• العربية
 • Български
 • 中文
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Slovenský
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

StartUp Bonus Agreement

Tisk
InstaForex :: StartUp Bonus Agreement

Kampaň se týká standardních účtů v USD otevřených od 29/03/2019, s výjimkou účtů MT5.
Na obchodní účty, které byly otevřeny dříve, platí následující podmínky.

Tato smlouva je přílohou Veřejné nabídky. Přijetím podmínek Bonusové smlouvy nabídku přijmete.

Zásady bonusového programu

 1. InstaForex StartUp Bonus je bonus bez nutnosti vkladu. Na tento bonus má nárok každý nový klient společnosti.
 2. Při otevírání účtu, k němuž bude InstaForex StartUp Bonus připsán, je klient povinen specifikovat své identifikační údaje. Po připsání bonusu je zakázáno měnit osobní údaje zadané do pole Celé jméno.
 3. Bonusové prostředky nejsou k dispozici pro výběr. Zisky realizované z obchodování s bonusovými prostředky však mohou být vybrány, pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené v této smlouvě.
 4. InstaForex StartUp Bonus je určen pro klienty, kteří začínají obchodovat na Forexu. Jakmile budou na účet Klienta vloženy skutečné peníze, bude Bonus zrušen v plné výši.
 5. Klient souhlasí s tím, že účet s InstaForex StartUp Bonusem bude převeden na demo účet v případě, že do 7 dnů od obdržení bonusu nebude proveden reálný vklad. Za virtuální peníze v té chvíli považujeme jak InstaForex StartUp Bonus, tak i zisky z obchodování s Bonusovými prostředky.
 6. Pokud Klient vloží prostředky na účet s připsaným InstaForex StartUp Bonusem, zisk získaný z tohoto bonusu je převeden na bonus ve výši 100% částky vkladu. Bonus za první vklad činí navíc 110% za předpokladu, že klient získá 10% zisk z obchodování InstaForex StartUp Bonusu a provede vklad do 7 dnů od obdržení bonusu.
 7. Podmínky pro 100% Bonus StartUp jsou stanoveny v této Smlouvě.
 8. Klient souhlasí s uzavřením všech otevřených obchodů na účtu, jakmile na něj budou vloženy reálné prostředky.
 9. Klient souhlasí s tím, že zisky na účtu s připsaným InstaForex StartUp Bonusem jsou rozdělovány v poměru mezi skutečně vloženými prostředky a zisky ze 100% StartUp Bonusu. Současně může být část zisku, která je úměrná výši bonusu, dočasně omezena na výběr, dokud nebude zobchodován určitý počet lotů v souladu s článkem 11 této smlouvy.
 10. InstaForex StartUp Bonus ani 100% StartUp Bonus nemohou být investovány do PAMM účtů, ale oba mohou být použity pro kopírování obchodů v systému ForexCopy.
 11. 100% StartUP bonus může být vybrán za předpokladu, že klient provede obchody typu BUY nebo SELL, v objemu celkem X*3 instaForex lotů, kde X je částka připsaného bonusu. Bonusový zisk může být vybrán poté, co Klient provede SELL nebo BUY obchody v objemu celkem Y*3 InstaForex lotů, kde Y je podíl na zisku úměrný bonusu. Klient by měl za účelem výběru jak bonusových fondů, tak zisků získaných z obchodního účtu zaslat požadavek přes odkaz v Klientském portálu. Odkaz se objeví, jakmile klient zobchoduje požadovaný počet lotů. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout žádost o výběr bonusu bez uvedení důvodu.
 12. Klient souhlasí se zasíláním informací o službách společnosti na e-mail uvedený při registraci bonusového účtu.
 13. Bez ohledu na výsledek obchodování na účtu s InstaForex StartUp Bonusem má klient právo otevřít ve společnosti jiný účet a získat na něm 30% uvítací bonus za každý vklad.
 14. Společnost si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění podmínek bonusového programu bez předchozího upozornění.
 15. Oficiálním jazykem dohody je angličtina. V případě rozdílů mezi Smlouvou v angličtině a přeloženou verzí se smlouva v angličtině považuje za referenční standard.
03.08.2021