Kampaň se nevztahuje na účty pro MT5.

 1. Každý klient má právo získat bonus ve výši 30% z jeho/její vkladu na obchodní účet v společnosti InstaForex. 30% uvítací bonus na vklad na účet musí být připsán za stanovených podmínek do jednoho týdne od momentu vkladu na účet. Bonus může být připsán pouze na prostředky, které se nacházejí na obchodním účtu v době posuzování žádosti o bonus.
 2. 30% Bonus nemůže být připsán na účet, na kterém je již připsán bonus jiného typu. Pro získání 30% bonusu je nezbytné otevřít si nový obchodní účet. Počet účtů, na které může klient získat 30% bonus, není omezen.
 3. Klient má právo získat 30% bonus pokaždé když on/ona provede vklad na svůj obchodní účet. Částka, na kterou se vztahuje v takovém případě bonus, se rovná rozdílu mezi vklady a výběry.
 4. Klient souhlasí, že když jakýkoliv výběr prostředků zapříčiní, že celková částka všech bonusových prostředků (přijaté bonusy minus zrušené bonusy) překročí 30% z aktuální volné marže na obchodním účtu, dojde ke zrušení části bonusu ve výši rovnající se rozdílu mezi těmito hodnotami. Abyste se vyhnuli zrušení bonusu kvůli tomu, že bonus překročil částku výběrů, prosím zdržte se jakýchkoliv výběrů, pokud částka všech bonusů na účtu překročí povolenou hodnotu uvítacího bonusu v rámci aktuální volné marže na obchodním účtu po výběru.
 5. Při žádosti o 30% bonus se nevyžadují žádné identifikační údaje klienta. Ovšem společnost si vyhrazuje právo požadovat identifikační dokumenty podle vlastního uvážení.
 6. 30% Bonus může být vybrán pouze poté, co jsou dokončeny nákupní nebo prodejní obchody. Celkový objem obchodů se musí rovnat X*3 InstaForex lotů, kde X je celkový objem přijatých bonusů (celkový objem všech bonusů včetně zrušených nebo částečně ztracených bonusů). Pro účty v RUR se objem obchodů vypočítá na základě následujícího vzorce X*3/50 (InstaForex lotů). Pro účty otevřené v EUR, je vzorec následující: X*3*1.1 (InstaForex lotů). Zvolená může být pouze celková částka, částečný výběr bonusu není možný. Pro výběr bonusových prostředků z obchodního účtu musí obchodník zaslat žádost na bonuses@instaforex.com. Částka bonusu by měla být plně dostupná na obchodním účtu v momentě, kdy manažer posoudí žádost o výběr. Společnost si vyhrazuje právo zamítnout žádost o výběr bonusu bez udání důvodu. *
 7. Zisk vytvořen nad částku bonusu může být vybrán z účtu bez jakýchkoli omezení v případě, že jsou splněny všechny podmínky této dohody.
 8. Společnost si vyhrazuje právo zrušit 30% bonus bez předchozího varování, proto silně doporučujeme nezapočítát bonus při kalkulacích profitu vaší obchodní strategie. Společnost není zodpovědná za jakékoli důsledky zrušení bonusu, včetně Stop Out, protože bonus je majetkem Společnosti, dokud obchodník neproobchoduje stanoven celkový objem obchodů, specifikovaný v bodě 6 této smlouvy. **
 9. V případě, že hodnota bonusu překročí 2000 USD a více než 10% obchodů je provedených s méně než 0.01 tržního lotu (0.1 InstaForex lotu, čili 1. bod se rovná přibližně 0.10 USD), bonus může být snížen na 1000 USD. V případě, že hodnota bonusu překročila 10000 USD a více než 10% obchodů je provedených s objemem menším než 0.1 tržního lotu (1 InstaForex lot, čili přibližně 1USD za 1 bod), bonus může být snížen na 3000 USD.
 10. Klient souhlasí, že společnost může zrušit bonus a zkorigovat zisk z něj vytvořen, částkou rovnající se výši bonusu v případě, že budou zjištěny jakékoliv známky zneužívání bonusového programu pokud účet má profit rovnající se vkladu bez předchozího varování nebo vysvětlení příčiny. Klient bere na vědomí možná rizika plynoucí z použití tohoto odstavce.
 11. Společnost si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení vypočítat a rozdělit získaný zisk s použitím bonusových prostředků od okamžiku registrace obchodního účtu nebo od okamžiku připsání bonusových prostředků na účet v poměru k reálným vkladům klienta a bonusovým prostředkem na účtu. Část zisku, která je úměrná výši bonusu, může být omezena pro výběr z obchodního účtu, dokud se tato bonusová část nevypracuje v souladu s obchodními podmínkami poskytování bonusů specifikovaným v této smlouvě.
 12. Klient souhlasí s tím, že v případě snížení úrovně stávajících prostředků na účtu (poměr vlastního kapitálu/všechny prostředky) pod úroveň stávajících bonusových prostředků, tj. kdy stávající ztráty přesáhnou výši reálných prostředků klienta na obchodním účtu, všechny prostředky od tohoto okamžiku budou vypočteny jako bonusové prostředky v plné výši v případě, že na účtu nejsou žádné další vklady. V případě vkladu se finanční prostředky na účtu počítají a rozdělují mezi bonusové a reálné prostředky klienta v poměru částky vkladu k hodnotě bonusových prostředků v okamžiku uložení.
 13. Společnost si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat podmínky kampaně bez předchozího varování.
 14. Úředním jazykem dohody je angličtina. V případě variantních verzí dohody se dohoda v anglickém jazyce považuje za nadřazenou.

* Pokud má bonus kromě 30% uvítacího bonusu i další bonus, který je potřebný vypracovat, a pokud se na účet vztahuje i doložka 11, zpracují se všechny bonusy.

** Bod je zaměřen na prevenci proti zneužití bonusového systému, ale jeho uplatnění neznamená, že všechny účty, u kterých společnost zruší v minulosti přijaty bonusy, se považují za účty porušující pravidla, protože v některých případech je nemožné určit jednoznačné porušení pravidel. Pravděpodobnost chybného zrušení bonusu v rámci boje proti zneužívání bonusového systému nepřekračuje 10%.