny požadavky a objednávky zaslané od Klienta dealeri s přesností na jednu sekundu.
  16. "Zavřená pozice" - výsledek druhé části kompletně uzavřené transakce.
  17. "Zkompletování pozice - sestává ze dvou opačných obchodních operací ve stejném množství (otevření a zavření pozice): za nákupem následuje prodej nebo za prodejem následuje nákup.
  18. "Rozdílové kontrakty" (CFD) - obchodní operace založena na změnách kurzu aktiva (myslí se aktiva založené na bázi CFD), například akcie, futures, produkty, vzácné kovy, akciové indexy atd.
  19. "Specifikace kontraktu" - hlavní obchodní podmínky (např. Spread, velikost lotu, minimální množství obchodních operací, pohyb v změnách objemu obchodních operací, počáteční marže, lock atd.) Pro každý instrument. V době psaní této Smlouvy byly informace specifikacích umístěny zde: https://www.instaforex.com/cz/specifications.php
  20. "Měnový pár" - je jednotka obchodní operace založená na změně ceny jedné měny vůči jiné měně.
  21. "Díler" je:
   1. společnost se kterou Klient uzavírá Smlouvu upravující legislativní stránku provádění obchodních operací v podmínkách maržového obchodování.
   2. zaměstnanec společnosti, který pracuje s objednávkami Klienta, včetně exekuce objednávek, stop out a margin calls (v textu této Smlouvy napsáno malými písmeny).
  22. "Vývojář" - MetaQuotes Software Corp., vývojář obchodní platformy.
  23. "Sporná situace" je:
   1. situace kdy podle Klienta Dealer porušil jednu nebo více podmínek této smlouvy v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti;
   2. situace kdy podle Dealera Klient porušil jednu nebo více podmínek této smlouvy v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti.
  24. "Poptávka" - instrukce od Klienta zaslána Dealeri k tomu aby zajistil kotaci měny. Poptávka neznamená právo Klienta otevřít obchod.
  25. "Rychlý trh" podmínky na trhu, které jsou charakteristické náhlými změnami v měnových kurzech za krátký časový úsek a často je doprovázejí cenové mezery (gapy). Obvykle se objevuje těsně před nebo po jedné z těchto událostí:
   1. Zveřejnění ekonomických indikátorů G7 (osm vedoucích průmyslových zemí, tj USA, Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie) má významný dopad na finanční trhy;
   2. Sdělení klíčových úrokových sazeb Centrálními bankami a jejich správy;
   3. Tiskové konference a vystoupení představitelů centrálních bank, ministrů financí a členů G7 a prezidentů zemí;
   4. Intervence vlád na měnových trzích;
   5. Teroristické útoky národního (vládního) významu;
   6. Přírodní katastrofy, které způsobí prohlášení pohotovosti ve státě (nebo analogické omezující opatření) na zasažených územích;
   7. Začátek války nebo vojenských operací;
   8. Důležité politické události, jako je rezignace nebo inaugurace (včetně výsledků voleb) výkonných složek vlád;
   9. A iné možné podmienky ktoré môžu nastať a spôsobiť rýchlu zmenu ceny.
  26. "Aktuální zisk/ztráta" - aktuální zisky/ztráty všech otevřených pozic při současných kurzech v daném okamžiku
  27. "Okolnosti vyšší moci" - okolnosti, které nelze předvídat nebo jim nelze zabránit, jako jsou:
   1. Přírodní katastrofy;
   2. Války;
   3. Teroristické činy;
   4. Vládní rozhodnutí, rozhodnutí výkonné a zákonodárné moci;
   5. Hackerské útoky a ostatní protiprávní činy vůči serverům;
  28. "Volná marže" - prostředky na obchodním účtu, které mohou být použity pro otevírání nových obchodů. Vypočítá se podle vzorce: stav účtu - marže.
  29. "Graf"- nástroj pro grafické zobrazení pohybů. Zobrazuje vrchol jakékoli čáry/svíčky, který představuje maximální nabídku za určité časové období, dále minimální nabídku, uzavírací cenu (close) nebo poslední nabídku (bid) každé svíčky a otevírací cenu (open) nebo první nabídku (bid) každé čáry nebo svíčky.
  30. "Zajištěná marže" - záruka, kterou požaduje dealer na otevření a udržování pozic. Pro každý nástroj jsou specifikovány poplatky.
  31. "Počáteční marže" - Dealerem požadovaná hotovost na pokrytí otevření pozice. Její hodnota pro každý instrument je uvedena v Specifikacích.
  32. "InstaForex webstránka" je oficiální webstránka brokera InstaForex, která je dostupná na adrese: https://www.instaforex.com/
  33. "Instrument" - měnový pár nebo CFD (contract for difference).
  34. "Páka" - poměr použité částky v obchodě k celkovému objemu obchodu: 1:100, 1:200. Páka 1:200 znamená, že k tomu abychom mohli otevřít obchod je nezbytné mít na obchodním účtu vklad v částce 200 krát menší než je částka obchodu, který chcete otevřít.
  35. "Lock" - nákupní a prodejní pozice stejného objemu, které byly otevřeny na stejném instrumentu a zároveň na stejném účtu.
  36. "Lock margin" je částka kterou požaduje Dealer na otevření a udržování lock pozice. Pro každý nástroj je velikost této marže zobrazena v podmínkách kontraktů.
  37. "Long" - nakupování instrumentu s vírou, že jeho směnný kurz poroste. Ve spojitosti s měnovým párem to znamená, že kupujeme základní měnu za aktuální cenu dané měny.
  38. "Lot" - jednotka měřící množství akcií, komodit, základní měny, která se používá v obchodní platformě.
  39. "Velikost lotu" - množství aktiv, komodit základní měny za jeden lot, které jsou určeny v Specifikacích.
  40. "Úroveň marže" - poměr mezi aktuálním stavem na účtu a nezbytnou marží (v procentech), vypočtený na základě vzorce: (aktuální stav/marže)*100%.
  41. "Margin call" - požadavek makléře nebo dealera na doplnění dalšího kapitálu nebo jinou záruku, která by garantovala činnost na pozici, která se pohnula proti zákazníkovi. Úroveň marže, při které nastává margin call je uvedena ve Smlouvě.
  42. "Maržové obchodování" - obchodní operace s použitím páky (leverage). Nastává tehdy, když je Klient schopen otevřít obchod, jehož hodnota je mnohem vyšší než jsou vlastní do obchodu vložené prostředky Klienta.
  43. "Otevření trhu" - začátek obchodování po víkendu, prázdninách nebo se jedná o časový interval mezi dvěma obchodními seancemi.
  44. "Nezbytná marže" - finanční požadavek dealera na udržení otevřených pozic. Požadavky pro každý instrument jsou uvedeny v Specifikacích.
  45. "Neobchodní operace" - operace doplňující obchodní účet (nebo vybírání peněz z obchodního účtu) nebo operace, která přemísťuje (vrací) prostředky.
  46. "Normální tržní podmínky" - podmínky na trhu kdy:
   1. Neexistují závažné překážky při doručení cen do obchodní platformy;
   2. Na trhu neexistují v daném čase významné skoky cen;
   3. Neexistují významné cenové gapy.
  47. "Normální trh" - viz "Normální tržní podmínky".
  48. "Zjevná chyba" - vznikne když Dealer otevře nebo zavře pozice Klienta nebo vykoná objednávky na ceně, které se velmi liší od ceny pro daný nástroj. Nebo aktivita či pasivita dealera, který v daném okamžiku špatně předpověděl vývoj na trhu.
  49. "Mezera na trhu při jeho otevření" je situace, kdy nastane jedno z uvedených tvrzení:
   1. Nákupní cena je při otevření trhu vyšší než byla prodejní cena v okamžiku uzavření trhu;
   2. Prodejní cena je při otevření trhu nižší než byla nákupní cena v momentě uzavření trhu.
  50. "Objednávka" - instrukce Klienta zaslány dealeri na otevření/zavření obchodu jakmile cena dosáhne stanovenou úroveň, nebo instrukce pro vložení, smazání nebo změnu objednaných úrovní.
  51. "Úroveň objednávky" - cena uvedená v objednávce.
  52. "Otevřená pozice" je výsledkem první části plně provedené transakce. Když je otevřená pozice Klient musí splňovat následující podmínky:
   1. Provést druhou část transakce (nákup/prodej) ve stejné výši;
   2. Udržovat stav účtu na úrovni ne nižší než 30% z potřebné marže.
  53. "Čekající objednávka" - požadavek Klienta na Dealera, aby otevřel obchod pokud cena dosáhne požadované úrovně.
  54. "Pips" - nejmenší jednotka ceny kterékoli cizí měny. Také se nazývají "body".
  55. "Cena před netržním cenou" je uzavírací cena minutové svíčky, před cenou netržní minutové svíčky ".
  56. "Cenová mezera" - je některá z následujících situací:
   1. Současná prodejní cena je vyšší než byla předchozí nákupní;
   2. Současná nákupní cena je nižší než byla předchozí prodejní.
  57. "Kvótovací měna" je druhá měna v symbolu měnového páru, kterou využívá Klient pro nákup nebo prodej základní měny.
  58. "Datová základna kvót" - informace o všech kótách (cenách) jmen.
  59. "Kvótování" je proces poskytující Klientovi v reálném čase údaje o měnových kótách, aby klient mohl řídit obchod.
  60. "Kurz" -
   1. pro měnový pár: základní měnová jednotka vyjádřená ve vztahu k měnové kótě;
   2. pro CFD: jednotka základního aktiva vyjádřená v penězích.
  61. "Reálný vklad" je rozdíl mezi vklady a výběry z Klientova obchodního účtu za sledované období.
  62. "Server log file" je soubor vytvořený serverem, který zaznamenává všechny požadavky a objednávky přijímány dealerem od Klienta, včetně zpracování výsledku, s 1 sekundovou přesností.
  63. "Server" je softwarový produkt MetaTrader Server 4.xx který vykonává objednávky a požadavky Klienta, poskytuje informace o obchodech na finančním trhu v reálném čase (množství dat si určuje Společnost), zohledňuje vzájemné vztahy mezi Klientem a Dealerem, a dodržování podmínek a omezení.
  64. "Krátká pozice" - prodávání instrumentu s tím, že věříme v pokles jeho kurzu. Když bereme v úvahu měnové páry jedná se o to, že se prodává základní měna za aktuální cenu, resp. aktuální kvótu.
  65. "Špička" (spike) - je cena, která splňuje následující podmínky:
   1. Na trhu existuje významná cenová mezera;
   2. Krátkodobě se cena vrátí na počáteční úroveň od níž se vytvořila cenová mezera;
   3. Na trhu není významný pohyb před touto cenovou kotací;
   4. Nejsou oznámeny žádné makroekonomické události a/nebo korporátní zprávy ovlivňující cenu instrumentu v momentě prolomení této ceny.
   5. Společnost má právo smazat informace týkající se netržní kotace (Spike) ze serveru, kde se nacházejí údaje o kótách.
  66. "Spread" - je rozdíl mezi Bid (prodejní cenou) a Ask (nákupní cenou) vyjádřený v pips.
  67. "Přísun kvót v reálném čase" - za sebou následující přísun cen (kót) každého instrumentu importovaného a viděného v obchodní platformě, mechanismus poskytující kóty od dealera Klientovi, viditelný v reálném čase, používáním jehož je Klient schopen zasílat objednávky dealeri, pomocí kterých si v každém momentu Klient řídí obchod.
  68. "Stop out" - vynucena objednávka na zavření pozice vytvořena serverem.
  69. "Swap" - platba za provedení přerolování pozice do druhého obchodního dne během půlnoci. Tato platba může být pozitivní nebo negativní. Graf definující hodnotu swapu pro každý instrument, můžete najít na oficiální stránce společnosti InstaForex. V momentě revize současné Smlouvy, jsou informace dostupné na https://www.instaforex.com/cz/specifications.php.
  70. "Trailing stop" algoritmus řídící stop loss (SL) objednávku:
   1. Jestliže profit otevřené pozice nepřekročí úroveň nastaveného trailing stop lossu, tak se neprovádějí úkony;
   2. Jakmile zisk otevřené pozice překročí nastavenou úroveň trailing stop lossu, bude na server zaslána objednávka se vzdáleností SL, vyjádřená hodnotou trailing stopu od aktuální ceny;
   3. Jakmile vzdálenost mezi SL objednávkou a aktuální cenou překročí trailing stop, server bude měnit úrovně objednávek tak, že vzdálenost mezi objednávkou a aktuální cenou se bude rovnat nastavené úrovni trailing stop.
   4. Trailing stop pracuje pouze tehdy když je Klientů terminál zapnutý, připojený k internetu a autorizovaný serverem.
  71. "Postranní trh" - stav na trhu, když existuje méně změn ceny než je normálně posílaných do obchodní platformy za určité časové období. Z pravidla se tento typ trhu vyskytuje během Vánočních prázdnin v zemích G7 a mezi 23:00 - 3:00 (GMT+2) atd.
  72. "Ticket" - je unikátní identifikační číslo objednávky patřící otevřené pozici nebo čekající objednávce v obchodní platformě.
  73. "Hodnota trailing stop" - hodnota parametru "trailing stop", nastavená Klientem.
  74. "Čas v obchodní platformě" - časová zóna v níž jsou prováděny úkony zaregistrovány v server log souboru. V momentě zveřejnění současné Dohody je tato časová zóna GMT+2.
  75. "Velikost obchodní operace" - množství lotů vynásobené velikostí lotu.
  76. "Tržní podmínky, které se liší od normálních" - postranní nebo rychlý trh.
  77. "Obchodní operace/obchod" je nakupování/prodávání instrumentů, které provádí Klient.
  78. "Obchodní platforma/terminál" - řada softwarových a technických zařízení, které zajišťují přijímání informací v reálném čase, řízení obchodních operací, přičemž se berou v úvahu vzájemné vztahy mezi Klientem a Dealerem, a vynucuje si dodržování podmínek a omezení. Pro zjednodušení tata Smlouva používa pojmů "Server" a "Klientský terminál".
  79. "Obchodní účet" - jedinečný osobní účet, na který se zaznamenávají všechny operace v obchodní platformě kde se kompletují zavřené transakce, otevřené pozice, neobchodní operace a zobrazují se v něm všechny objednávky.
  80. Tato Dohoda mezi Klientem a Společností definuje podmínky využívání všech služeb, které jsou nabízeny Společností a ostatními oprávněnými třetími stranami poskytujícími služby, včetně využívání služeb za účelem řízení transakcí na obchodním účtu Klienta.
 2. Služby společnosti.
  1. Definice služeb Společnosti.
   1. Všechny služby společnosti jsou interaktivní programy nebo služby nabízené Společností, které umožňují Klientem:
    - Být ve spojení se Společností nebo s jinou oprávněnou třetí stranou, která poskytuje služby;
    - Přijímat informace a kóty (ceny) od Společnosti nebo od autorizovaných třetích stran, které poskytují své služby;
    - Provádět obchody na finančních trzích přes obchodní terminal Společnosti MetaTrader 4.0 (softwarový program), který zahrnuje elektronický transfer dat, kterým se Klient připojuje k Společnosti pomocí osobního počítače připojeného modemem nebo jiným zařízením, které umožňuje přístup k transferům souborů na síti Společnosti.
   2. Podepsáním této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s pravidly komunikace a souhlasí, že Klient může dávat instrukce pouze po telefonu nebo pomocí Klientského terminálu.
   3. Služby Společnosti zahrnují informační softwarovou sadu "MetaTrader 4.0", prostředky na technickou analýzu a služby zajišťující informace od třetích stran, nabízeny spolu se službami Společnosti.
   4. Klient souhlasí, že Společnost si vyhrazuje právo změnit, přidat, přejmenovat nebo ukončit některé ze služeb Společnosti, které jsou nabízeny v této současné dohodě, bez předchozího upozornění. Klient rovněž souhlasí, že Dohoda se vztahuje na služby, které se mohou změnit, přidat nebo přejmenovat v budoucnu a také mohou být doplněny do služeb, které jsou poskytovány Klientem momentálně.
   5. Ve vztahu ke obchodem Klienta, Společnost provádí pouze objednávky bez poskytování trust managementu nebo obchodních doporučení. Společnost provádí klientova záměry nebo objednávky bez ohledu na povahu obchodů, dokonce i když nejsou pro Klienta přínosné.
   6. Ale v případech popsaných v této Dohodě, Společnost není povinna:
    - Sledovat a upozorňovat Klienta na stav jeho obchodů;
    - Zavírat klientova otevřené pozice;
    - Dělat pokusy na provedení Klientových objednávek s použitím kót (cen), které se liší od kót zobrazených v obchodní platformě "MetaTrader 4.0".
   7. Služby společnosti nezahrnují poskytování doporučení a informací, které nabádají Klienta provádět operace. V některých případech si společnost vyhrazuje právo dávat informace, doporučení a rady Klientem. V těchto případech Společnost nenese žádnou zodpovědnost týkající se výsledků a efektivity takových akcí. Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo uzavřít jakoukoliv pozici Klienta ve znění podmínek, které jsou upravovány touto Dohodou. Všechny obchody provedené Klientem jako výsledek chybných informací nebo chyb, musí být potvrzeny oběma stranami, Klientem i Společností.
 3. Základní principy.
  1. Zpracování objednávek Klienta.
   1. Pro provedení obchodů se využívá mechanismus "Okamžité Exekuce" kvót.
   2. Žádosti Klienta a jeho objednávky jsou zpracovány podle následujícího schématu:
    - Klient zadá žádost nebo objednávku, jejíž správnost je zkontrolována v Klientském terminály;
    - Klientů terminál odešle žádost klienta nebo objednávku na server;
    - Server přijme klientovou objednávku a zkontroluje její správnost, poté zobrazí obchodní terminál hlášku "požadavek byl serverem schválen";
    - Když je klientova žádost nebo objednávka již provedena, server zašle zpět výsledek na Klientský obchodní terminál;
    - Pokud je přerušeno spojení mezi klientským terminálem a serverem, Klientský terminál přijme výsledek žádosti nebo objednávky od dealera.
   3. Klient se může pokusit zrušit předtím zadaný požadavek (která ještě čeká na vyřízení) avšak Společnost nemůže garantovat úspěšnost tohoto pokusu.
   4. Čas potřebný k provedení žádosti nebo objednávky klienta, závisí na kvalitě spojení mezi klientským terminálem a serverem Společnosti, a tak jistě na podmínkách na trhu. Za normálních podmínek na trhu, trvá obvykle provedení žádosti nebo objednávky od 1 do 5 sekund. Během podmínek na trhu, které se liší od normálních se může doba zpracování zvýšit až na 10-15 sekund.
   5. Server Společnosti může odmítnout klientovu objednávku v následujících případech:
    - Pokud se zobrazí při otevírání trhu zpráva "Není cena", a to v tom případě pokud Klient zadá žádost před tím, než je první kvóta (cena) zaslána do obchodní platformy;
    - Klient nemб dostatek prostředků na otevření nové pozнcie;
    - Tržní podmínky se liší od normálních.
  2. Obchodní operace.
   1. Měna je prodávána za Bid (prodejní) cenu. Měna se nakupuje za Ask (nákup) cenu.
  3. Minimální velikost obchodu.
   1. Pro obchodní účty typu Standard a Eurica se zůstatkem a/nebo prostředky v částce 100 000 (sto tisíc) USD nebo ekvivalent v jiné měně, existuje omezení týkající se minimální velikosti pozice ve výši 1 InstaForex lot (nebo 1 USD za pip). Pro účty se zůstatkem v částce 10 000 (deset tisíc USD) nebo ekvivalent v jiné měně dle uvážení Společnosti, může být omezení minimální výšky obchodu ve velikosti 0.1 InstaForex lotu (nebo 0.10 USD za 1 pip). Pro obchodní účty se zůstatkem účtu více než 10 000 USD a ze zůstatkem vyšším než 100 000 USD může být minimální velikost InstaForex lotů určena proporčně ve vztahu k zůstatku účtu dle uvážení Společnosti.
   2. Pokud celková částka Klientových otevřených pozic překročí následující částky vyjádřené v základní měně, Společnost si vyhrazuje právo zavést omezení maximální velikosti páky.
    - Pro částky nad 5 000 000 (pět milionů) na 1:100;
    - Pro částky nad 20 000 000 (dvacet milionů) na 1:50.
    Společnost si vyhrazuje právo zavést výše uvedená omezení podle vlastního uvážení, selektivně podle jednotlivých případů.
  4. Spready.
   1. V případě, že si to neopodstatňují nepředvídatelné okolnosti, Společnost uplatňuje fixní spread, jehož velikost je uvedena na oficiální stránce Společnosti. K seznámení se s aktuálními hodnotami spreadů navštivte prosím: https://www.instaforex.com/cz/specifications.php
   2. Provedení pozice do dalšího dne. Pokud se provádí pozice z jednoho dne do druhého, účtuje se na tyto otevřené pozice swap, který se zobrazí od 23:59:30. Pro zjištění aktuální hodnoty swapů prosím navštivte: https://www.instaforex.com/cz/specifications.php. Během noci ze středy na čtvrtek se uplatňuje swap v trojnásobné výši.
  5. Změny v obchodních podmínkách.
   1. Společnost má právo změnit požadavky na velikost marže, spread, způsob zpracování objednávek a ostatní obchodní podmínky v souvislosti s národními a mezinárodními svátky, a tyto změny ohlásí Klientům 5 dní předem. V takovém případě, budou všechny změny aplikovány na již otevřené obchody i na nové pozice.
  6. Uzavírání CFD pozic.
   1. Pokud existují otevřené pozice na obchodním účtu během dne (nebo na další den) prohlášení ekonomicko statistických údajů, které se týkají společnosti na kterou se váže daný CFD, nebo se odehrají jakékoliv jiné události, které mají významný vliv na kurz akcie, Společnost si vyhrazuje právo zavřít pozici za poslední tržní kótu (cenu) během uzavírání obchodní seance. V tomto případě následuje znovu otevření obchodu za určitou tržní kótu (cenu), které bude provedeno do 5 minut od otevření následující obchodní seance.
  7. Otevření pozic.
   1. Pro otevření pozice, musí být zaslána objednávka z Klientského terminálu na server Společnosti. Následující parametry objednávky jsou povinné:
    - Instrument;
    - Velikost pozice v lotech (v lotech).
   2. Seznam instrumentů dostupných pro obchodní operace s využitím "Okamžité exekuce" je publikován na oficiální web stránce Společnosti v sekci "Obchodní instrumenty" (https://www.instaforex.com/cz/specifications.php).
  8. Společnost je povinna upozornit Klienta 7 dní předem na změnu seznamu obchodních instrumentů.
   1. Pro otevření Nákupní/Prodejní pozice musí Klient zaslat objednávku přes Klientský terminál.
    - pro Otevření Nákupní pozice v okně objednávky Klientského terminálu je třeba kliknout na "Nákup", pak dojde k zaslání objednávky na server.
    - pro Otevření Prodejní pozice je třeba v objednávkovém okně Klientského terminálu kliknout na tlačítko "Prodej", následně dojde k odeslání objednávky na server.
  9. Provádění příkazů Klienta na otevření pozice.
   1. Pokud je velikost volné marže dostatečná na otevření pozice, pozice musí být otevřená automaticky.
   2. V případě, že velikost volné marže je nedostatečná na otevření volné pozice, pozice nemusí být otevřená a zobrazí se okno se zprávou o nedostatečných prostředcích.
   3. V případě, že v momentě exekuce Klientovy objednávky nebo požadavky na server se změní cena, server nabídne novou Nákupní/Prodejní cenu. V tomto případě se zobrazí nové okno "Rekotace" s novými cenami. Pokud Klient souhlasí s provedením operace za nové nabídnuté ceny, je třeba kliknout na tlačítko "OK" v okně "Rekotace" do 3 sekund.
   4. Klientova objednávka na otevření pozice je považována za provedenou, a pozice za otevřenou pokud příslušný přihlašovací soubor serveru byl aktualizován s novým záznamem. Každá nová pozice musí přijmout příslušné ticket číslo.
  10. Zavírání pozice.
   1. K zavření pozice v Klientském terminály je Klient povinen zadat následující parametry:
    - Číslo pozice, která má být zavřena,
    - Velikost pozice.
   2. K zavření pozice, musí Klient kliknout na ikonu "Zavřít pozici" v objednávce klientského terminálu.
  11. Provedení objednávky Klienta na zavření pozice.
   1. Pokud se v momentě provádění Klientovy objednávky/žádosti serverem změní cena, server musí nabídnout novou Nákupní/Prodejní cenu. V tomto případě se objeví okno "Rekotácia" s novými cenami. Pokud Klient souhlasí s provedením obchodu za nově nabídnuté ceny, je třeba stisknout tlačítko "OK" do 3 sekund.
   2. klientova objednávka na zavření pozice je považována za kompletní a pozice považována za zavřenou v případě, že se o tom objevil příslušný záznam v záznamovém souboru serveru.
  12. Popis objednávek dostupných v obchodním terminály InstaTrader:
   1. Typy objednávek:
    "Buy Stop" nabízí otevření nákupní pozice za vyšší cenu než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;
    "Sell Stop" nabízí otevření prodejní pozice za cenu nižší než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;
    "Buy Limit" nabízí otevření nákupní pozice za cenu nižší než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;
    "Sell Limit" nabízí otevření prodejní pozice za cenu vyšší než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky.
   2. Pro zavření pozice lze použít následující objednávky:
    "Stop Loss" znamená zavření dané otevřené pozice za cenu, která je méně výhodná pro Klienta pokud ji srovnáme s cenou v okamžiku zadání objednávky;
    "Take Profit" znamená zavření dané otevřené pozice za cenu, která je více výhodná pro Klienta pokud ji srovnáme s cenou v momentě zadání objednávky.
   3. Klient má právo změnit a smazat jakoukoliv čekající objednávku pokud ještě nebyla aktivována.
  13. Exekuce objednávek.
   1. Objednávka bude zařazena do pořadí na provedení v následujících případech:
    - Sell Stop objednávka je zařazena k provedení v momentě když, Cena v cenovém toku je nižší nebo rovná požadované cenové úrovni;
    - Buy Stop objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Nákupní cena v cenovém toku dosáhne nebo překročí požadovanou úroveň;
    - Sell Limit objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Prodejní cena v cenovém toku dosáhne nebo překročí požadovanou úroveň;
    - Buy Limit objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Nákupní cena v cenovém toku dosáhne nižší nebo stejnou cenovou úroveň;
    - Take Profit objednávka pro otevřenou nákupní pozici je zařazena na provedení, pokud prodejní cena v cenovém toku překročí nebo se rovná požadované úrovni;
    - Stop Loss objednávka pro otevřenou nákupní pozici se aktivuje tehdy, když Prodejní cena v cenovém toku se rovná nebo přesáhne požadovanou úroveň;
    - Take Profit objednávka pro otevřenou prodejní pozici se aktivuje tehdy, když Nákupní cena v cenovém toku padne pod nebo se bude rovnat požadované úrovni.
    - Stop Loss objednávka pro otevřený prodejní obchod, se aktivuje tehdy když Nákupní cena v cenovém toku překročí nebo se bude rovnat požadované cenové úrovni
   2. V případě cenových gapů (mezer) jsou objednávky prováděny podle následujících pravidel:
    - Čekající objednávky, kde se úroveň otevření objednávky a Take Profit dostane do cenové mezery jsou zrušeny s komentářem [canceled/gap];
    - Take Profit objednávka, jejíž hodnota je v rámci cenové mezery je exekuovaná za cenu nastavenou v objednávce;
    - Stop Loss objednávka, která je umístěna v rámci cenové mezery, je exekuovaná za první přijatou cenu následující po cenové mezeře spolu s komentářem [sl/gap];
    - Buy Stop a Sell Stop čekající objednávky jsou prováděny za první přijatou cenu následující po cenovém gape a objeví se komentář [started/gap];
    - Buy Limit a Sell Limit čekající objednávky jsou prováděny na stanovené úrovni a označeny komentářem [started/gap].
    V některých případech, kdy cenové mezery jsou malé, mohou být objednávky prováděny obvyklým způsobem podle v objednávkách nastavených cen.
   3. Když čekající objednávka je přijímána na provedení a velikost volné marže není dostatečná pro otevření objednávky, taková čekající objednávka je automaticky smazána s komentářem "zrušeno dealerem".
  14. Čas platnosti a zadávání objednávek, parametry, pravidla umísťování objednávek.
   1. Objednávky mohou být umístěny, odstraneny nebo pouze Klientem, v době kdy je umožněno obchodovat s daným instrumentem. Obchodní hodiny pro každý instrument najdete na https://www.instaforex.com/cz/specifications.php
   2. Při zadávání objednávek by Klient měl poskytnout následující údaje:
    - Instrument;
    - Velikost pozice (objem);
    - Typ objednávky (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);
    - Cenová úroveň na níž by měla být nastavena objednávka.
   3. V momentě pokusu o exekuci čekající objednávky, server automaticky zkontroluje stav obchodního účtu aby zjistil zda je dostupná dostatečná volná marže. Nová pozice je pak přidána do seznamu otevřených pozic a vypočítá se kumulativní pozice Klienta.
   4. V případě zvýšené volatility mohou být nevyřízené příkazy Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss a Take Profit provedeny s proklouzem (slippage), protože cena, která je k dispozici v okamžiku provedení objednávky, se může lišit od ceny uvedené v objednávce.
   5. Objednávka je považována za provedenou, v momentě jejího zápisu do přihlašovacího souboru se záznamy serveru.
  15. Vynucené zavření pozic.
   1. Když úroveň marže na Klientově účtu dosáhne méně než 30% je vyvolán tzv. Marging call. Společnost má právo, avšak nikoli povinnost zavřít pozice Klienta. To zda budou pozice zavřené nebo ne je na uvážení Společnosti.
   2. Pokud aktuální stav na obchodním účtu (equity) je nižší než 10% marže nezbytné k udržení otevřené pozice, Společnost si vyhrazuje právo nuceně uzavřít pozici Klienta bez předchozího upozornění.
   3. Server kontroluje aktuální stav účtu. V případě, že jsou porušeny podmínky popsané v Klauzule 3.15.2 této Dohody, server vygeneruje vynucenou objednávku zavření pozice (stop out). Stop out je proveden za tržní cenu v souladu s celkovými objednávky klienta. Vynucené zavření pozice je zaznamenáno do záznamů serveru jako "stop out".
   4. V případě, že su splněny podmínky popsané v Klauzule 3.15.2 této Dohody a Klient má několik otevřených pozic, bude jako první zavřená pozice s nejvyšší aktuální ztrátou.
   5. Za normálních podmínek na trhu Společnost ručí, že po zavření poslední pozice bude zůstatek na obchodním účtu mezi 0% - 10% marže potřebné na pokrytí poslední nuceně uzavřené pozice. Společnost si vyhrazuje právo nahradit negativní zůstatek na účtu Klienta z prostředků dostupných na jiném obchodním účtu Klienta pokud zůstatek na účtu byl negativní z důvodu silného cenového pohybu (jako pravidlo, v případech popsaných v Klauzule 5.9.).
   6. Může se vyskytnout zpoždění v procesu nuceného automatického uzavírání pozic. Toto prodlení může být příčinou zavírání pozic za lepší ceny než byly v momentě nucené objednávky na zavření. Stav účtu v momentě zavírání obchodu tzv "stop outem" je zobrazen v komentáři objednávky, kde se zobrazuje procento volné marže, zůstatek na účtu a úroveň marže. Zavření objednávky za cenu, která je více výhodná pro Klienta jako "stop out" úroveň, nemůže být považováno za důvod nároku ze strany Klienta. Zavření pozice za cenu která je pro Klienta méně výhodná než úroveň "stop out", může být považována za příčinu nároku ze strany Klienta.
   7. Přijetím této dohody se strany dohodly, že pracovní doba na trhu - pondělí 00:00 - pátek 23:59 - je dvakrát ročně posunuta v důsledku přechodu Evropy na letní/zimní čas poslední neděli v březnu a v říjnu.
   8. Maximální počet obchodů otevřených najednou není omezen. Avšak Společnost si vyhrazuje právo zavést nutné omezení na otevřené objednávky.
 4. Vklad/výběr peňez.
  1. Výběr prostředků z Klientova obchodního účtu.
   1. Klient musí vybírat peníze z obchodního účtu na platební systémy, které jsou dostupné na výběr v Klientském kabinetu na oficiální stránce Společnosti.
   2. Pro obchodní účty, kde byly vloženy peníze pomocí elektronických platebních systémů, výběr peněz pomocí bankovního převodu s využitím bankovních detailů obchodního účtu majitele je možný pouze v případě souhlasu Společnosti. Společnost si dále vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit metodu výběru.
   3. Využití elektronického platebního systému pro výběr je možné ale je třeba využít stejný platební systém se stejnými detaily účtu (měna, číslo účtu), jako měl účet ze kterého byl dělán vklad. V případě, že byly vklady na obchodní účet provedené z více platebních systémů, s použitím několika peněženek a různých měn, je třeba pro výběr použít všechny systémy v odpovídajícím poměru ke vkladu.
   4. Pokud Klient změní detaily v rámci platebního system, je nezbytné o tom informovat Společnost prostřednictvím zaslání vypsaného dokumentu F1 s přiloženou naskenovanou kopií identifikačního dokladu na Finanční oddělení Společnosti. Avšak Společnost si vyhrazuje právo zamítnout požadavek Klienta na výběr na nový účet s novými osobními údaji.
   5. Výběr trvá stanovené časové období, které se liší pro každý platební systém. Avšak v některých případech se může tento čas prodloužit až na 5 pracovních dní, s výjimkou případů uvedených v Klauzule 9.1.4 této smlouvy.
   6. Výběr prostředků přijatých přes InstaWallet na externí platební systém je možný po 5 dnech od vložení těchto prostředků na obchodní účet.
    Za výběr prostředků vložených na účet pomocí InstaWallet systému, budou účtovány následující poplatky:
    - 2% vybírané částky je-li na obchodním účtu depozitovanom pomocí InstaWalletu významná obchodní aktivita, pokud se na výběr se používá jiný platební systém než InstaWallet;
    - 5% z vybírané částky, pokud je na obchodním účtu depozitovanom pomocí InstaWalletu slabá obchodní aktivita a jiný platební systém byl použit pro vklady a výběry z InstaWalletu;
    - Bez poplatku, pokud se na výběr používá stejný platební systém jaký byl použit na vklady a výběry na/z InstaWalletu.
    Finanční oddělení je oprávněno rozhodovat o stupni obchodní aktivity na obchodním účtu a také stanovovat popsané poplatky za výběr podle vlastního uvážení.
   7. Pokud se objeví mezi platebními systémy převod se změnou cizích měn, Společnost si vyhrazuje právo na extra poplatek za směnárenskou službu.
   8. Pokud se měna vkladu liší od měny účtu, Společnost použije průměrný kurz pro uskutečnění výběru. Průměrný kurz je určen kurzy a objemem vkladu.
  2. Vklady prostředků na Klientů obchodní účet se mohou provádět pomocí jakékoli metody, jejich seznam najdete na stránce Společnosti.
   1. Klient souhlasí, že v případech nefunkčnosti softwaru jsou možné zpoždění ve vkladech na obchodní účet.
   2. Společnost je povinna vložit částku na obchodní účet Klienta v případě, že se zjistí jakákoliv porucha softwaru, která způsobila zpoždění automatického vložení prostředků za podmínky, že Klient informuje o zpoždění.
  3. Poplatky za vklad/výběr.
   1. Při vkládání prostředků na obchodní účet Společnost kompenzuje ať již plně nebo částečně poplatky účtované platebními systémy jako je uvedeno na https://secure.instaforex.com/cz/deposit.aspx. V případě, že se zjistí podezřelé chování, Společnost si vyhrazuje právo odečíst provizi z Klientova obchodního účtu
 5. Řešení stížností a sporných případů.
  1. Když se objeví sporný případ, Klient má nárok na podání stížnosti Společnosti. Stížnosti jsou akceptovány do dvou pracovních dnů od data vzniku problému.
  2. Stížnost musí být zaslána na oddělení Obchodních operací ve formě emailu na adresu dealer@instaforex.com. Stížnost nemůže být nikde zveřejněna ze strany stěžovatele až do jejího vyřešení.
   Stížnosti podané jiným způsobem nebudou posuzovány.
  3. Společnost musí posoudit klientovu stížnost maximálně do 10 pracovních dnů:
   Pokud je stížnost Klienta posouzena jako oprávněná, Společnost ji akceptuje a vloží prostředky na obchodní účet Klienta do 1 pracovního dne.
   Při stížnostech, které nebyly zmíněny v této Smlouvě, Společnost postupuje podle na trhu všeobecně zažitých postupů a podle interních pravidel.
  4. Stížnost Klienta musí obsahovat:
   - Celé jméno;
   - Číslo obchodního účtu;
   - Datum a čas kdy se objevila sporná situace;
   - Číslo sporného případě nebo objednávky;
   - Popis stížnosti, bez emočního podtónu.
  5. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout stížnost v následujících případech:
   - Stížnost nesplňuje podmínky podle klauzulí 5.1, 5.2, 5.4 .;
   - Stížnost obsahuje obscénní/urážející slova a/nebo pomlouvá Společnost a její zástupců;
   - Stížnost obsahuje hrozby vůči Společnosti nebo jejím zástupcem;
   - Hrozby Klienta, že pošpiní reputaci Společnosti na sociálních sítích a ostatních komunitních místech.
  6. Společnost má právo přezkoumat výsledky klientova obchodování v případě selhání v serverovém softwaru, který způsobil pozdní kotace, netržní kotace, nedodržení ustanovení 3.14.4 této Smlouvy nebo jiné negativní důsledky pro společnost, které by nemohly nebo nebyly (v případě obchodů s CFD) pokryty dodavateli. Pokud existují rozdíly mezi skutečnými kotacemi a kotacemi dodavatelů v okamžiku zahájení obchodu, má společnost právo opravit otevírací cenu obchodu. Pokud existují důkazy, že klient používá strategii založenou na rozdílech v kotacích, má Společnost právo zrušit výsledek obchodování klienta a částečně nebo úplně uzavřít přístup klientovi k službám Společnosti.
  7. Společnost garantuje, že jakýkoliv obchod Klienta proveden za netržní kóty (spike) musí být opraven ihned po zjištění této chyby. 5.8. Pokud jsou pozice zcela zajištěny, jakýmkoli zajišťovacím systémem včetně trojitého zajištění a částka swapů není rovna nule, Společnost si vyhrazuje právo na úpravu swapu.
  8. Pokud jsou pozice kompletně uzamčeny uzamykacím systémem, včetně trojitého uzamčení a částka swapů není rovna nule Společnost si vyhrazuje právo zkorigovat tyto swapy.
  9. Pokud existují důkazy o strategiích zaměřených na úmyslné vytváření záporného zůstatku na účtu klienta, a tedy k posunu rizik a ztrát na Společnost, má Společnost právo na roční revizi výsledku hospodaření dosažený touto strategií, i když nevyústila v negativní výsledek, ale pouze k takovému výsledku směřovala, leč došlo k prudkému obrácení trendu obchodního nástroje (např. před vydáním významných makroekonomických údajů).
  10. Pokud v momentě zavření trhu celkový objem pozic, otevřených na Klientově účtu může vést ke změně celkového profitu o více než 0.5% depozitu, v případě změny ceny o 1 pip (více než 5 InstaForex lotů na 1000 USD vklad), Společnost si vyhrazuje právo upravit finanční výsledek takových obchodů v případě, že trh otevře s mezerou o částku, která se rovná velikosti mezery v pips.
  11. Obchodní oddělení Společnosti provádí kladné rozhodnutí o stížnostech týkajících se znovuotevření pozic podle následujícího postupu: v případě, že existuje významná časová nebo cenová mezera od momentu vadného zavření pozice do otevření nové pozice, obchod může být otevřen znovu za průměrnou cenu, která je určena za období mezi nesprávné zavřenou pozicí a znovu otevřením nebo do hodiny od okamžiku chybného zavření pozice. Znovu otevření pozic je umístění nové objednávky ve stejném objemu v jakém byly nesprávně zavřené pozice.
  12. V případě, kdy změna ceny spojená s fundamentální zprávou nebo rozdílem mezi uzavíracími a otevíracími cenami nástroje vede ke změně zisku v objemu více než 100% celkového vkladu, společnost si vyhrazuje právo opravit finanční výsledek takových obchodů o částku úměrnou rozdílu těchto cen v pipech prostřednictvím odebrání peněžních prostředků s komentářem "korekce podle článku 5.12". V některých případech může společnost podle vlastního uvážení stanovit minimální změnu zisku na méně než 100% celkového vkladu.
  13. Společnost si vyhrazuje právo zrušit výsledek obchodu, pokud Společnost zjistí, že peníze použité na provedení obchodu byly získány porušením ustanovení jakékoli dohody Společnosti, včetně této Dohody, akceptované Klientem.
  14. Pokud celkový swap všech obchodů překročil 5 000 USD, Společnost si vyhrazuje právo v určitých případech zkorigovat ho na 5 000 USD.
  15. Částka kompenzace pro Klienta za nahrazení důsledků technických selhání nemůže překročit 500 000 USD.
  16. Ušlý nebo potencionální zisk i ztráty zapříčiněné jako výsledek selhání dostupnosti vybavení nemohou být předmětem náhrady.
 6. Identifikace a ověření Klienta.
  1. Společnost má právo požádat Klienta o prokázání (předložení) identifikačních údajů, uvedených v registračním formuláři obchodního účtu. V kterémkoliv okamžiku, podle uvážení Společnosti může být Klient požádán o doložení naskenované kopie pasu/identifikačního dokladu nebo ověřené kopie pasu/identifikačního dokladu.
  2. V případě, že Klient nepřijal požadavek na poskytnutí scanu kopie pasu/identifikačního dokladu, tak proces ověření obchodního účtu není povinný, i když Klient pokud chce může poslat kopii pasu nebo jakéhokoli jiného dokumentu, který dokladuje totožnost jeho osoby na Oddělení Klientských vztahů.
  3. Pokud po otevření obchodního účtu dojde ke změně osobních údajů Klienta (jako jsou celé jméno, adresa nebo telefon), Klient je v taktem případě povinen informovat Oddělení Klientských vztahů a zaslat požadavek na změnu registračních údajů.
  4. Klient souhlasí, že osobní údaje uvedené během registrace obchodního účtu mohou být použity Společností v rámci AML (proti praní špinavých peněz) politiky.
  5. Klient je zodpovědný za pravost poskytnutých osobních dokumentů a jejich ostatních kopií, a uznává právo Společnosti, pokud je pochybují o jejich pravosti použít zákonných donucovací prostředky země ve které byly dány doklady vydané, k ověření jejich platnosti. V případě došlo-li k jejich padělání, Klient bude nést odpovědnost podle zákonů země, která dokumenty vydala.
 7. Rizika.

  Toto upozornění je zaměřeno na objasnění informací pro Klienty týkajících se rizik spojených s prováděním obchodních operací na finančních trzích a na varování Klientů před možností finančních ztrát spojených s těmito riziky. V této smlouvě není možné poskytnout všechny informace týkající se potenciálních rizik, kvůli širokému spektru možných situací. Vysvětlení pojmů a termínů používaných v tomto upozornění se plně shoduje s vysvětlením ve Smlouvě o provádění a exekucí Klientových objednávek.

  1. Pákový efekt.
   1. Při provádění obchodů za podmínek "maržového obchodování" může mít minimální pohyb ceny instrumentu významný dopad na zůstatek obchodního účtu Klienta díky použití pákového efektu. V případě, že se trh hýbe proti Klientové pozici, může to způsobit ztrátu ve výši počátečního vkladu a ostatních dodatečně vložených prostředků Klienta, které vložil na účet aby udržel danou pozici otevřenou. Klient bere na vědomí, že je plně zodpovědný za zvážení všech rizik, za použití peněz a zvolení si adekvátní obchodní strategie.
   2. Je velmi doporučeno udržovat marži nad úrovní 1000% a vždy nastavovat objednávky limitující možné ztráty tzv. Stop Loss.
  2. Vysoká volatilita instrumentu.
   1. Množství instrumentů má významný rozsah změny ceny v rámci dne, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost, že obchody skončí s vysokým ziskem nebo ztrátou.
  3. Technické rizika.
   1. Klient podstupuje rizika finanční ztráty způsobené nesprávným fungováním informačních, komunikačních, elektrických a ostatních využívaných systémů.
   2. Prováděním obchodních operací přes Klientský terminál, Klient podstupuje rizika finančních ztrát způsobených následujícími příčinami:
    - poruchu hardwarového a softwarového vybavení, nebo slabá kvalita spojení ze strany Klienta;
    - nesprávné fungování vybavení Klienta;
    - nesprávné nastavení Klientského terminálu;
    - použití neaktualizovaného Klientského terminálu;
    - klientova neznalost instrukcí poskytnutých v "Uživatelské příručce Klientského terminálu" a v sekcí "FAQ: Často kladené dotazy".
   3. Klient bere na vědomí, že v případě provádění obchodních operací po telefonu, během nejfrekventovanějších obchodních hodin je možnost zastihnout operátora nižší. Taková situace může nastat i během rychlých pohybů na trhu (např. Při vyhlášení klíčových zpráv).
  4. Jiné než běžné tržní podmínky
   1. Klient souhlasí, že za jiných okolností než jsou běžné tržní podmínky se může doba vyřízení Klientových objednávek prodloužit
  5. Obchodní platforma.
   1. Klient souhlasí, že může být pouze jeden požadavek/objednávka, která se zpracovává v serverem. Pokus zadá novou objednávku nebo požadavek, tyto budou zamítnuty a zobrazí se okno se zprávou "Obchodní koncept je zaneprázdněn".
   2. Klient bere na vědomí, že jediný spolehlivý zdroj informací týkajících se pohybu cen je hlavní server, obsluhující reálných Klientů. Databáze kót (cen) v Klientské platformě nemůže být považována za spolehlivý zdroj informací o cenových pohybech (kótách). Také v případě nestabilního spojení mezi klientovou obchodní platformou a serverem se může stát, že část kót nemusí být přijatých obchodní platformou Klienta.
   3. Klient bere na vědomí, že zavřením okna s umístěním/modifikováním/zrušením objednávky, a zavřením okna se zavíráním nebo otevíráním pozice, nezruší požadavek nebo objednávku, která již byla zaslána dealera k provedení.
   4. Klient podstupuje rizika, neplánovaných obchodních operací prováděných v případech znovu posílání objednávky před okamžikem přijetí informací o výsledku předtím Dealerem provedené objednávky.
   5. Klient si uvědomuje, že současná úprava úrovně čekající objednávky a Stop-Loss a/nebo Take-Profit, které byly přidány ihned poté co byla objednávka exekuovaná, budou zpracovány až poté co budou modifikované Stop-Loss a/nebo Take-profit úrovně otevřené pozice.
  6. Komunikace.
   1. Klient podstupuje rizika finančních ztrát způsobených pozdním přijetím nebo selháním přijetí zprávy ze serveru nebo od dealera.
   2. Klient bere na vědomí, že nekódované informace zaslané emailem nejsou zabezpečeny před neautorizovaným přístupem.
   3. Klient souhlasí, že Dealer si vyhrazuje právo na smazání zpráv, které nebyly přijaty Klientem pomocí interní pošty v Klientské platformě do tří kalendářních dnů od okamžiku vložení zprávy.
   4. Klient nese plnou odpovědnost za důvěrnost obdržených informací od dealera, a podstupuje rizika finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany na obchodní účet Klienta.
  7. Rizika spojená s aktivitou třetích stran, které vstupují do vztahu mezi Klientem a Společností.
   1. Klient podstupuje rizika spojená s platebními systémy. Pokud elektronický platební systém přestal existovat, Společnost odečte prostředky z Klientova účtu v částce, která byla vložena přes tento systém.
   2. Klient podstupuje rizika spojená s poskytnutím nesprávných detailů sloužících pro bankovní převody a Klient akceptuje, že toto může být důvodem k refundaci, dodatečné zaúčtování poplatků a ostatních rizik spojených s opakováním bankovního převodu.
   3. Klient podstupuje rizika spojená s neoprávněným použitím Klientových osobních přístupových údajů do platebních systémů, a tak jistě údajů spojených s použitím Klientových platebních karet osobami, které disponují potřebnými údaji pro použití těchto karet, v důsledku Klientovy neopatrnosti.
 8. Komunikace s Klientem.
  1. Společnost může na kontaktování Klienta použít:
   - Poštu v ochodních platformě;
   - Email;
   - Fax;
   - Telefon;
   - Poštovní služby;
   - Novinky v sekci "Novinky Společnosti" na oficiálním webu společnosti.
   Společnost může používat osobní údaje Klienta uvedené během registrace, vzhledem k tomu je Klient povinen informovat Společnost o všech změnách v osobních kontaktních údajích.
  2. Správa (včetně dokumentů, oznámení, upozornění, potvrzení, reportů atd.) Se považuje za Klientem přijatou:
   - Jednu hodinu po odeslání na email;
   - Okamžitě, v případě, že byla zaslána interní poštou v obchodní platformě;
   - Okamžitě v případě zaslání faxem;
   - Okamžitě po ukončení telefonického hovoru;
   - Po 7 kalendářních dnech v případě použití poštovních služeb;
   - Ihned po zveřejnění zprávy v sekci "Novinky společnosti" na oficiální web stránce Společnosti.
  3. Klient přijímá každý den email se zprávou o všech operacích provedených na obchodním účtu za posledních 24 hodin
 9. Odpovědnost a závazky.
  1. Obecná ustanovení.
   1. Klient odpovídá že:
    - Informace uvedené při vyplňování registračního formuláře obchodního účtu jsou pravdivé a týkají se držitele obchodního účtu;
    - Klient je plně zodpovědný za bezpečné důvěrné používání uživatelského jména a hesel;
    - Klient je plně zodpovědný za činnosti vyplývající z použití uživatelského jména a hesel;
    - Klient nese plnou odpovědnost za činnosti zahrnující operace na finančních trzích;
    - Klient souhlasí s právem Společnosti zaznamenat konverzaci s Klientem za účelem jejího dokazování.
   2. Společnost zajistí aby byly informace uvedené Klientem v registračním formuláři důvěrné. V případě jejich odhalení, toto porušení musí být řešeno podle této smlouvy.
   3. Klient akceptuje, že Společnost nebo jiná třetí strana zahrnuta do poskytování služeb Klientem není zodpovědná za nesprávné fungování telefonního spojení, internetu, pravidelných údržeb nebo aktualizací nebo jakékoli jiné události, která není v moci Společnosti, poskytovatele informací nebo třetí strany poskytující služby Klientem.
   4. Klient souhlasí, že Společnost má právo přerušit aktivitu na Klientově obchodním účtu v případě, že společnost má podezření, že obchodní účet Klienta se používá na praní špinavých peněz nebo Klient poskytl záměrně nesprávné informace. Pokud dojde k pozastavení operací na účtu, Společnost musí provést vyšetřování, které může zahrnovat vyšetřování registračních dat účtu a historii vkladů na obchodním účtu, identifikování Klienta apod. Klient souhlasí, že Společnost má právo zahájit vyšetřování, jestliže existuje příčina k podezření, že Klient obchodoval na účtu v rozporu s touto smlouvou.
   5. Klient bere na vědomí, že v souladu s pravidly proti praní peněz, má Společnost právo vyžádat si detaily bankovního účtu otevřeného na jméno Klienta, zavést omezení na výběr prostředků z účtu pouze prostřednictvím bankovního převodu se specifikovanými bankovními detaily. V případě, že Klient odmítne poskytnout bankovní detaily, Společnost má nárok zadržet veškeré operace s obchodním účtem, pokud nebudou poskytnuty požadované informace.
 10. Ukončení platnosti Smlouvy.
  1. Obecné ustanovení
   1. Dohoda vstupuje v platnost od momentu podpisu ze strany Klienta.
   2. Platnost smlouvy je ukončena pokud:
    1. Pokud jedna ze stran vyjádří přání ukončit platnost této Smlouvy:
     - V případě, že Klient vybere z obchodního účtu všechny prostředky, což vede k ukončení vztahu upravovaného touto Smlouvou;
     - V případě, že Klient poruší podmínky popsané v této Dohodě, Společnost má právo jednostranně ukončit tuto dohodu, s tím že předem na toto zastavení Dohody upozorní Klienta, přičemž momentem zániku Smlouvy je návrat všech prostředků z Klientova obchodního účtu.
    2. Pokud Společnost zastaví aktivity regulované touto Smlouvou:
     - Společnost pošle upozornění jeden měsíc před takovým ukončením platnosti;
     - Společnost vrátí Klientovi všechny prostředky, které byly na obchodním účtu v momentě jeho zavření.
    3. V případě Klientovy smrti:
     - Právo vybrat prostředky z obchodního účtu Klienta přechází na zákonného dědice nebo dědice určeného v poslední vůli/závěti Klienta;
     - Právo používat obchodní účet Klienta a provádět obchodní operace na finančním trhu nemůže být zděděné.
   3. Klient bere na vědomí, že Společnost si vyhrazuje právo pozastavit nebo zastavit úplně nebo částečně přístup Klienta ke službám Společnosti na základě vlastního uvážení, s následujícím upozorněním pomocí komunikačních prostředků. V tomto případě je současná Smlouva považována za zrušenou od momentu kdy byly služby Klientu znepřístupněny.
 11. Jazyk.
  1. Jazyk této Dohody je Angličtina.
  2. Pro pohodlí Klienta, může společnost poskytnout jazykovou verzi Smlouvy v jiném jazyce než je Angličtina. Přeložené verze Smlouvy mají pouze informační charakter.
  3. V případě, že se přeložená verze liší od Anglické verze Smlouvy, Anglická verze se považuje za nadřazenou verzi.