• العربية
 • 中文
 • Čeština
 • Deutsch
 • Bahasa Indonesia
 • Italiano
 • 日本語
 • Bahasa Malay
 • اردو
 • Português
 • Русский
 • Español
 • ไทย
 • Nederlands
 • Українська
 • English
 • Vietnamese
 • Қазақша

Registrácia v partnerskom programe

Spoločnosť InstaForex ponúka najlepšie podmienky pre partnerstvo. Vďaka spolupráci so spoločnosťou InstaForex máte možnosť poskytovať vysoko kvalitné služby pre svojich potenciálnych klientov a zároveň získavať maximálny zisk. Zisk každého sprostredkovateľského makléra je založený na počte bodov z každého obchodu každého zainteresovaného klienta. Spoločnosť InstaForex ponúka najvyššiu odmenu pre partnera vo výške až 2 pipy z obchodu. Ak sa stanete partnerom, dostanete hotovú webovú stránku, prístup k štatistikám partnera 24 hodín denne a kompletné vzdelávacie a reklamné materiály. Ak sa chcete stať partnerom spoločnosti InstaForex stačí, aby ste si vybrali jeden zo 11 typov spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje, a vykonali jednoduchú registráciu. Počas spolupráce má partner právo zmeniť typ partnerského programu. Obchodníci sa môžu tiež stať partnermi spoločnosti InstaForex a získať ďalší zdroj príjmu. Stačí, ak budú rozširovať informácie o službách, ktoré poskytuje spoločnosť medzi známymi a priateľmi. Pre tento účel stačí, ak sa zaregistrujete na webovej stránke. Odpovede na všetky otázky týkajúce sa partnerského programu nájdete na webovej stránke.

Spoločnosť InstaForex sa stará o dobré vzťahy so svojimi partnermi. Spoluprácou so spoločnosťou InstaForex získate neobmedzené možnosti zlepšenia, spoľahlivosť a stabilitu.

Vyberte si typ partnerstva

Trader-Partner

The project has been created to enable traders to make profit by recommending InstaForex to their friends and acquaintances.

Introducing Broker

This is the highest level of partnership that ensures obtaining an official status Introducing Broker in a certain city or region.

Webmaster – partner

If you have your own finance-related website, such type of partnership will enable you to get main income from your web resource.

Vzdelávací projekt

This type of partnership has been developed for projects focused on education of beginners.

Investičný projekt

If you run a project attracting investments to Forex, then you can increase your profit manifold earning the major part of the spread and turnover of your project within InstaForex.

Exchanger

Projects in the field of online electronic currencies exchange can attract more customers through partnership with us.

VPS hosting

Having registered with this project, partners owning dedicated servers can have them licensed by our company.

Blogger

If you are our partner running an internet journal, you may be interested in the this project.

Forex Signal Provider

Sellers of Forex signals may try this project developed by our company.

Advisors Seller

Advisors trade in the Internet is not only dynamically developing segment of Forex business, but also a great chance to gain money with us.

Cost per Action (CPA)

The CPA project is a new type of cooperation. This program is geared towards those who appreciate simplicity.

Spoločnosť InstaForex Company ponúka najširší zoznam partnerských programov pre rôzne typy spolupráce. Podrobnejšie informácie o každom partnerskom programe nájdete na stránke Partnerská oblasť.