Kampaň se vztahuje na účty Standard USD, US Cent nebo Standard EUR, EUR Cent otevřené od 15/06/2013, kromě účtů pro MT5. Maximální páka pro účty registrované do kampaně je 1:200, a stop out úroveň je 100%.

 1. Každý klient společnosti má právo získat bonus ve výši 55% ze svého vkladu na obchodní účet. 55% bonus může být připsán v rámci doby trvání kampaně, avšak nejpozději 1 týden od připsání vkladu na účet. Bonus může být připsán pouze pro prostředky, které se již nacházejí na účtu v momentě zaslání žádosti o bonus.
 2. 55% bonus nemůže být přijat na účet, na který již byl v minulosti připsán jiný typ bonusu. Pro získání 55% bonusu si klient musí otevřít, v tomto případě, nový účet a akceptovat termíny a podmínky této dohody. Klient může mít neomezené množství účtů s 55% bonusem.
 3. Klient má právo získat 55% bonus na každý vklad. Bonus je vypočítán na základě rozdílu mezi vklady a výběry.
 4. Klient souhlasí, že když jakýkoliv výběr, který zapříčiní, že celková částka všech bonusových prostředků (přijaté bonusy minus zrušené bonusy) překročí 55% z aktuální volné marže na obchodním účtu, dojde ke zrušení části bonusu ve výši rovnající se rozdílu mezi těmito hodnotami. Abyste se vyhnuli zrušení bonusu kvůli tomu, že bonus překročil částku výběrů, prosím zdržte se jakýchkoliv výběrů, pokud částka všech bonusů na účtu překračuje povolenou hodnotu uvítacího bonusu v rámci aktuální volné marže na obchodním účtu.
 5. Při žádosti o 55% bonus se nevyžadují žádné identifikační informace. Ovšem společnost si vyhrazuje právo požadovat identifikační dokumenty podle vlastního uvážení.
 6. 55% Bonus může být vybrán pouze poté, co jsou dokončeny nákupní nebo prodejní obchody. Celkový objem obchodů se musí rovnat X*6 InstaForex lotů, kde X je celkový objem přijatých bonusů (celkový objem všech bonusů včetně zrušených nebo částečně ztracených bonusuv). Pro účty v RUR se objem obchodů vypočítá na základě následujícího vzorce X*5/30 (InstaForex lotů). Pro účty otevřené v EUR, je vzorec následující: X*5*1,4 (InstaForex lotů). Zvolená může být pouze celková suma (kromě bonusových prostředků na účtu v momentě kdy se objevil stop out). Částečný výběr bonusu není možný. Pro výběr bonusových prostředků z obchodního účtu musí obchodník zaslat žádost na bonuses@instaforex.com. Částka bonusu by měla být plně dostupná na obchodním účtu v momentě, kdy manažer posoudí žádost o výběr. Jakýkoliv zisk vytvořený nad částku bonusu může být vybrán z účtu bez jakýchkoliv omezení. *
 7. Společnost si vyhrazuje právo zrušit 55% bonus bez předchozího varování, proto silně doporučujeme nezapočítávat bonus při kalkulacích profitu vaší obchodní strategie. Společnost není zodpovědná za jakékoli důsledky zrušení bonusu, včetně Stop Out, protože bonus je majetkem Společnosti, dokud obchodník nepreobchoduje stanoven celkový objem obchodů, specifikovaný v bodě 6 této Smlouvy. **
 8. Jakýkoliv profit vytvořen nad částku bonusu může být vybrán bez jakýchkoliv omezení jsou li splněny všechny podmínky této smlouvy, s výjimkou případů uvedených v odstavci 9.
 9. Klient souhlasí, že společnost může zrušit bonus a zkorigovat zisk z něj vytvořený částkou rovnající se výši bonusu v případě, že budou zjištěny jakékoliv známky zneužívání bonusového programu, pokud účet má profit rovnající se vkladu bez předchozího varování nebo vysvětlení příčiny. Klient bere na vědomí možná rizika plynoucí z použití tohoto odstavce.
 10. V případě, že hodnota bonusu překročí 2000 USD a více než 10% obchodů je provedených s méně než 0.01 tržního lotu (0.1 InstaForex lotu, čili 1. bod se rovná přibližně 0.10 USD), bonus může být snížen na 1000 USD. V případě, že hodnota bonusu překročila 10000 USD a více než 10% obchodů je provedených s objemem menším než 0.1 tržního lotu (1 InstaForex lot, čili přibližně 1USD za 1 bod), bonus může být snížen na 3000 USD.
 11. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vypočítat a rozdělit získaný zisk s použitím bonusových prostředků od okamžiku registrace obchodního účtu nebo od okamžiku připsání bonusových prostředků na účet v poměru k reálným vkladům klienta a bonusovým prostředkem na účtu. Část zisku, která je úměrná výši bonusu, může být omezena pro výběr z obchodního účtu, dokud se tato bonusová část nevypracuje v souladu s obchodními podmínkami poskytování bonusů specifikovaným v této smlouvě.
 12. Klient souhlasí s tím, že v případě snížení úrovně stávajících prostředků na účtu (poměr vlastního kapitálu/všechny prostředky) pod úroveň stávajících bonusových prostředků, tj. kdy stávající ztráty přesáhnou výši reálných prostředků klienta na obchodním účtu, všechny prostředky od tohoto okamžiku budou vypočteny jako bonusové prostředky v plné výši v případě, že na účtu nejsou žádné další vklady. V případě vkladu se finanční prostředky na účtu počítají a rozdělují mezi bonusové a reálné prostředky klienta v poměru částky vkladu k hodnotě bonusových prostředků v okamžiku uložení.
 13. Společnost si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat podmínky kampaně bez předchozího varování.
 14. Úředním jazykem dohody je angličtina. V případě variantních verzí dohody se dohoda v anglickém jazyce považuje za nadřazenou.

* Pokud má bonus kromě 55% uvítacího bonusu i další bonus, který je potřebný vypracovat, a pokud se na účet vztahuje i doložka 11, zpracují se všechny bonusy.

** Bod 7 je zaměřen na prevenci proti zneužití bonusového systému, ale jeho uplatnění neznamená, že všechny účty, u kterých společnost zruší v minulosti přijaty bonusy, se považují za účty porušující pravidlo, protože v některých případech je nemožné určit jednoznačné porušení pravidla . Pravděpodobnost chybného zrušení bonusu v rámci boje proti zneužívání bonusového systému nepřekračuje 10%.